Zp stup ov n ev kp
Download
1 / 35

- PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Zpřístupňování eVŠKP. současný stav a záměry. Osnova. Resumé obecného stavu Soubor doporučení Vybrané výsledky průzkumu Funkční lokální registry – přehled Projekt deseti VŠ. Současný stav obecně – resumé (1). Legislativa: novela VŠ zákona novela AZ ochrana obchodního tajemství

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jonny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Zp stup ov n ev kp

Zpřístupňování eVŠKP

současný stav a záměry

SDRUK, IT


Osnova
Osnova

 • Resumé obecného stavu

 • Soubor doporučení

 • Vybrané výsledky průzkumu

 • Funkční lokální registry – přehled

 • Projekt deseti VŠ

SDRUK, IT


Sou asn stav obecn resum 1
Současný stav obecně – resumé (1)

 • Legislativa:

 • novela VŠ zákona

 • novela AZ

 • ochrana obchodního tajemství

 • ochrana výsledků výzkumu

 • hledisko archivářů

SDRUK, IT


Sou asn stav obecn resum 2
Současný stav obecně – resumé (2)

2) Stav na VŠ:

 • reakce na novely

 • rozvoj lokálních registrů

 • nejednotné postoje

 • akademické prostředí

 • citlivé údaje

SDRUK, IT


Sou asn stav obecn resum 3
Současný stav obecně – resumé (3)

3) Obecná situace:

 • různorodost názorů a postojů

 • společenská objednávka ?

 • aktivity Komise eVŠKP

 • aktivity a potřeby VŠ knihoven

SDRUK, IT


Soubor doporu en
Soubor doporučení

 • soubor metodických návodů a vzorů

 • doporučeno AKVŠ v dubnu 2006

 • volně dostupný na doméně Komise eVŠKP

 • návody pro organizaci procesů

 • metadatový standard MS-EVSKP

 • zahájení procesu unifikace a standardizace

SDRUK, IT


Pr zkum aktu ln ho stavu v r
Průzkum aktuálního stavu v ČR

 • Komise eVŠKP

 • prosinec 2006

 • dotazníková akce

 • 7 okruhů dotazů

 • dotazy také na výhled a plány

 • odpovídaly knihovny

 • 26 respondentů, resp. 18x na úrovni školy

SDRUK, IT


Okruhy dotaz
Okruhy dotazů

1) zajištění a koordinace

2) reakce na novelu a stav předpisů

3) popisná metadata

4) zpřístupňování informací o VŠKP

5) povinnost elektronické verze

6) plné texty

7) SW, „technologie“

SDRUK, IT


Zaji t n a koordinace
Zajištění a koordinace

? Jak se řeší zpřístupňování :

 • 17x na úrovni univerzity

 • akademický funkcionář: prorektor příp. proděkan pro studijní a pedagogické záležitosti

 • který útvar je pověřen ?

 • 17x knihovna, a ve spolupráci s IT, aj. složkami

SDRUK, IT


Jak se reagovalo na novelu v z
Jak se reagovalo na novelu VŠZ

? Reagovala již vaše škola na novelu:

 • v předpisech

 • změnou workflow

 • povinností elektronické verze

 • změnou ve zpřístupnění informací o VŠKP

 • zpřístupněním plných textů

 • licenčními smlouvami

SDRUK, ITStav vnit n ch p edpis
Stav vnitřních předpisů

? Má škola aktuální předpisy pro:

 • zpřístupnění před obhajobou a posudky

 • workflow

 • formální úpravu prací

 • technické parametry

 • trvalé zpřístupnění

 • archivaci tištěných a el. verzí

SDRUK, IT


Zm ny p edpis se t kaly po et kol
Změny předpisů se týkaly(počet škol):

SDRUK, IT


Popisn metadata
Popisná metadata

? Jaký popisný formát:

 • MS-EVSKP nebo jej máte v plánu

 • jiný formát:

  UNIMARC

  MARC

  vlastní

SDRUK, IT

Sb r elektronick ch verz
Sběr elektronických verzí:

? Je na vaší škole odevzdávání e.verze:

 • textových prací povinné

 • od kdy

 • netextových prací povinné

 • od kdy

 • výhledově

SDRUK, IT


Zp stup ov n pln ch verz
Zpřístupňování plných verzí

? Jak zpřístupňujete plné verze :

 • od kdy

 • z nosičů

 • v intranetu školy

 • v internetu

 • ve vztahu k textovým i Ne-textovým

 • výhledově

SDRUK, IT

Sw a technologie
SW a „technologie“

? Použití SW :

 • užíváte speciální SW

 • plánujete speciální SW a od kdy

 • spolupracuje tento SW s IS školy

 • plánujete toto propojení a od kdy

SDRUK, IT


Sw stav
SW - stav

Užívá se 5 druhů speciálních SW

z toho:

 • 3 resp. 4x „na míru“

 • 1x OpenSource

 • 1x komerční

SDRUK, ITLok ln registry p ehled
Lokální registry - přehled

Aktivity před novelou:

 • UP, AMU, OU, UHK, UTB, VŠB, ZČU

 • V roce 2006:

  MZLU, MU, VŠE

 • Současné projekty:

  UK, UPOL, a další

SDRUK, IT


Lok ln registry obecn e en
Lokální registry – obecná řešení

Různá stádia a typy řešení:

 • systém jako komplexní součást IS školy

  (MU, MZLU)

 • systém přebírající údaje z IS školy

  (VŠE, projekt UK)

 • proprietální řešení - webový formulář

  (AMU, PřF UK)

SDRUK, IT


Lok ln registry spole n c le
Lokální registry – společné cíle

 • autentikace a autorizace

 • přebírání údajů z IS školy

 • postupné „nabalování“ potřebných dat

 • archivace záznamů, textů, netextů

 • zpřístupňování bibliografických údajů

 • konverze pro knihovní systém

 • vystavení metadat pro harvesting

 • případné zpřístupnění plných textů

SDRUK, IT


Projekt 10 v
Projekt 10 VŠ

 • příprava národního registru

 • Rozvojové projekty VŠ na r. 2007

 • koordinátor z VŠE

 • AMU, ČZU, MZLU, OU, TUL, UK, UPOL, UTB, ZČU

 • automatizovaný sběr metadat

 • centrální databáze

 • příprava prostředí, technických standardů…

SDRUK, IT


Projekt 10 v stav
Projekt 10 VŠ - stav

 • dotace nepřidělena 

  Co dál ?

SDRUK, IT


D kuji v m za pozornost

Děkuji vám za pozornost

kontakt

iva.horova@amu.cz

SDRUK, IT