P o ta ov s t
Download
1 / 22

- PowerPoint PPT Presentation


  • 97 Views
  • Uploaded on

P o čítačové sítě. 4. přednáška standardy LAN - historick ý přehled Ethernet 10 Mb/s - vlatnosti platformy detekce chyb p ři přenosu. Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Platformy LAN - historie. Arcnet. Token Ring. Ethernet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jonco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
P o ta ov s t
Počítačové sítě

4. přednáška

standardy LAN - historický přehled

Ethernet 10 Mb/s - vlatnosti platformy

detekce chyb při přenosu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Platformy lan historie
Platformy LAN - historie

Arcnet

Token Ring

Ethernet

Fast Ethernet

100VGAnyLAN

Vznik

DataPoint,

1976

IBM,

1985

Xerox, 70. léta,

DIX 1980

14.7.1995

HP, AT&T,

červen 1995

Standard

--

IEEE 802.5

IEEE 802.3

IEEE 802.3

IEEE 802.12

Rychlost

2,5 Mb/s

4 (16) Mb/s

10 Mb/s

100 Mb/s

100 Mb/s

Topologie

strom

kruh

sběrnice,

páteř,

hvězda,

strom

hvězda,

strom

hvězda,

strom

Přístupová

metoda

Token Bus

Token Ring

CSMA/CD

CSMA/CD

DPA

Rozlehlost

6500 m

--

2800 m

412 m

4000 m

HW adresa

8 bitů

48 bitů

48 bitů

48 bitů

48 bitů

Kabely

koax. RG62

(93 Ω)

IBM

(STP 150 Ω)

koax. 50 Ω,

UTP, STP

100 Ω

UTP, STP

100 Ω

UTP, STP

100 Ω

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s
Ethernet 10 Mb/s

22. 5. 1973, Robert Metcalf, Xerox, Palo Alto Research Center (PARC)

U.S. patent #4,063,220 - Multipoint data communication system with collision detection

inspirace - ALOHA - Metcalf v PhD dizertaci (Harvard, 1973) mimo jiné

analyzuje metodu ALOHA

- ARPANET - sw řešení (formát rámce)

cíl: - dostatečně rychlá síť, aby umožnila tisk na laserové tiskárně

- propojení stovek počítačů (stanice Alto) v jedné budově

první verze z roku 1973:

rychlost 2,94 Mb/s

koaxiální kabel (70 Ω), až 1 km

1975: DIX Ethernet (Digital Equipment, Intel, Xerox)

1985: IEEE 802.3 Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection (CSMA/CD) Access Method and Physical Layer Specification, mírné odchylky, Ethernet II

Ethernet - reg. známka fy Xerox

dnes i standard ISO 8802/3

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s kabely
Ethernet 10 Mb/s - kabely

koaxiální kabely (50 Ω, historie)

10 BASE-2 tenký (thin) Ethernet, šedý kabel, RG 58

sběrnice

max. délka 185 m/segment (resp. 300 m extended segment)

10 BASE-5 tlustý (thick) Ethernet, žlutý kabel, RG 11

sběrnice

max. délka 185 m/segment (resp. 300 m extended segment)

UTP kabel

10 BASE-TUTP cat. 3, 4, 5

dvoubodové spoje, topologie hvězda, strom

max. délka 100 m

optický kabel

10 BASE-FMM 62,5/125

dvoubodové spoje

max. délka 1000 m

AUI kabel (historie)

transceiverový kabel pro připojení externího transceiveru

max. délka 50 m

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s1
Ethernet 10 Mb/s

Připojení stanice ke koaxiálnímu kabelu (historie)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s2
Ethernet 10 Mb/s

Připojení stanice ke koaxiálnímu kabelu (historie)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s3
Ethernet 10 Mb/s

Koaxiální kabel, propojování segmentů, páteřová topologie (historie)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s4
Ethernet 10 Mb/s

První fakultní počítačová síť (páteřová topologie), 1991/1992

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s5
Ethernet 10 Mb/s

rozbočovač, koncentrátor (hub)

Připojení stanice k UTP kabelu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s6
Ethernet 10 Mb/s

Připojení stanice k UTP kabelu

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s7
Ethernet 10 Mb/s

Připojení stanice k UTP kabelu

stanice – hub:přímý kabel

stanice - stanice nebo hub - hub: křížený kabel

počítač

hub

1

1

(pohled do zásuvky)

hub

hub

1

1

(pohled do zásuvky)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s8
Ethernet 10 Mb/s

Topologická omezení

10 BASE-T

max. délka segmentu 100 m

max. počet segmentů mezi uzly 5

max. počet opakovačů mezi uzly 4

max. rozlehlost sítě 500 m

max. počet uzlů na jednom segmentu 2

min. vzdálenost mezi uzly 0,5 m

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s9
Ethernet 10 Mb/s

Topologická omezení

10 BASE-5 (historie)

max. délka segmentu 500 m

max. počet segmentů mezi uzly 5 (z toho 2 link segmenty)

max. počet opakovačů mezi uzly 4

max. rozlehlost sítě 2500 m (bez započítání AUI kabelů)

max. počet uzlů na jednom segmentu 100

min. vzdálenost mezi uzly 2,5 m

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s10
Ethernet 10 Mb/s

Topologická omezení

10 BASE-2 (historie)

max. délka segmentu 185 m

max. počet segmentů mezi uzly 5 (z toho 2 link segmenty)

max. počet opakovačů mezi uzly 4

max. rozlehlost sítě 925 m (bez započítání AUI kabelů)

max. počet uzlů na jednom segmentu 30

min. vzdálenost mezi uzly 0,5 m

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s11
Ethernet 10 Mb/s

Topologická omezení

10 BASE-2 extended (historie)

max. délka segmentu 300 m

max. počet segmentů mezi uzly 3 (žádný link segment)

max. počet opakovačů mezi uzly 2

max. rozlehlost sítě 900 m (bez započítání AUI kabelů)

max. počet uzlů na jednom segmentu 100

min. vzdálenost mezi uzly 0,5 m

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet 10 mb s12
Ethernet 10 Mb/s

Topologická omezení

V literatuře uváděné maximum (historie)

10Base-F 1000 m 1 x 1000 m

10 Base 5 500 m 3 x 1500 m

AUI 50 m 6 x 300 m

2800 m

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Ethernet form t r mce
Ethernet - formát rámce

Záhlaví (Preamble) zahájení rámce, synchronizace

62 bitů 101010..., 2 bity 1

Cílová adresa (Destination Ethernet Address)

adresa příjemce, 48 bitů, hw adresa

broadcast addr.: všechny bity 1

Zdrojová adresa (Source Ethernet Address)

adresa odesílatele, 48 bitů

Typ rámce (Length or Type) IEEE802.3: délka datového pole v bytech

Ethernet II: typ paketu (>1500)

Data data, minimálně 46 B, maximálně MTU = 1500 B

(MTU = Maximum Transmission Unit)

CRC (Cyclic Redundance Check)

Frame Check Sequence, 32 bit, vypočteno dle

polynomu

100000100110000010001110110110111 , tj.

x 32 + x 26 + x 23 + x 22 + x 16 + x 12 + x 11 + x 10 + x 8 + x 7 + x 5 + x 4 + x 2 + x + 1

Max. délka: 1518 B (12144 bitů)

Min. délka: 64 B (512 bitů)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Detekce p enosov ch chyb
Detekce přenosových chyb

chyby ukončujících zařízení, chybovost vlastního přenosu

příčiny (zdroje chyb):

nelineární zkreslení,

kmitočtová a fázová charakteristika přenosového kanálu

šum (náhodný) - poškozuje nezávisle jednotlivé bity

impulsní rušení - poškozuje posloupnosti bitů (dávkové chyby)

přeslechy

odrazy na nepřizpůsobeném vedení, ...

v praxi převládá impulsní rušení

kódy detekční vs. korekční (samoopravné - značná režie, v počítačových sítích se nepoužívají)

techniky detekce chyb:

k přenášeným datům se na vysílací straně přidá informace získaná jako funkce přenášených datových bitů

na přijímací straně se vypočte tatáž funkce a výsledek se porovná s přijatou hodnotou

paritní kontrola (příčná, podélná)

cyklická redundantní kontrola (CRC)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Cyklick redundantn kontrola
Cyklická redundantní kontrola

Vysílač generuje ke k-bitovému rámci (vysílaná data) n-bitovou posloupnost FCS (Frame Control Sequence) tak, aby těchto spojených k+n bitů bylo dělitelné předem určeným číslem.

Přijímač přijatý k+n bitový datový blok oním stanoveným číslem vydělí, nenulový zbytek indikuje chybu.

Stanovení FCS:

vysílaná data se posunou o n bitů doleva (vynásobí 2n)

takto upravená data se vydělí stanoveným dělitelem (délka n+1 bitů)

zbytek se použije jako FCS (přičte se k posunutým datům)

hodnoty bitů se považují za koeficienty polynomu (např. 10011 odpovídá polynomu x4 + x + 1)

dělení se provádí jako dělení polynomu polynomem

používá se aritmetika modulo 2

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Cyklick redundantn kontrola1
Cyklická redundantní kontrola

M– původní k-bitová zpráva

P– určený n+1 bitový dělitel (kontrolní polynom)

R– kontrolní posloupnost rámce (FCS – Frame Control Sequence)

T– skutečně vysílaná posloupnost bitů (délka k+n)

Stanovení R:

Kontrola po přijetí:

v modulo 2 musí být 0

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Cyklick redundantn kontrola2
Cyklická redundantní kontrola

Příklad:

vyšle se:

1 1 0 0 1 0 0 10 1 0

původní data FCS

1 1 0 0 1 0 0 10 0 0: 1 1 0 1 = 1 0 0 1 0 0 1 0

1 1 0 1

0 0 0 1 1 0 0

1 1 0 1

0 0 0 1 1 0 0

1 1 0 1

0 0 0 1 0 (zbytek)

1 0 0 1 0 0 1 0

x1 1 0 1

1 0 0 1 0 0 1 0

0

1 0 0 1 0 0 1 0

1 0 0 1 0 0 1 0 _

1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0

+ 0 1 0

1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


Cyklick redundantn kontrola3
Cyklická redundantní kontrola

široké použití - datové přenosy, ukládání dat na magnetická média, ...

výborné výsledky

všechny 1-bitové chyby

všechny 2-bitové chyby

všechny chyby v lichém počtu bitů, pokud P obsahuje x + 1

všechny dávkové chyby kratší než délka FCS

dávkové chyby delší než FCS s pravděpodobností(r je počet bitů FCS, tzn. např. 33-bitová chyba pro FCS délky 32 bitů je detekována s pravděpodobností 99,999999976716935634613037109375 %)

Tato prezentace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.


ad