o nierze wykl ci
Download
Skip this Video
Download Presentation
,,Żołnierze Wyklęci”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

,,Żołnierze Wyklęci” - PowerPoint PPT Presentation


  • 291 Views
  • Uploaded on

,,Żołnierze Wyklęci”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ',,Żołnierze Wyklęci”' - jonco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Żołnierze wyklęci – określenie żołnierzy podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, stawiających opór próbie sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR w latach 40. XX wieku, ostatni „żołnierz wyklęty” – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) prawie dwadzieścia lat po wojnie – 21 października 1963 r.
czym by o powojenne podziemie niepodleg o ciowe
Czym było powojenne podziemie niepodległościowe?

Powojenne podziemie niepodległościowe stanowiło prostą kontynuację działalności niepodległościowej z okresu okupacji niemieckiej, będąc naturalną konsekwencją wyborów dokonywanych na początku wojny przez dziesiątki tysięcy konspirantów. Było też pierwszym odruchem samoobrony społeczeństwa polskiego przeciwko siłą narzuconej przez sowietów- komunistycznej władzy. Polskie podziemie niepodległościowe wpisuje się w naturalny sposób w polską tradycję insurekcyjną jako powstanie antykomunistyczne.

ilu by o o nierzy wykl tych
Ilu było ,,Żołnierzy Wyklętych”?

Powojenne podziemie niepodległościowe aż do powstania NSZZ ,,Solidarność” było przykładem najliczniejszej formy oporu Polaków wobec komunistycznej władzy. Przez jego szeregi przewinęło się ponad 250-300 tys. ludzi (z tego kilkadziesiąt tysięcy w oddziałach zbrojnych), nie licząc współpracowników i sympatyków, a także około 20 tys. w szeregach konspiracji młodzieżowych.

z jakich rodowisk si wywodzili
Z jakich środowisk się wywodzili?

Uczestnikami polskiego podziemia niepodległościowego byli przedstawiciele wszystkich grup społecznych i zawodowych, partii politycznych, młodzież oraz ci wszyscy, dla których podstawowym imperatywem działania była gotowość walki o wolną Polskę

jak d ugo trwa op r
Jak długo trwał opór?

Polskie podziemie niepodległościowe jako zjawisko masowe istniało do wiosny 1947 r. Data ta nie oznaczała jednak definitywnego końca, podobnie jak nie zamykał go ani polski czerwiec i październik 1956, ani też marzec 1968, grudzień 1970, czy sierpień 1980. Symbolicznym końcem zbrojnego oporu była śmierć Józefa Franczaka ,,Lalka”, zabitego przez ZOMO 21 października 1963 r. Także i ona nie zamykała jednak ostatecznie dziejów konspiracji powojennej. Do końca PRL-u w całym kraju ukrywało się pod fałszywymi nazwiskami wielu żołnierzy podziemia. Ścigani aż do 1989 r. przez SB trwali oni w konspiracji – tej jednostkowej – wewnętrznej – z dala od rodzin, z którymi nie dane było im się spotkać przez kilkadziesiąt lat

co uda o si zyska dzi ki walce wykl tych
Co udało się zyskać dzięki walce ,,Wyklętych”?

Powojenne podziemie niepodległościowe było z pewnością głównym przeciwnikiem władz komunistycznych w pierwszych powojennych latach. To między innymi za jego sprawą kolejne sekwencje wprowadzenia w Polsce nowego komunistycznego ładu przesunięte zostały i kilka lat, a w konsekwencji śmierci Stalina – ostateczne zaniechane. To między innymi z powodu konieczności złamania najpierw zbrojnego oporu kolektywizacja w Polsce rozpoczęła się dopiero po 1948 r., a zdecydowana rozprawa z kościołem katolickim przesunięta zaś została dopiero na początek lat 50.

jak ofiar ponie li wykl ci
Jaką ofiarę ponieśli ,,Wyklęci”?

Zbiorowość ,,Żołnierzy Wyklętych” zapłaciła za przywiązanie do tradycji niepodległościowej cenę najwyższą spośród wszystkich grup, środowisk walczących o wolną demokratyczną Polskę. To ponad 5 tys. osób skazanych przez sądy wojskowe na kary śmierci, ponad 21 tys. zmarłych i zamordowanych w więzieniach. To bliżej nieznana liczba zabitych w trakcie tysięcy pacyfikacji ciągnących się przez pierwsze 10 powojennych lat, zamordowanych bez sądu w siedzibach urzędów bezpieczeństwa (ok. 20 tys.). To ponad 250 tys. osób skazanych na kary więzienia z powodów politycznych, kilkaset tysięcy dalszych zrujnowanych zdrowotnie, ekonomicznie, skazanych na bycie obywatelami II kategorii w PRL.

dlaczego ustanowiono narodowy dzie pami ci o nierzy wykl tych
Dlaczego ustanowiono Narodowy Dzień Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych”?

Ustanowienie w 2011 r. 1 marca Narodowym Dniem Pamięci ,,Żołnierzy Wyklętych” stanowi potwierdzenie przez wolną, demokratyczną Rzeczpospolitą roli, jaką odegrali oni na drodze do odzyskania przez Polskę niepodległości. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia, tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”

romuald kozio u yca ur 22 luty 1909r
Romuald Kozioł ,,Łużyca”ur. 22 luty 1909r.

Dowódca organizacji

,, Pomorze Wschodnie”. Wydawał tygodnik ,,Echo Bałtyckie” skierowany do

ludności mazurskiej. Komendant

Okręgu NSZ- AK Białystok.

Aresztowany w 1946 r. skazany na

karę śmierci, zamienioną na 10 lat

więzienia.

zygmunt szendzielarz upaszka ur 12 marca 1910r
Zygmunt Szendzielarz ,,Łupaszka”ur. 12 marca 1910r.

Major kawalerii Wojska Polskiego

i Armii Krajowej ,,Żołnierz Wyklęty”

skazany w 1950r. na wielokrotną karę

śmierci. Zamordowany w 1951 r. w więzieniu mokotowskim.

kazimierz chmielowski rekin urodzony w 1925 r
Kazimierz Chmielowski,,Rekin”urodzony w 1925 r.

Żołnierz III Brygady Wileńskiej Armii

Krajowej. Inspektor szkoleniowy

V Brygady AK mjr. ,,Łupaszki”.

Skazany na karę dożywotniego

więzienia, zamienioną na karę śmierci.

Zamordowany 1 kwietnia 1950 roku

w więzieniu w Białymstoku.

hieronim rogi ski r g ur 30 wrze nia 1911 r
Hieronim Rogiński,,Róg”ur. 30 września 1911 r.

Komendant Powiatu Kolno

Narodowego Zjednoczenia

Wojskowego. Zginął w walce z

Urzędem Bezpieczeństwa w 1952 r.

jerzy karwowski newada urodzony w 1925r
Jerzy Karwowski,,Newada”urodzony w 1925r.

Dowódca oddziału Pogotowia Akcji

Specjalnej Narodowego Zjednoczenia

Wojskowego. Skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat pozbawienia

wolności

witold pilecki witold ur 13 maja 1901r
Witold Pilecki ,,Witold”ur. 13 maja 1901r.

Rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego,

oficer Armii Krajowej, dobrowolny

więzień do Auschwitz. Aresztowany i zabity strzałem w tył głowy w 1949r. na mocy wyroku władz komunistycznych Polski Ludowej.

dzi kuj za obejrzenie prezentacji

Dziękuję za obejrzenie prezentacji

Wykonała: Natalia Banach kl. III c

ad