slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Lucemburkové na českém trůně Autor : Mgr. Monika Konečná

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Lucemburkové na českém trůně Autor : Mgr. Monika Konečná - PowerPoint PPT Presentation


 • 269 Views
 • Uploaded on

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041. Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Lucemburkové na českém trůně Autor : Mgr. Monika Konečná. Doplň text. (Václav I.). Synem Přemysla Otakara I. byl ___________.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Předmět : Dějepis Ročník : 7. Téma : Lucemburkové na českém trůně Autor : Mgr. Monika Konečná' - jonathan-dante


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konicereg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041
 • Předmět : Dějepis
 • Ročník : 7.
 • Téma : Lucemburkové na českém trůně
 • Autor : Mgr. Monika Konečná
slide2

Doplň text.

(Václav I.)

Synem Přemysla Otakara I. byl ___________.

Bitva na Moravském poli se odehrála roku _________.

(1278)

Václav III. byl zabit v ____________.

(Olomouci)

Roku 1306 vymřeli Přemyslovci po __________.

(meči)

Přemysl Otakar I. nechal razit mince zvané ____________.

(brakteáty)

Václav II. byl českým, __________ a __________ králem.

1)

(polským, uherským)

Právo prvorozeného syna na královský

trůn se nazývá ____________.

(primogenitura)

m

slide3

- r. 1306 vymřela přemyslovská dynastie po meči

(neexistoval žádný mužský potomek, který by převzal trůn)

 • pokračování po přeslici (na český trůn nastoupila Eliška

Přemyslovna, sestra Václava II., byla v 17 letech

provdána za Jana Lucemburského)

m

m

2)

slide4

Jan Lucemburský (1310-1346)

 • „král cizinec“ (příliš se nezajímal o českou politiku a trávil

většinu času v zahraničí)

3)

- při turnaji přišel o oko a později oslepl

- r. 1346 padl v bitvě u Kresčaku, kde

bojoval na straně Francie

Součástí jaké války byla bitva u Kresčaku?

Stoleté války

S kým Francie v této válce bojovala?

S Anglií

slide5

Jeho účast v bitvě znamenala spíše dobrovolnou smrt.

Podle dobových kronik měl před bitvou prohlásit

„Toho Boh dá nebude, aby český král z boje utíkal..“!

„Když zaslechl povel k boji, zeptal se, kde je jeho syn Karel. Průvodci mu řekli, že nevědí, že se však nejspíš někde bije, načež král pravil:"Pánové, jste dnes všichni mými přáteli a bratry ve zbrani, proto vás žádám, jelikož sám jsem slepý, veďte mne tak daleko do bitevní vřavy, abych měl nepřátelé na dosah meče." Rytíři souhlasili, a protože ho nechtěli ztratit v mačkanici lidí, svázali otěže koní dohromady. Krále pak dle jeho přání vysunuli o něco kupředu a tímto způsobem postupovali proti Angličanům... Postoupili však příliš kupředu a byli všichni na místě pobiti. Ráno je nalezli na zemi mrtvé, s koňmi navzájem spojenými .„

(Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Lucemburský)

m

m

m

slide6

Karel IV. (1346-1378)

 • křestním jménem Václav, syn Elišky Přemyslovny a Jana

Lucemburského (narozen r. 1316)

 • od 7 let byl vychováván u svého strýce ve Francii, kde získal

výborné vzdělání, ovládal několik jazyků (němčina, latina,

francouština, italština, čeština)

 • byl 4krát ženatý

4)

V učebnici vyhledejte jména

Karlových manželek.

m

slide7

výhodnou sňatkovou politikou získával nová území

(Falc, Svídnicko, Braniborsko…)

5)

m

m

slide8

Řekl: „Lásko má já stůňu, svoji pýchu já jen hrál…“

Z kterého muzikálu pochází tato ústřední melodie?

6)

7)

poslouchej písničku

Karel IV. dal zbudovat Karlštejn jako pevnost střežící korunovační klenoty a údajně zakázal, aby tam nocovaly ženy. Královnu Elišku Pomořanskou trápila krutá žárlivost – co tam asi tak pan choť za nocí provádí? Rozhodla se tedy na hrad vniknout v přestrojení za páže a zjistit pravdu…

m

m

slide9

r. 1333 byl zvolen markrabětem moravským, spravoval

zemi v době nepřítomnosti svého otce

Popiš jednotlivé části velkého státního znaku ČR.

8)

m

m

slide10

r. 1344 povýšil pražské biskupství na arcibiskupství

(prvním pražským arcibiskupem se stal Arnošt z Pardubic)

 • r. 1346 nechal zhotovit Svatováclavskou korunu

(při příležitosti své korunovace českým králem)

9)

Koruna je zhotovena ze zlatého plechu, posázeného drahokamy a perlami. Do křížku na vrcholu je údajně vložen trn z koruny Ježíše Krista.

Korunovační klenoty jsou uloženy ve Svatováclavské kapli Svatovítské katedrály. Komora s klenoty je odemykána pouze při zvláštní příležitostí.

m

m

Dveře do korunovační komory jsou opatřeny sedmi zámky.

Kdo je má v držení?

slide11

zavedl právní pojem země Koruny české: patřily zde Čechy,

Morava, Slezsko, Horní a Dolní Lužice, Braniborsko (České

království a Praha se stala centrem SŘŘ)

 • r. 1348 založil první univerzitu na sever od Alp

(Univerzita Karlova)

11)

Karel IV. zakládá

univerzitu.

Arcibiskup Arnošt z Pardubic předčítá zakládací listinu zástupcům všech čtyř

fakult.

Uveď názvy všech

čtyř fakult.

m

m

slide12

r. 1355 byl v Římě korunován na císaře

Zakladatelská činnost

- Karlův most (1357, Petr Parléř, 516 m dlouhý, 16 oblouků)

 • Karlštejn s Kaplí sv. kříže (stěny jsou zdobeny obrazy

mistra Theodorika)

12)

m

13)

slide13

Karlovo náměstí, Chrám sv. Víta (Petr Parléř, Matyáš z Arasu),

benediktýnský klášter Emauzy, Kostel Panny Marie Sněžné na

Novém Městě…)

14)

m

slide14

Politika

 • r. 1356 formuloval Majestas Carolina = zákoník, který měl

omezit vliv šlechty a zajistit nezcizitelnost královského

majetku (nebyl prosazen)

- r. 1356 vydána Zlatá bula Karla IV.

- upravovala poměry v Říši (ústava Svaté Říše Římské),

upravovala rovněž vztah Čech k Říši (český panovník má

být prvním mezi volícími kurfiřty)

16)

m

slide15

- jako první středověký vládce sepsal svůj životopis: Vita Caroli

(napsal ho pro své potomky v domnění, že si z něj vezmou

mravní ponaučení pro život)

- r. 1378 zemřel na zápal plic, je pohřben v chrámu sv. Víta

V roce 2005 uspořádala Česká televize anketu Největší Čech, kdy se v sérii televizních pořadů volila „největší osobnost naší historie i současnosti“ . Vyhrál Karel IV.

Význam Karla IV. Lucemburského pro Česko je obrovský – za jeho vlády se České království stalo centrem Evropy, Praha byla sídelním městem Svaté říše římské, celá země zažívala neobyčejný hospodářský, umělecký a kulturní rozvoj. České království dovedl k vrcholu, který se pak už nikdy neopakoval. Již Karlovi současníci si byli jeho významu vědomi.

m

slide16

Anketa: Největší Čech

Karel IV. – 68 713 hlasů

Tomáš Garrigue Masaryk – 55 040 hlasů

Václav Havel – 52 233 hlasů

Jan Amos Komenský – 23 583 hlasů

Jan Žižka – 13 815 hlasů

Jan Werich – 11 140 hlasů

Jan Hus – 10 487 hlasů

Antonín Dvořák – 8 517 hlasů

Karel Čapek – 6 640 hlasů

Božena Němcová – 6 470 hlasů

Bedřich Smetana

Emil Zátopek

Karel Gott

Jiří z Poděbrad

František Palacký

Přemysl Otakar II.

Svatý Václav

Václav Klaus

Jaroslav Heyrovský

Svatá Anežka

m

slide17

Použité zdroje:

Literatura:

LOHOUTKOVÁ, H. – KOMSAVÁ, M. Dějepis na dlani. 2. vydání. Olomouc: Rubico, 2007. 256 s. ISBN 80-7346-065-3.

Obrázky:

1) URL:<http://library.thinkquest.org/J001156/pencil2.gif>[cit. 21. září 2010]

2) URL:<http://www.praha-tip.cz/public/images/story/p1379.jpg>[cit. 21. září 2010]

3) URL:<http://forum.valka.cz/files/karel_iv_201.jpg>[cit. 21. září 2010]

4) URL:<http://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_IV.>[cit. 21. září 2010]

5) URL:<http://leccos.com/pics/pic/zeme_koruny_ceske-_mapa_uzemi.jpg>[cit. 21. září 2010]

6) URL:<http://img.karaoketexty.cz/img/artists/16922/muzikal-noc-na-karlstejne-122911.jpg>[cit. 21. září 2010]

7) URL:<http://zs-chvaleticka.org/_new/images/karlstejn.jpg>[cit. 21. září 2010]

8) URL:<http://www.nohomic.estranky.cz/img/original/39/velky-statni-znak-cr.jpg>[cit. 21. září 2010]

9) URL:<http://korunovacni-klenoty-2.navajo.cz/korunovacni-klenoty-2-2.jpg>[cit. 21. září 2010]

10) URL:<http://i.idnes.cz/06/022/cl/OFF111bfd_Kaple_sv_Vaclava.jpg>[cit. 21. září 2010]

11) URL:<http://www.zlate-mince.cz/CRM_Karel_IV_Univerzita_Karlova.htm>[cit. 21. září 2010]

12) URL:<http://www.estav.cz/gfx/we/zpr/karluv-most.jpg>[cit. 21. září 2010]

13) URL:<http://media.novinky.cz/507/205078-original1-hboy9.jpg>[cit. 21. září 2010]

14) URL:<http://www.turistika.cz/foto/6871/4197/mid_50221.jpg>[cit. 21. září 2010]

15) URL:<http://fs.gimiweb.net/wp-content/soubory/20080609_02.jpg>[cit. 21. září 2010]

16) URL:<http://www.lib.cas.cz/image-kalendarium/zlata_bula.gif>[cit. 21. září 2010]

Pozn: černý text = zápis do sešitu