slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12
jonas-richards

Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI - PowerPoint PPT Presentation

67 Views
Download Presentation
Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie Innowacji MSODI
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie InnowacjiMSODI Działania w ramach projektu: Działania promocyjne dostępne dla osób zainteresowanych tematyką innowacyjności: Spotkania ze znanymi naukowcami – praktyczny wymiar nauki Organizacja Mazowieckich dni twórczości, designu i innowacyjności Organizacja targów nauki i kooperacji Forum kojarzenia partnerów w transferze wiedzy i innowacji

  2. Działania w ramach projektu c.d.: Opracowania/publikacje/doradztwo, w tym m.in. opracowanie na temat potrzeb wśród instytucji/firm w zakresie realizacji działań edukacyjnych oraz promujących inicjatywy proinnowacyjne i wspierające rozwój przedsiębiorczości Konkursy • Kampania promocyjna o konkursie Samorządu Województwa Mazowieckiego pn. „Innowator Mazowsza” • Konkurs o charakterze grantowym na wsparcie rozwoju innowacyjności dla partnerstw przedsiębiorców z instytucjami naukowymi

  3. Działania w ramach projektu c.d.:Bezpłatne infoseminaria regionalne w obszarze innowacji Program infoseminariówobejmuje następujące moduły tematyczne: • Innowacje w biznesie – przegląd dobrych praktyk • Sukces budowany na innowacji – spotkanie dla studentów kierunków strategicznych • Mazowiecki przedsiębiorca na rynkach międzynarodowych • Innowacyjny biznes szansą regionu • OpenInnovation – jak skutecznie wykorzystywać zewnętrzne źródła innowacji • User-driven-innovation – rynek źródłem innowacji • Jak pozyskać kapitał na innowację?  - przegląd dobrych praktyk i najskuteczniejszych narzędzi • Eko – Innowacje w sektorze energetycznym • Rozwój przez design • Partnerstwo w konkurencji – rozwój klastrów w regionie • W poszukiwaniu innowacji – analiza potrzeb, a rozwój innowacyjny przedsiębiorstwa • Budowanie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa

  4. Infoseminaria c.d. Adresaci infoseminariów • przedsiębiorcy oraz przedstawiciele mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw; • Reprezentanci administracji publicznej, w szczególności administracji na szczeblu lokalnym; • organizacje pozarządowe; • przedstawiciele środowiska nauki i instytucji otoczenia biznesu. Miejsce spotkań - największe miasta województwa mazowieckiego: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce oraz Warszawa. Termin realizacji - od 12 listopada 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. Wykonawca – PSDB sp. z o.o, wybrany w przetargu nieograniczonym, jeden z czołowych dostawców usług dla sektora publicznego

  5. Harmonogram infoseminariów - Ciechanów

  6. Harmonogram infoseminariów - Ostrołęka

  7. Harmonogram infoseminariów - Płock

  8. Harmonogram infoseminariów - Radom

  9. Harmonogram infoseminariów - Siedlce

  10. Harmonogram infoseminariów – Warszawa