s awomir marsza ek
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sławomir Marszałek

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Sławomir Marszałek - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Sławomir Marszałek. ZASTOSOWANIE POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI MIĘŚNI W ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ. Sobotta; Altas anatomii człowieka, 1997. NOWOTWORY KRTANI. 9 MIEJSCE. Ferlito A., 1993: Neoplasms of the larynx. Churchill Livingstone. www.esculap.pl /palenie. 3,6 x.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Sławomir Marszałek' - jonas-cunningham


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
s awomir marsza ek

Sławomir Marszałek

ZASTOSOWANIE

POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI

MIĘŚNI W

ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ

slide3
NOWOTWORY KRTANI

9 MIEJSCE

Ferlito A., 1993: Neoplasms of the larynx. Churchill Livingstone

slide4
www.esculap.pl /palenie

3,6 x

5,8 x

19 x

Muir C. i wsp., 1987: Cancer incidence in five continents. IARC-Sci-Publ.

slide6
Rehabilitacja ruchowa chorych leczonych z powodu raka piersi i płuc jest ustalona i opisana[Downie 1978; Gunn 1984; Healey 1971; Mika 1991, 1994; Rożek-Mróz 1995; Tchórzewska 2000; Zheng i wsp. 1993].

Postępowanie usprawniające chorych po operacjach onkologicznych w obrębie głowy i szyi nie jest szczegółowo opisane w literaturze przedmiotu

[Sinkiewicz 1994; Kaźmierczak i wsp. 1997].

slide7
Podstawowym problemem chorych po całkowitej laryngektomii jest pozbawienie ich możliwości werbalnego porozumiewania się z otoczeniem.

Jedyną szansą jest nauka mowy przełykowej

[Gorajska 1999; Pruszewicz 1970; Pruszewicz i wsp. 1977; Sinkiewicz 1992, 1994; Sinkiewicz i wsp. 1994; Warwick-Brown 1988].

Istotną trudnością są także zaburzenia funkcji

narządu ruchu.

slide8
Następstwa operacji całkowitego usunięcia krtani
 • usunięcie: mięśni podgnykowych, kości gnykowej, mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego,
 • nerw dodatkowy,
 • rozległe blizny na szyi,
 • droga przepływu powietrza do płuc,
 • aktywność fizyczna,
 • uzupełniająca radioterapia,
 • zwiększenie spoczynkowego napięcia i osłabienie mięśni okolicy szyi i obręczy barkowej,
 • zmniejszenie fizjologicznych zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa,
 • zaburzenie równowagi mięśniowej w obrębie szyi i barków,
 • zespoły bólowe górnego odcinka kręgosłupa oraz kończyn górnych,
 • bolesność oraz osłabienie czynności mięśni obręczy barkowej,
 • obniżenie sprawności oddechowej,
 • obniżenie wydolności ogólnej chorych,

opóźnienie nauki mowy przełykowej

slide9
REHABILITACJA RUCHOWA W ŚWIATOWEJ LITERATURZE PRZEDMIOTU

DOTYCZĄCEJ NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI

 • - opis technik operacyjnych dotyczących usunięcia krtani,

- ukazanie powstających dysfunkcji barku, łopatki i szyi;

- instruowanie pacjentów przez terapeutów zajęciowych w zakresie wykonywania ćwiczeń barku zarówno po, jak i przed operacją

- bez propozycji potrzeby wprowadzenia rehabilitacji ruchowej [Sobol i wsp. 1985; Shankar i Means 1990],

 • chorym z opadającym barkiem zalecano ćwiczenia izometryczne okolicy barku [Leipzig i wsp. 1983],
 • - rehabilitacja głosowa oraz informacja dla pracodawcy oodpowiadającym możliwościom chorego miejscu pracy

- kontakt z klubami dla laryngektomowanych;

- brak rehabilitacji ruchowej[Kosmowski 1994; Pascher i Röhrs 1989].

r ola fizjoterapii u laryngektomowanych
Rola fizjoterapii u laryngektomowanych
 • obniżenie napięcia mięśni obręczy barkowej,
 • złagodzenie bólów karku i ramion,
 • uelastycznienie blizn pooperacyjnych,
 • zwiększenie zdolności adaptacyjnych ustroju, podniesienie niespecyficznej odporności organizmu oraz przyspieszenie odzyskania przedoperacyjnej sprawności fizycznej,
 • zmniejszenie uczucia duszności poprzez ćwiczenia wydłużania wydechu,
 • oddychanie torem przeponowo-żebrowym oraz wzmocnienie przepony ułatwiają naukę mowy przełykowej oraz korzystnie wpływają na siłę tworzonego głosu[Gorajska 1999; Sinkiewicz 1992, 1994].
slide11
Ośrodki w Polsce realizujące podczas turnusów rehabilitację ruchową laryngektomowanych

Białystok [Kowalczuk i wsp. 1995]

Bydgoszcz [Kaźmierczak i wsp. 1997; Sinkiewicz 1992, 1994; Sinkiewicz i wsp. 1994]

Gdańsk [Urbańska i wsp. 1999]

Gdynia [Jordan 1999]

Poznań [Golusinski i wsp. 1997; Marszałek 2003; Szmeja i wsp. 1997, 1999]

slide12
CEL GŁÓWNY PRACY

Ocena zastosowania poizometerycznej relaksacji mięśni

w nowym programie

rehabilitacji ruchowej dla

chorych po całkowitym usunięciu krtani

slide13
MATERIAŁ

Tab. 1. Ogólna charakterystyka badanych osób

M – średnia arytmetyczna; SD – odchylenia standardowe; min. – minimum;

maks. – maksimum

slide14
PROGRAM REHABILITACJI

Kształtowanie wydolności ogólnej

Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej

i sprawności oddechowej

Zabiegi indywidualne

Nauka mowy przełykowej

Terapia psychologiczna

ćwiczenia rozciągające (poizometryczna relaksacja)

masaż okolicy karku

zabawy rzutne oraz gry drużynowe

marsze

i wycieczki

w terenie leśnym

forma wszechstronności ruchowo-lokomocyjnej

forma wszechstronności ruchowej

z zastosowaniem różnych pozycji wyjściowych

slide15
MEODYKA BADAŃ

1. Badanie zakresów ruchów [Kilar i Lizis 1996]

skłon w przód

skłon w tył

skłon w prawo i w lewo

rotacja w prawo i w lewo

slide16
2. Badanie sił mięśniowych w statyce [Dworak 1990]

opaska

opaska

tensometryczny

przetwornik siły

tensometryczny

przetwornik siły

Fz

Fz

r

r

C7

C7

Fz

Fz

pas

stabilizujący

pas stabilizujący

Ryc. 3. Mięśnie prostowniki i zginacze w odcinku szyjnym kręgosłupa

Ryc. 4. Mięśnie wykonujące skłony w prawo i w lewo w odcinku szyjnym kręgosłupa

slide17
WYNIKI BADAŃ

Ryc. 5. Średnie wartości zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa u kobietpoddanych rehabilitacji podczas obozu (n=11);

Poziom istotności różnic: *** p< 0,001; ** p< 0,01; * p<0,05 (tak samo w następnych

Tabelach i na rycinach)

slide18
Ryc. 6. Średnie wartości zakresów ruchów w odcinku szyjnym kręgosłupa u

mężczyzn poddanych rehabilitacji podczas obozu (n=24)

slide19
Ryc. 7. Średnie wartości momentów sił mięśniowych w odcinku szyjnym kręgosłupa u kobiet przed i po obozie rehabilitacyjnym (n=11)
slide20
yRyc. 8. Średnie wartości momentów sił mięśniowych odcinku w szyjnym kręgosłupa u mężczyzn przed i po obozie rehabilitacyjnym (n=24)
slide21
1. Ćwiczenia i techniki manualne poprawiły stan funkcjonalny odcinka szyjnego kręgosłupa u zdecydowanej większości chorych po całkowitym usunięciu krtani. Zaobserwowano, że usprawnianie znacząco zwiększyło siłę mięśni oraz czynną ruchomość odcinka szyjnego kręgosłupa i obręczy barkowej.

WNIOSKI

slide22
2. Stosując głównie techniki energizacji mięśni (poizometryczną relaksację), u większości chorych zaobserwowano wzrost siły mięśniowej.
slide23
3. Wzrosty analizowanych parametrów biomechanicznych odnotowano przede wszystkim w tych badanych grupach mięśniowych, które zostały uszkodzone podczas operacji usunięcia krtani oraz podczas leczenia uzupełniającego (moment siły mięśni wykonujących skłon w przód i zakres ruchu w skłonie w tył).
slide24
4. Zaprezentowany model usprawniania ruchowego powinien stanowić integralną część kompleksowej rehabilitacji laryngektomowanych.

Przypuszcza się, że pozwoli to na szybsze opanowanie i doskonalenie mowy przełykowej oraz na poprawienie jakości życia chorych.

slide25
5. Wyniki uzyskane w pracy upoważniają do stosowania poizometrycznej relaksacji mięśni wkompleksowej rehabilitacji ruchowej u chorych po całkowitym usunięciu krtani. Rehabilitacjapowinna być prowadzona przez wyspecjalizowany zespół rehabilitacyjny, składający się z lekarza, logopedy, psychologa oraz odpowiednio wyszkolonego fizjoterapeuty.
slide26
6. Program kompleksowej rehabilitacji należy poddawać weryfikacji poprzez badania kliniczne i biomechaniczno-kinezjologiczne.
slide27
Sławomir Marszałek

ZASTOSOWANIE

POIZOMETRYCZNEJ RELAKSACJI

MIĘŚNI W

ONKOLOGICZMNEJ REHABILITACJI LARYNGOLOGICZNEJ