St hov n n rod
Download
1 / 26

- PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on

Stěhování národů. K zamyšlení Proč dnes lidé opouštějí své domovy?. K zamyšlení Jaká nebezpečí jsou s tím spojena?. Jak pomoci?. Historické paralely Příčiny stěhování národů  4.-6.století. změny klimatu – chladnější a vlhčí podnebí – vliv na zemědělskou výrobu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jonah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

K zamy len pro dnes lid opou t j sv domovy
K zamyšleníProč dnes lidé opouštějí své domovy?


K zamy len jak nebezpe jsou s t m spojena
K zamyšleníJaká nebezpečí jsou s tím spojena?Historick paralely p iny st hov n n rod 4 6 stolet
Historické paralelyPříčiny stěhování národů 4.-6.století

 • změny klimatu – chladnější a vlhčí podnebí – vliv na zemědělskou výrobu

 • rostoucí potřeba zemědělské půdy – růst počtu obyvatelstva

 • ohrožení života – útoky mongolských Hunů – brutalita, kořistění – tlak na kmeny Germánů
Germ nsk kmeny1
Germánské kmeny

 • Vizigóti (západní Gótové)

 • Ostrogóti (východní Gótové)

 • Vandalové (východní Germáni)

 • Langobardi (dolní Labe)

 • Frankové (Galie)

 • Alamani ( mezi Rýnem a Dunajem)

 • Burgundi (JV Francie)

 • Durynkové (Německo)

 • Sasové, Jutové, Anglové (GB)
Slovansk kmeny1
Slovanské kmeny

 • východní (Rusové, Bělorusové, Ukrajinci)

 • západní (Češi, Slováci, Poláci, Pobaltští, Polabští, Lužičtí Srbové)

 • jižní (Slovinci, Srbové, Chorvati, Bulhaři, Makedonci)
Hunov1
Hunové

 • Hunové představovali kočovný kmen, či kmenový svaz, původem z Asie(Dálný východ).

 • Předpokládá se, že Hunové zahrnovali turkické, mongolské a ugrofinské kmeny, ale také některá europoidní etnika.

 • Dodnes není úplně jisté, odkud přesně pocházejí (Korejský poloostrov, Mongolsko...)

Podtržený text zapiš do sešitu:


Hunov2
Hunové

 • Okolo roku 100 př. n. l. se přesunuli do střední Asie, odtud ve 2. století dále na západ (údajně protože tamější prameny vyschly).

 • Později porazili Góty a roku 395vyplenili Balkán.

 • Tak začala jejich expanze do Evropy.


Hunov3
Hunové

 • Největší moci Hunové dosáhli pod vedením Attily. Za jeho vlády jejich říše zahrnovala území od Volhy až k římským hranicím na Rýnu.

 • Po jeho smrti se však říše rozpadla a její území obsadily germánské kmeny, které předtím byly v hunském područí.


Attila
Attila

 • Přezdívaný Bič Boží, znamená v překladu „Tatíček“(cca 406 - březen 453).

 • Mládí prožil v Západořímské říši – získal vzdělání, naučil se jazyky.

 • Do čela hunské říše se dostal díky bratrovraždě.


Attila1
Attila

 • Vedl řadu velkých nájezdů do nitra Římské říše, při nichž vydrancoval Balkán, Galii i Itálii.

 • 20. června 451 zastavila jeho invazi do Galie bitva na Katalaunských polích (spojenctví Římanů a Vizigótů) – poražen.

 • Následující rok Attila pokračoval s nájezdem do Říma, který ale ukončilo sjednání míru s papežem Lvem I.


Attila2
Attila

 • Jak přesně Attila vypadal známo není, ale podle zápisů římských historiků je zřejmé, že nijak zvlášť krásou neoplýval. Po matce zdědil výrazné asijské rysy a byl menší postavy. Měl prý i nápadně velkou hlavu. Jeho tvář byla pokryta řídkými vousy a velmi zjizvená, to však nemuselo být způsobeno jen četnými boji, ale i hunským zvykem „ozdobit“ obličeje mladých chlapců jizvami a zasypat rány popelem, čímž se znemožní jejich úplné uzdravení.

 • Jelikož Hunové už od útlého věku jezdili na koních a v sedlech trávili prakticky většinu života měli nohy zdeformovalé do „O“ , dá se předpokládat, že ani Attila nebyl výjimkou.Attilova smrt
Attilova smrt

 • Stárnoucí Attila se v březnu 453 rozhodne unést dívku, která se má stát jeho již sedmnáctou manželkou. Tou dívkou je šestnáctiletá burgundská princezna Ildiko (pravděpodobnější je však, že se jmenovala Hildwige nebo případně Hildehunde, jejíž jméno letopisci zkomolili). Attila je po svatební noci ráno nalezen mrtev v kaluži krve. O tom, co se stalo existují dvě verze.

 • První říká, že Attilu zabila Ildiko ukrytým nožem.

 • Historikové se však většinou přiklánějí k verzi, že se Attila udusil, když mu v noci začala téct krev z nosu.


Attil v hrob
Attilův hrob

 • Údajně byl pohřben v hrobce s obrovskými poklady. Jeho tělo pak bylo uloženo do trojité rakve, přičemž první byla ze zlata, druhá byla stříbrná, která byla uložena ještě v třetí železné rakvi.

 • Kde se hrob nachází není známo, neboť prý přes něj byla svedena řeka (nejčastěji je řeč o Tise) a otroci, kteří hrob stavěli byli všichni pobiti.

 • O nalezení hrobu se pokoušelo spousta hledačů pokladů, pátrali na řadě míst v Rumunsku, Maďarsku, Srbsku,dokonce i v Nákle u Olomouce a na Slovensku.

 • Po hrobu však není ani stopy, ale případné nálezce má odradit nápis Fulgur conditum - zakopaný hrom, varující před temnou silou strážící hrobku.


Ava i
Avaři

 • Hunové smíšení s jinými barbarskými kmeny

 • v 6.st. ovládli slovanská území mezi Baltem a Dunajem

 • Později splynuli s místními obyvateli
Prameny
Prameny

 • wikipedia.com

 • dejepis.com

 • cartoonstock.com


ad