Nordisk GIS – konferanse 2003
Download
1 / 17

Prosjektsamarbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Nordisk GIS – konferanse 2003 Lillestrøm 26.11.03 GisLink – kart og fagdata på nett Et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Ole Jan Tønnesen Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Prosjektsamarbeid. Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Prosjektsamarbeid' - jonah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Prosjektsamarbeid

Nordisk GIS – konferanse 2003Lillestrøm26.11.03GisLink – kart og fagdata på nettEt samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Fylkesmannen i Sør-TrøndelagOle Jan TønnesenFylkesmannen i Møre og Romsdal


Prosjektsamarbeid
Prosjektsamarbeid

 • Fylkesmennene i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

  • Prosjektet driftes av ca. 3 stillinger

 • Støttet av Norges Forskningsråd gjennom HØYKOM-programmet.

  • Tildelt 2.68 mill nkr – total ramme på 5,4 mill nkr

 • Prosjektperiode fra 01.01.2003 – 01.12.2004

  • Senere inn i ordinær drift


Litt tradisjonell geografi
Litt tradisjonell geografi

 • Sør-Trøndelag

  • 25 kommuner

  • 259 000 innbyggere

  • Kjent for store barter (på menn)

  • Karsk

  • Fotball

 • Møre og Romsdal

  • 38 kommuner

  • 242 000 innbyggere

  • Enten fiskere eller møbelsnekkere

  • Norges største eksportfylke


M l for prosjektet
Mål for prosjektet

 • Løsningen skal stimulere til økt bruk av moderne høyhastighets- informasjons- og kommunikasjonsteknologi

 • Utvikle en samordnet kart- og fagdatatjeneste til bruk for lokal/regional forvaltning.

 • Målgruppe

  • Kommunene

  • Regional forvaltning

  • Andre brukere….


Gislink im tekommer behov for
GisLink imøtekommer behov for

 • Tverrsektoriell tilgang på nasjonale/lokale/ regionale fagdata i den daglige oppgaveløsningen.

  • Mange gode sentrale løsninger for hver sektor

  • Arealisportalen er viktig og imøtekommer det tverrsektorielle

  • Vi ønsker et tillegg for lokale og regionale behov.

 • Samordnet tilgang på faginformasjon i kommunene

  • Jobber tett opp mot disse, organisering, datautvalg og testing.

  • Vi har mange små kommuner, få ressurser, begrenset kompetanse på geodata-området.


Gislink im tekommer behov for1
GisLink imøtekommer behov for

 • Samordnet tilgang på faginformasjon i regional forvaltning

  • Internt hos fylkesmannen

  • Samordning mellom fylkesmenn og fylkeskommune og andre regionale etater.

 • Interaktivitet i fagdatatjenester når det gjelder vedlikehold av data og kontakt med veileder.

  • Fylkesmannen har veiledning og koordinering av ulike fagområder som ett sine viktigste arbeidsoppgaver.

  • GisLink et nytt verktøy som utfyller denne rollen.


Gislink etablerer
GisLink etablerer:

 • En fagdatatjeneste med kartet som primære grensesnitt (ArcIms)

 • Intern løsning for våre saksbehandlere

 • Ekstern løsning for brukere utenom embetet


Gislink etablerer1
GisLink etablerer:

 • En dynamisk webtjenste som presenterer fagdata knyttet til kartobjektet.

 • En dynamisk webtjeneste som tilgjengeliggjør faginformasjon som ikke presenteres på kart.


Gislink etablerer2
GisLink etablerer:

 • En tjeneste for oppdatering av lokale data som går inn i tjenestene.

 • Eksport av fagdata.


Temaomr der i gislink fra arealis oppkobling via wms og lokale data

Samfunnssikkerhet

Kostra

Natur

Landbruk

Forurensning

Plan

Kyst/fiskeri

Utdanning

Helse

Landskap

Reindrift

Befolkning/demografi

Kulturminner

KARTDATA

Temaområder i GisLink fra AREALISOppkobling via WMS og lokale data


Noen lokale regionale data i tjenesten
Noen lokale/regionale data i tjenesten

 • Samfunnssikkerhet og beredskap

  • Innkvartering, Viktige bygg, Forpleining, Nødstrøm, Andre ressurser

  • Røde kors, Sivilforsvarets FIG- grupper, Kystverkets beredskapsregioner, Fylkesmennenes varslingsliste

 • Kommunale landbruksplaner

 • Vernskog

 • Registreringer av verdifulle kulturlandskap

 • Lokale forurensingsdata (potensiell kilder)

 • Sårbare lokaliteter for akutt forurensing


L itt mer om noen viktige tema
Litt mer om noen viktige tema

 • Litt mer om ”kommunale planer”

  • Mer effektiv høring av planer.

  • Brev og planer ut på nettet fra dag en, gjerne som WMS.

 • Litt mer om ”samfunnssikkerhet og beredskap”

  • Effektiv håndtering av planer med internettklient

  • Effektiv kriseløsning på nettet og lokalt

   • Dynamisk web-løsning med faktaark (asp.net)

  • Effektiv oppdatering av data via nettet

   • Dynamisk web-løsning med innlegging og eksport av data.


Status
Status

 • Vi har en demo gående på GisLink.no

 • Vi har en lokal løsning på ”krisehåndtering”


Andre akt rer og gislink
Andre aktører og GisLink

 • Vi ønsker å bygger et system som skal styrke det arbeidet som skjer nasjonalt (nasjonale prosjekt og forvaltningsinstitusjoner).

 • GisLink vil generere økt bruk av data og nasjonale tjenester.

 • GisLink skal kunne implementeres i andre fylker.


Utfordringene er mange
Utfordringene er mange

 • Mange aktører

 • Små fagmiljø i regional forvaltning.

 • Imøtekomme kommunenes sammensatte behov

  • Både drivkraft og utfordring

 • Etablere varige driftsløsninger


Konklusjon
Konklusjon

 • Behovet for den omtalte tjenesten er tilstede, med samordnet tilgang på faginformasjon.

 • GisLink vil være med å effektivisere fylkesmannens faglige veiledningsrolle overfor kommunene.

 • Øke samhandling med andre regionale aktører.

 • Det er et behov for både nasjonale og regionale løsninger som er integrerte. Det er det kommunene og befolkningen vil ha

 • Overføringsverdien til andre fylker er stor