Škola:
Download
1 / 12

- PowerPoint PPT Presentation


  • 88 Views
  • Uploaded on

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801 Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Vývoj kultury a literatury od začátku 19. století do současnosti Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_15

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jonah


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Škola:SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz

Projekt:

Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0801

Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů

Název sady: Vývoj kultury a literatury od začátku 19. století do současnosti

Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_04_15

Název DUMu: Kultura v 50. letech

Pro obor vzdělávání: Uměleckořemeslné zpracování dřeva

Uměleckořemeslné zpracování kovů

Předmět: Český jazyk

Ročník: Čtvrtý

Autor: Milan Demela

Zpracováno září, říjen 2012


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Veškerý vývoj ovlivněn výsledkem jednání během 2. svět. války ,

dohoda mocností určila poválečný vývoj – rozdělení sfér vlivu nejen v oblasti politiky, ale také výroby, orientace obchodu, spolupráce atd. – názvy dokumentů, které určily další vývoj ____________________________________

Současně s orientací byly dány i podmínky pro uměleckou tvorbu – tzv. oficiální kultura popření autorské, svobody, individuality, kontrola veškeré činnosti – znárodnění filmu, gramofon. průmyslu, cenzura tiskovin, periodik, organizovanost spisovatelů, novinářů, dramatiků, herců,.

Vedle toho neoficiální kultura – infiltrace příslušníků STB do všech oblastí, podobná situace v celém východním bloku

Československo – bohatá kulturní tradice v meziválečném období – je na co navazovat, ale nový vzor – sovětská kultura – po válce relativně pochopitelná situace 50. léta – umění zcela ve službách ideologie – socialistický realismus je jediné umění

Pro část umělců nutné odmlčení a život v ústraní – které filmy z této doby zobrazují atmosféru ve společnosti ?_______________________________________________

___________________________________________________________________

Citelné ztráty ve všech oblastech života – cca 360 000 nepřežilo

Odsun Němců z pohraničí - počet vysídlenců ___________ osidlování

z vnitrozemí

Marshallův plán na obnovu – odmítnuto

Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků možnost rychle získat vzdělání všech úrovní


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Poválečné problémy v zásobování – přídělový systém

KSČ – vítěz v poválečných volbách 1946 – Gottwald premiér vlády + důležitá ministerstva

Režim - vliv do oblasti sportu , na jedné straně výrazná podpora, ale také silná kontrola

Zneužití sportovců pro propagandu – krasobruslařská reprezentantka Ája

Vrzáňová

Hokejová reprezentace z r. 1950 – údajně pokus o emigraci – vězení na uranu,

Boj proti církvi – čihošťský zázrak, poprava kněze

Politické procesy, vězení, popravy – cca 27 000 rozsudků, postiženo nejméně

250 000 občanů, popravy - gen. Heliodor Pika, Milada Horáková…..

bývalí ministři Laušman, Drtina, Slánský – cca 300 stranických funkcionářů

Měnová reforma – poměr 1 : 5, nebo 1 : 50 stávky, velká demonstrace v Plzni –

tvrdě potlačeno

Věznění po vykonstruovaných procesech

Bezprostředně konci války – radost z osvobození a smutek nad ztrátami,

Naprosto spontánní reakce - vydáváno nejdřív v ilegálních tiskovinách, pak oficiálních


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Bezprostředně konci války – radost z osvobození a smutek nad ztrátami,

Naprosto spontánní reakce .- vydáváno nejdřív v ilegálních tiskovinách, pak oficiálních

Ivan Blatný 1919 – 1990 Colchester

velmi talentovaný perspektivní autor, rodák z Brna

Člen skupiny 42, studia ČJ a NJ, za války nasazen na práce, po válce vybrán

na studijní pobyt do Velké Británie, zůstal tam a spolupracoval s českým vysíláním

Podpora umělecké tvorby zcela odpovídající propagandě – podpora „umělců“ z lidu – podpora kultury ve městech, na venkově, na stavbách

Éra budovatelského románu – schematismus

Schéma __________________________________________________________

Stejné problémy, budování socialismu, uvědomělí hrdinové i nepřátelé režimu,

Síla uvědomělých budovatelů – mění se jen místa, prostředí a jména lidí.

Vzor – budovatel ze SSSR

Např. Plným krokem

Parta brusiče Karhana

Desetitisíce knih se vydaly, koncem 50. let sešrotovaly – hodnota - nulová

Zlom – Josef Škvorecký - Zbabělci


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Ivan Blatný 1919 – 1990 Colchester smutek nad ztrátami,

velmi talentovaný perspektivní autor, rodák z Brna

Člen skupiny 42, studia ČJ a NJ, za války nasazen na práce, po válce vybrán

na studijní pobyt do Velké Británie, zůstal tam a spolupracoval s českým

vysíláním BBC a Svobodná Evropa, do konce života obavy o svůj život, až

skončil na hospitalizaci v psychiatrické klinice, během života žádné zprávy o

něm, nebyly, až jedna z ošetřovatelek ze zvědavosti poslala údajné nesmyslné

čmáranice J. Škvoreckému – ten vytušil, o koho by mohlo jít a zajistil kontakt, z díla byly vybrány básně a vydány - Tento večer (1945)

Hledání přítomného času

Skupina 42 – založena za války, ale oficiální vystoupení až po válce ,

sdružovala výtvarníky a literáty – ( Jiří Kolář, Ivan Blatný, Josef Kainar, Jan Hanč….)


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Jan Drda – 1915 – 1970 smutek nad ztrátami,

novinář, spisovatel, předseda SČS, čtivý oblíbený autor, po válce silně pod vlivem ideologie,

Román Městečko na dlani – skvělý pozorovatel života a znalec charakterů postav,

Němá barikáda – povídky z posledních dnů války, pražské povstání,

inspirace skutečnými událostmi a osobami, i obyčejný jedinec má snahu se podílet na boji proti fašismu

Některé povídky zfilmovány :

Vyšší princip,

Pancéřová pěst,

Němá barikáda

Hlídač dynamitu

Včelař

Zadání referátu z úvodu šk. roku - povídky , přednes


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Julius Fučík 1903 – 1943 novinář, skladatel, spisovatel, obdivovatel SSSR,

Zapojen do odbojové činnosti, zatčen, vyšetřován, během pobytu na Pankráci

Psal zážitky na cigaretové papírky, vynášel je český dozorce, po válce jeho

manželkou vydáno jako Reportáž psaná na oprátce popraven u Berlína

Obdiv k SSSR – V zemi, kde zítra již znamená včera

Hrdina, vzor pro poválečné generace.

O jeho životě zejména během války mnoho spekulací, nejasností i mýtů,

Maximální podpora kultury, sportu – spartakiády

podpora kultury na venkově, podpora amatérských

tvůrců, podpora filmu, divadel, vydavatelství, ale vše pod přísnou kontrolou.

Umění ve službách ideologie – cesta k socialismu

Oficiální kultura – Václav Řezáč, Vítězslav Nezval, Vilém Závada, Marie Pujmanová,

Marie Majerová, atd – maximální podpora, vysoké náklady tisků


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Vedle toho neoficiální kultura v ústraní, pod kontrolou, ale nepodařilo se přes

veškerou snahu ji potlačit a umlčet

Bohumil Hrabal, - spisovatel

Egon Bondy – spisovatel, filozof,

Ivo Vodseďálek – básník, výtvarník

Karel Nepraš - sochař, grafik

Milan Knížák – později , hudebník, výtvarník ,sochař,….

František Hrubín – 1910 – 1970

Výrazná osobnost české poezie a dramatu od meziválečného období až do

r. 1970 ,uznávaná osobnost i mezi kolegy autory, nedokončil 2 VŠ, pracoval

jako redaktor, knihovník, tvorbu ovlivnilo i narození dětí. – tvorba pro děti,

V 50 letech za kritiku upadl v nemilost u KSČ , stranou zájmu, ale přesto

respektován

Meziválečná tvorba - sbírka :

Krásná po chudobě, meditativní poezie, inspirace krásnou českou krajinou,

rodnou zemí, vírou v Boha,

Motiv lásky, života, smrti, vesmíru, země


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Motiv lásky, života, smrti, vesmíru, země ale nepodařilo se přes

Tvorba z období okupace

Včelí plást – silný vztah k rodnému kraji, vlastenectví,

Poválečná tvorba :

Srpnová neděle – divadelní hra, letní odpoledne na hrázi rybníka, různé typy postav,

Dialogy - komplikované mezilidské vztahy, neochota naslouchat, najít porozumění,

Životní rozčarování – částečně autobiografie – spisovatel Horák, uvedeno v ND

Romance pro křídlovku – vrchol Hrubínovy tvorby,

Lyrickoepická skladba, láska studenta k Terině, děvče od kolotoče a střelnice,

silný prožitek, vzájemná láska a sympatie, plán útěku, přesto odjíždí s atrakcemi a Viktorem. František nezapomíná, časem se dozví, že Terina zemřela brzy po setkání.

Kontrast lásky, mládí , smrti,

Františkův dědeček – „mimo“ díky chorobě, jeho smrt je přirozená, ale smrt Teriny je šokem a uvědomováním si reálného světa – tj. přechod k dospělosti

Jan Skácel 1922 – 1989 autor úzce spjatý s Moravou, a Brnem, za války totálne nasazen, pak novinář,

Vycházel v samizdatu a exilu, nepatřil mezi prorežimní tvůrce,

Kolik příležitostí má růže – domov, vesnice, rodný kraj, Brno, život ve všech

rovinách


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Hodina mezi psem a vlkem vnímá odtržení člověka od přírody, hledání smyslu života, bytí, lidské existence,

Jedenáctý bílý kůň

Co zbylo z anděla básně o

Pro děti:

Jak šel brousek na vandr

Pohádka o velkém samovaru

Uspávanky, cyklus rozměrnějších lyrických skladeb s epickými prvky, koncipovaný jako vyprávěnky dětem před spaním, ilustrace Ota Janeček

Kam odešly laně, na motivy pastelů

Proč ten ptáček z větve nespadne

O pejsku Ťapovi, výru Výrovi, slavíčku Slavíkovi a kočičce, která se moc styděla

Pohádky z Valašského království

Ladislav Fuks – 1923 – 1994

Autor, jehož tvorba je spjata s 2. světovou válkou, židovskou tématikou,

Za války totálně nasazen, po studiích VŠ skončil jako dělník, později kastelán na Kynžvartu,

Hodně autobiografická tvorba – Pan Theodor Mundstock

Mí černovlasí bratři

Spalovač mrtvol – zaměstnanec krematoria Karel Kopfrkingl, ženatý, manželka

je židovka, je fascinován světem mrtvých, zpopelnění považuje za osvobození

ducha - vychází z tradic Tibetu,


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Stává se fanatikem fašismu, udavačem, zabíjí manželku i syna, je přesvědčen

o správnosti svého konání, vysvobozuje nečisté z pozemského života a činí jim milosrdenství, v monolozích zdůvodňuje své konání

Román z období secese – Vévodkyně a kuchařka, námět je vybudování muzea 19.st, ale román je spíš charakteristikou doby a úpadku společnosti

Jan Otčenášek – 1924 – 1979

Prozaik, novinář, redaktor, zahájil tvorbu v 50. letech budovatelským románem Plným krokem

Občan Brych – také silně prorežimní, váhání mladého muže mezi emigrací a setrváním v Československu, vítězí správné rozhodnutí setrvat a budovat…

Popularitu přinesla novela Romeo, Julie a tma

Atmosféra Heydrichyády, láska studenta a židovské dívky, tragický příběh, skvělé vykreslení postav a povah, odpovědnost, zrada, strach…


Kola s oselce oselce 1 335 01 nepomuk stredniskolaoselce cz projekt

Zdroje materiálů: i syna, je přesvědčen

ANDREE, Lukáš; FRÁNEK, Michal; KULHAVÁ, Martina a kol. Literatura pro 4. ročník středních škol, učebnice. Brno: Didaktis, 2010, ISBN 978-80-7358-149-7.

ANDREE, Lukáš; FRÁNEK, Michal; KULHAVÁ, Martina a kol. Literatura středních pro 4. ročník škol, pracovní sešit. Brno: Didaktis, 2010, ISBN 978-80-7358-150-3.

Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.