ДВНЗ УАБС НБУ
Download
1 / 30

ДВНЗ УАБС НБУ - PowerPoint PPT Presentation


 • 144 Views
 • Uploaded on

ДВНЗ УАБС НБУ. Аналіз фінансового стану банку. Єріс Л.М. доцент кафедри банківської справи. Oсновнi показники діяльності банків України за період з 01.01.2009р. по 01. 11 .2013р. Oсновнi показники діяльності банків України за період з 01.01.2009р. по 01. 10 .2013р.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ДВНЗ УАБС НБУ' - jonah-vega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

ДВНЗ УАБС НБУ

Аналіз фінансового стану банку

Єріс Л.М.

доцент кафедри

банківської справи


O i 01 01 2009 01 11 2013
Oсновнi показники діяльності банків України за період з 01.01.2009р. по 01.11.2013р.


O i 01 01 2009 01 10 2013
Oсновнi показники діяльності банків України за період з 01.01.2009р. по 01.10.2013р.


1 2013
Структура доходів і витрат банків України за станом на 1 червня 2013 року


Висновки банків України за станом на

 • зростання активів банків за рахунок збільшення обсягів кредитування суб’єктів господарювання іфізичних осіб;• зростання обсягів іпотечного кредитування;• збільшення термінів кредитування,• збільшення капіталізації банків;• диверсифікація доходів банків;• зростання інвестицій іноземного капіталу в українську банківську систему.


 • Фінансовий стан банку це комплексне поняття, що характеризує стійкість, надійність і ділову активність банківської установи, її ліквідність, ефективність діяльності і здатність протистояти впливу негативних чинників як зовнішнього так і внутрішнього характеру.


Фінансовий стан банку комплексне поняття, що характеризує стійкість, надійність і ділову активність банківської установи, її ліквідність, ефективність діяльності і здатність протистояти впливу негативних чинників як зовнішнього так і внутрішнього характеру. - це комплексна (інтегральна) характеристика поточного фінансово-економічного стану банку і його перспектив на майбутнє, отримана на підставі аналізу його фінансової звітності.


 • Для оцінки фінансового стану банку потрібно зробити:

 • Аналіз фінансової стійкості

 • Аналіз ділової активності

 • Аналіз якості активів банку

 • Аналіз ефективності управління

 • Аналіз ліквідності


 • Під фінансовою стійкістю комерційного банку слід розуміти його здатність досягати рівноважного стану в існуючій економічній середовищі і утримувати даний стан протягом відносно тривалого періоду часу в умовах впливу мінливих зовнішніх і внутрішніх факторів.


Методология динамічного аналізу поведінки комерційного банку

 • Кластерізація: розбивка банків на групи згідно обраної системи індикаторів;

 • Виявлення бізнес-моделей поведінки банків:кожен банк характеризується особливостями своєї діяльності;

 • Аналіз траєкторій: оцінка частоти зміни банками бізнес-моделей и розбивка банків на групи по типам стійкости;


Складові забезпечення оцінки фінансової стійкості банку

Забезпечення оцінки фінансової стійкості банку

Кадрове забезпечення

Інформаційне забезпечення

Методичне забезпечення

Технічне забезпечення

Організаційне забезпечення


Коефіцієнти, що характеризують фінансову стійкість банку

 • Коефіцієнт надійності характеризує рівень залежності банку від залучених коштів і розраховується як співвідношення власного капіталу (К) до залучених коштів (3к).

 • Коефіцієнт фінансового важеля розкриває здатність банку залучати кошти на фінансовому ринку і розраховується як співвідношення зобов'язань банку (3) і капіталу (К).

 • Коефіцієнт участі власного капіталу у формуванні активів — достатність капіталу.Розкриває достатність сформованого власного капіталу (К) в активізації та покритті різних ризиківі розраховується як співвідношення власного капіталу і загальних активів банку.

 • Коефіцієнт захищеності власного капіталу. Показує, яку частину капіталу розміщено в нерухомість (майно) і розраховується як співвідношення капіталізованих активів (АК) і власного капіталу (К).


Геп-аналіз фінансову стійкість банкуЗа даними таблиці проаналізуємо зміну прибутку банку з урахуванням зміни відсоткових ставок


Формули фінансову стійкість банку для розрахунку

 • ГЕП –величина Гепу (у грошовому вимірі) різниця між чутливими до зміни відсоткової ставки активів і чутливими до зміни відсоткової ставки пасивів;

 • ЧА - активи, чутливі до зміни відсоткової ставки;

 • ЧП - пасиви, чутливі до зміни відсоткової ставки;

 • Приріст прибутку розраховується шляхом добутку різниці між прогнозною і поточною відсотковими ставками на кумулятивний ГЕП і на співвдношення тривалості інтервалу в днях і бази розрахунку в днях (360 або 365);

 • ІВР розраховується шляхом ділення кумулятивного ГЕПу на працюючи активи банку, у %.


Кількісні критерії оцінки фінансової стійкості та їх нормативне значення


Схематична модель взаємозв фінансової стійкості та їх нормативне значення ’язку прибутковості, ліквідності та фінансової стійкості банку

Рентабельность активів

Ліквідність банку

Фінансова стійкість банку

Структура активів

Структура пасивів

Власні

Зв’язані

Строкові

Робочі

Поточні

Високоліквідні

Збалансованість активів і пасивів


Характеристика типів портфелів активно-пасивних операцій та їх вплив на фінансову стабільність банку


Аналіз капіталу банку здійснюється в такій послідовності:

 • Вивчається динаміка зміни власного капіталу протягом аналізованого періоду.

 • Порівнюються темпи зростання власного капіталу банку і темпи зростання активів банку.

 • Темпи зростання власного капіталу банку порівнюються з темпами зростання по групі банків.

 • Вивчається зміна структури власного капіталу. Структура власного капіталу по банку порівнюється з іншими банками по групі. На зміну структури власного капіталу потрібно звернути увагу і визначити за рахунок яких складових відбулася ця зміна.

 • Аналізується я достатність капіталу банку, тобто перевіряється дотримання банками нормативів достатності капіталу: Н1; Н2; Н3, Н3-1.

  Достатність капіталу — цездатність банку захистити інтереси своїх кредиторів та власників від незапланованих збитків розмір яких залежить від обсягу ризиків, що виникають у результаті виконання банком активних операцій.


КАПІТАЛІЗАЦІЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

 • Основним макроіндикатором, який використовують при оцінці капіталізації банків на макрорівні, є відношення регулятивного банківського капіталу до ВВП (мінімальне значення даного співвідношення, яке дозволяє підтримувати дієздатність банківської системи, знаходиться у межах 5-6% до ВВП).

 • Відношення регулятивного капіталу банків до ВВП на 01.01.2012 р. становило 13,5%, тобто відношення банківського капіталу до ВВП залишається на досить низькому рівні, тоді як в багатьох країнах з перехідною економікою цей показник наближається до 40%. За останні шість років майже на 60% збільшився показник співвідношення банківських активів і ВВП країни. Станом на 01.01.2012 р. його значення становило 79,7%, що на 7,3% менше показника минулого року. Якщо порівнювати даний показник з його значенням в інших країнах, необхідно зазначити, що співвідношення активів банків до ВВП Німеччини складає близько 200%, Великобританії - 130, США - 350%.


Стабільність та якість ресурсної бази

 • Для оцінки ефективності формування ресурсної бази банку необхідно :

 • - вивчити обсяг залучених ресурсів (розраховуються показники динаміки: темп росту, абсолютних приріст);

 • вивчити структуру залучених ресурсів (розрахувати питому вагу окремих складових ресурсної бази у загальному обсязі зобов’язань банку);

 • вивчити стабільність ресурсної бази (розрахувати показники оборотності залучених та запозичених коштів, коефіцієнти нестабільності);

 • вивчити вартість залучених ресурсів (середньозважені відсоткові ставки по залученню окремих видів ресурсів і середньозважені відсоткові по залученню загального обсягу зобов’язань банку)


Стабільність та якість ресурсної бази (показники по системі раннего реагування)

 • Частка зобов’язань банку у загальному обсязі пасивів банку.

 • Частка залучених коштів до запитання у загальному обсязі зобов’язань банку.

 • Частка залучених вкладів фізичних осіб у загальному обсязі зобов’язань банку.

 • Частка залучених коштів суб’єктів господарювання у зобовязаннях банку.

 • Частка міжбанківських кредитів у зобов’язаннях банку.


Коефіцієнти, що характеризують діловуактивність банку

а) в частині пасивів

-Коефіцієнт активності залучення позичених і залучених коштів розраховується як співвідношення зобовязань банку (3) у загальних пасивах (ПЗАГ) і показує яку питому вагу займають зобов’язанья банку у загальних пасивах.

 • Коефіцієнт активності залучення міжбанківських кредитів розраховується як співвідношення міжбанківських кредитів (МБК) і загальних пасивах (ПЗАГ) і показує яку питому вагу займають одержані міжбанківські кредити (МБК) у загальних пасивах (Пзаг)

 • Коефіцієнт активності залучення строкових депозитіврозраховується як співвідношення строкових депозитів і загальних пасивах (ПЗАГ) і показує яку питому вагу займають строкові депозити (Дстр) у загальних пасивах (ПЗАГ)

 • Коефіцієнт активності використання залучених коштів у кредитний портфель розраховується як співвідношення кредитного портфеля (КР) і залучених коштів. Питома вага кредитного портфеля (КР) у залучених коштах (ЗК) .

 • Коефіцієнт активності використання строкових депозитів у кредитний портфель розраховується як співвідношення кредитного портфеля (КР) і депозитів строкових (Дс)


а) в частині активів ділову

 • Коефіцієнт дохідних активів розраховується як співвідношення дохідних активів (АД) до загальних активів (А3) і показує яку питому вагу займають дохідні активи (АД) у загальних активах (А3)

 • Коефіцієнт кредитної активності розраховується як співвідношення кредитного портфеля (КП) до загальних активів (А3).

 • Коефіцієнт загальної інвестиційної активності в цінні папери і пайову участь розраховується як співвідношення портфеля цінних паперів і паїв (ЦПП) і загальних активів (А3).

 • Коефіцієнт проблемних кредитів розраховується як співвідношення проблемних кредитів і кредитного портфеля в цілому (КР) і показує яку питому вагу займають проблемні (прострочені і безнадійні) кредити (КРпб) у кредитному портфелі в цілому (КР)


Аналіз активів та кредитного портфеля банку

 • Кількісний аналіз активів банку починається з визначення показників динаміки, що характеризують зміну загальних активів протягом періоду, що аналізується. Вивчається також структура активних операцій банку і визначаються структурні зрушення, що відбулися в аналізованому періоді.

 • Для оцінки якості активів банку використовуються система показників:

 • - частка доходних активів в загальному обсязі активі банку;

 • - коефіцієнт ризиковості активів, якій розраховується шляхом ділення активів зважених за ступенем ризику на загальний обсяг активів банку.

 • - частка високоліквідних активів в загальному обсязі активів банку.

 • частка активів в національній та в іноземній валюті загальному обсязі активів банку.

  Аналіз кредитного портфеля

 • - Частка кредитного портфеля в загальному обсязі активів банку.

 • - Частка негативно класифікованих позик в загальному обсязі кредитного портфеля.

 • - Частка бланкових кредитів в загальному обсязі кредитного портфеля.

 • - Структура кредитного портфеля за галузями економіки.

 • - виконання нормативів кредитного ризику.


Показники, що характеризують ефективність управління банком

 • . Загальний рівень рентабельності показує розмір балансового прибутку (Пб) на 1 грн. доходу (Д3)

 • 2. Окупність витрат доходами.Розмір доходу (Д3) на 1 грн. витрат (В3)

 • 3. Чиста процентна маржаРозкриває рівень дохідності активів від процентної різниці

 • 4. Чистий спредРозкриває рівень дохідності активів від процентних операцій

 • 5. Рентабельність активів, %Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому

 • 6. Рентабельність дохідних активівРівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічних активів у цілому (Ад)

 • 7. Рентабельність загального капіталу.Рівень окупності чистим прибутком (ЧП)середньорічного загального капіталу

 • 8.Рентабельність статутного фонду (акціо що характеризують ефективність управління банком нерного капіталу)Рівень окупності чистим прибутком (ЧП) середньорічного акціонерного капіталу (КА)

 • 9. Рентабельність діяльності за витратамиРівень окупності чистим прибутком (ЧП) усіх витрат банку (В3)

 • 10. Продуктивність праці середньорічного працівникаРівень чистого прибутку (ЧП) на одного середньорічного

 • працівника (СП)


 • Ліквідність банку - це здатність банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).


Нормативи ліквідності банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань, яка визначається збалансованістю між строками і сумами погашення розміщених активів та строками і сумами виконання зобов'язань банку, а також строками та сумами інших джерел і напрямів використання коштів (надання кредитів, інші витрати).

Норматив миттєвої ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку забезпечити своєчасне виконання своїх грошових зобов'язань за рахунок високоліквідних активів (коштів у касі та на кореспондентських рахунках).

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення суми коштів у касі та на кореспондентських рахунках до зобов'язань банку, що обліковуються за поточними рахунками.

Нормативне значення нормативу Н4 має бути не менше ніж 20 відсотків.

 • Норматив поточної ліквідності встановлюється для визначення збалансованості строків і сум ліквідних активів та зобов'язань банку.

  Для розрахунку нормативу поточної ліквідності враховуються вимоги і зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно).

  Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40 відсотків.

 • Норматив короткострокової ліквідності (Н6)

  Норматив короткострокової ліквідності встановлюється для контролю за здатністю банку виконувати прийняті ним короткострокові зобов'язання за рахунок ліквідних активів. Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до короткострокових зобов'язань.Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 60 відсотків


Основні методи оцінки потреби банку в ліквідних коштах

 • Метод структури коштів передбачає :

 • - розподіл всіх ресурсів за джерелами формування залежно від імовірності вилучення;

 • - за кожним джерелом установити вимоги збереження фіксованої частки ресурсів у ліквідній формі;

 • - розподілити кошти з кожного джерела на фінансування відповідних активів.

 • Метод джерел и використання коштів (метод грошових потоків) полягає у визначенні дисбалансу між очікуваними протягом певного періоду часу надходженнями і відповідними напрямками використання коштів.

  Надходження коштів відбувається шляхом повернення строкових активів за діючими угодами, так і за допомогою залученння коштів клієнтів.

  Списання коштів відбувається за рахунок повернення клієнтських коштів за діючими угодами так і за рахунок нових вкладень.

  Банк має позитивний розрив ліквідності, коли обсяг надходження коштів перевищує обсяг їх використання і негативний розрив ліквідності коли обсяг викорискоштів перевищує обсяг їх використання.

 • Коефіцієнтний метод


Характеристика взаємозв банку в ліквідних коштах ’язку та взаємозалежності показників ліквідності від структури активів та пасивів банку


Назначение и ограничения рейтингов

 • Рейтинги представляют собой независимые оценки

 • Финансового состояния компаний, банков, финансовых инструментов для формирования современной бизнес-среды

 • Кредитоспособности (кредитного риска) контрагентов

 • Возможности аккредитации (допуска к определенным продуктам или услугам)

 • Рейтинги представляют интерес как для бизнес-структур, так и для государственных регулирующих органов

 • Ограничения на эффективное использование рейтингов:

 • Сравнительно малое число актуализируемых контактных рейтингов

 • Трудности в сопоставлении оценок различных рейтинговых агентств

 • Отсутствие мультипликативного эффекта от наличия конкурентных оценок

 • Потребность в расширенном использовании независимых рейтинговых оценок, прежде всего за счет возможностей моделирования


ad