slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Květ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Květ - PowerPoint PPT Presentation


 • 140 Views
 • Uploaded on

Květ. VY-32-INOVACE-BIO-108. AUTOR: Ing. Helena Zapletalová. ANOTACE: Tento výukový modul je určen žákům 1. ročníku gymnázia pro předmět biologie. KLÍČOVÁ SLOVA : květ, plod, semeno, opylení , oplození. Generativní orgány rostlin. Květ. Je to soubor přeměněných listů

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Květ' - jonah-gibbs


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Květ

VY-32-INOVACE-BIO-108

AUTOR: Ing. Helena Zapletalová

ANOTACE: Tento výukový modul je určen žákům 1. ročníku gymnázia pro předmět biologie.

KLÍČOVÁ SLOVA: květ, plod, semeno, opylení, oplození

slide3
Květ
 • Je to soubor přeměněných listů
 • Nese pohlavní orgány rostlin
 • Láká opylovače: vůně (silice v pokožkových
 • buňkách)
 • barva (chromoplasty)
 • nektária (tvorba nektaru)
stavba kv tu
Stavba květu
 • U nahosemenných (nepravé květy)
 • U krytosemenných (pravé květy)
kv tn obaly
Květní obaly
 • Nerozlišené (barvou a tvarem):
 • okvětí
 • Rozlišené (tvarem i barvou):
 • kalich z kališních lístků,
 • má zelenou barvu
 • koruna z korunních lístků
 • je barevná
reproduk n org ny
Reprodukční orgány
 • zajišťují pohlavní rozmnožování
 • tyčinka(stamen) – samčí pohlavní orgán,
 • tvorba pylových zrn,
 • u nahosemenných šupinovité, ploché s větším počtem prašných pouzder,
 • u krytosemenných:
 • nitka
 • prašník (2 prašné váčky, 4 prašná pouzdra – vznik pylových zrn)
 • Soubor tyčinek- andreceum A
 • počet tyčinek až 300 (kaktusy)
slide7
pestík
 • plodolist – samičí výtrusný list (tvorba vajíček)
 • Soubor plodolistů – gyneceum G
 • u nahosemenných rostlin je plochý,
 • u krytosemenných rostlin srůstem jednoho i více plodolistů vzniká pestík:
 • blizna – lepkavá, ostnitá, zachycuje pylová zrna
 • čnělka – protáhlý tvar
 • semeník – rozlišení podle postavení oproti ostatním
 • kv. částem:
 • svrchní – kv. části vyrůstají pod semeníkem
 • (třešeň)
 • polospodní – kv. části uprostřed (lomikámen)
 • spodní – kv. části nad úrovní semeníku
 • (jabloň)
soum rnost kv t
Souměrnost květů
 • květ souměrný=zygomorfní – jedna rovina souměrnosti (violka, hluchavka)
 • pravidelný = aktinomorfní – více rovin souměrnosti (pryskyřník, zlatice)
 • nepravidelný = asymetrický – nemá rovinu souměrnosti (kozlík)
pohlavnost kv t
Pohlavnost květů
 • oboupohlavný – tyčinky i pestíky
 • jednopohlavný – jen tyčinky nebo jen pestíky
 • rostlina jednodomá – samčí i samičí květy na jedné rostlině (líska, kukuřice)
 • rostlina dvoudomá – na rostlině jen samčí nebo jen samičí (vrba jíva)
 • rostlina mnohomanželná – nese květy obou- i jednopohlavné (jasan, javor)
kv tenstv
Květenství
 • jednoduché
 • hroznovité (racemózní)
 • postranní stonky nepřevyšují hlavní,
 • rozkvétání zdola nahoru (vzestupně),
 • lata –vývojově nejpůvodnější, ptačí zob
 • hrozen – květy na stopkách – hořčice
 • klas – přisedlé květy, vstavač, jitrocel
 • jehněda – převislá, přisedlé květy opadávající vcelku
 • – líska, bříza
 • okolík – květní stopky vyrůstají z jednoho místa – prvosenka
 • hlávka – zkrácené vřeteno květenství, přisedlé květy – jetel
 • úbor – květy přisedají na rozšířené lůžko – hvězdnicovité
kv tenstv1
Květenství
 • vrcholičnaté (cymózní)
 • postranní stonky převyšují hlavní
 • rozkvétání sestupně,
 • vrcholík – bez černý vidlan – hvozdík vijan - pomněnka
kv tenstv2
Květenství
 • 2. složené –
 • kombinace květenství
 • homotaktická –dva stejné typy květenství: klas z klásků (pýr), okolík z okolíků (mrkev, kmín)
 • heterotaktická – různé typy květenství: hrozen z vijanů (jírovec maďal)
pohlavnost kv t1
Pohlavnost květů

Podle přítomnosti pohlavních orgánů v květu je dělíme na:

 • OBOUPOHLAVNÉ KVĚTY – obsahují samčí i samiččí pohlavní orgány (tyčinky i pestíky – např.tulipán)
 • JEDNOPOHLAVNÉ KVĚTY– obsahují rozmnožovací orgány pouze jednoho pohlaví (buď pouze pestíky nebo pouze tyčinky)

Rostliny s jednopohlavnými květy se dále dělí na:

 • Jednodomé rostliny– samčí i samičí květy rostou na stejné rostlině (např. buk lesní)
 • Dvoudomérostliny–samčí květy rostou na jiné rostlině než samičí květy (např. vrba jíva – lidově „kočičky“)
opylen
Opylení
 • přenos pylových zrn z tyčinek na bliznu
 • samoopylení – málo časté, opylení vlastním pylem
 • cizosprašnost - opylení cizím pylem
 • Přenos pylu
 • hmyzosprašnost – zoogamie (svízel)
 • větrosprašnost – anemogamie (trávy)
 • vodosprašnost – hydrogamie (růžkatec)
 • Zabránění opylení vlastním pylem:
 • rostliny jsou dvoudomé,
 • tyčinky se vytváří v jiné době než pestíky
 • protandrie (prašník dozrává dříve)
 • protogynie (pestík dozrává dříve)
oplozen
Oplození
 • Pylové zrno klíčí v pylovou láčku, kde se diferencuje buňka láčková a 2 spermatické buňky (samčí gamety). U krytosemenných dochází k dvojitému oplození. Pylová láčka se do semeníku dostane klovým otvorem.
 • Jedna samčí gameta splývá s buňkou vaječnou, druhá s jádrem zárodečného vaku. Vaječná buňka se mění v zygotu, která se vyvíjí v zárodek. Splynutím samčí gamety s jádrem zárodečného vaku vzniká živné pletivo – endosperm (zajišťuje výživu embrya).
v znam kv tu
Význam květu
 • Léčivky (lípa, heřmánek hluchavka)
 • Koření (hřebíček, šafrán)
 • Zelenina (květák)
 • Součást kosmetickýchpřípravků
 • (jasmín,růže, violka)
 • Výroba piva, medu
 • Okrasné rostliny atd.
opakov n
Opakování

1. Květ je charakteristický orgán rostlin

a) výtrusných

b) nahosemenných

c) krytosemenných

d) Nižších

2. Doplňte text

Samičí pohlavní orgán rostlin se jmenuje ………… . Skládá se ze tří částí …………, ………… a

semeníku. V semeníku jsou uložena nejprve ………… a z nich po oplození vznikají ………… .

3. Doplňte charakteristiku

květní obaly dvouděložných rostlin jsou rozdělené na ………… a …………

květní obaly jednoděložných rostlin se nazývají …………

slide21
4. Vytvořte správné dvojice

a) dvoudomá rostlina 1) má buď jen samčí nebo jen samičí pohlavní orgány

b) jednopohlavný květ 2) má samčí i samičí květy

c) jednodomá rostlina 3) má buď jen samčí nebo jen samičí květy

d) oboupohlavný květ 4) má samčí i samičí pohlavní orgány

5. Doplňte text

U hroznovitých květenství postranní stonky ……………… hlavní stonek.

U vrcholičnatých květenství postranní stonky ……………… hlavní stonek.

6. Seřaďte věty tak, aby byly ve správném pořadí.

(před věty připište číslo, které určí její pořadí; první věta je správně)

1) Pylové zrno je přeneseno na bliznu

…) Přes bliznu a čnělku proroste do semeníku.

…) Zde začíná klíčit v pylovou láčku.

…) Dojde ke splynutí pohlavních buněk - k oplození.

…) Zde jsou uložena vajíčka se samičími pohlavními buňkami - vajíčky.

…) Ta v sobě nese dvě samčí buňky - buňky spermatické.

pou it zdroje
POUŽITÉ ZDROJE:

Http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/obecna_botanika/texty-organologie-kvetni_luzko_obaly.html. [online]. [cit. 2013-01-02].

KUBÁT A KOL. Botanika. Praha: scientia, 1998. ISBN 80-7183-053-4.

RNDr. JAN JELÍNEK, RNDr. Vladimír Zicháček. Biologie pro gymnázia. 2011. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2011. ISBN 978-80-7182-213-4.

HANČLOVÁ, Hana. Biologie v kostce. Fragment, 1999. ISBN 80-7200-059-4.

Http://eva.elgra.net/Skola/Bi.htm [online]. [cit. 2013-01-02].

Http://www.fraus.cz/data/prirodopis/rozmnozovanirostlin-kvetakvetenstviopyleni.pdf. [online]. [cit. 2013-01-02].

www.glassschool.cz

ad