Presentatie UNICEF algemeen 2011 - PowerPoint PPT Presentation

presentatie unicef algemeen 2011 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Presentatie UNICEF algemeen 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Presentatie UNICEF algemeen 2011

play fullscreen
1 / 34
Presentatie UNICEF algemeen 2011
198 Views
Download Presentation
jolie
Download Presentation

Presentatie UNICEF algemeen 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Presentatie UNICEF algemeen 2011

 2. UNICEF dé Kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties

 3. UNICEF is er voor álle kinderen Al 65 jaar helpt UNICEF kinderen over de hele wereld, wat voor geloof, ras, sekse, nationaliteit of politieke voorkeur zij ook hebben.

 4. Ieder kind heeft rechten Het uitgangspunt van UNICEF is het Verdrag voor de Rechten van het Kind Dit verdrag is door bijna alle landen geratificeerd. Hierin staat dat ieder kind recht heeft op verzorging, bescherming en participatie. UNICEF houdt toezicht op de naleving van dit Verdrag.

 5. UNICEF is uniek Wereldwijd Neutraal: alle kinderen, alle rechten VN – mandaat Samenwerking op alle niveaus Structurele hulp én noodhulp Onderzoek Aanzet tot gedragsverandering Lokale en internationale staf Centrale inkoop

 6. Stelling 4 Drie beleidsterreinen • . Basiszorg voor moeder en kind • . Onderwijs van goede kwaliteit • . Kinderen die speciale bescherming nodig • hebben

 7. Basiszorg voor moeder en kind Wereldwijd sterven dagelijk 1.400 vrouwen tijdens de bevalling. Bijna 8,1 miljoen kinderen gaan dood voor hun vijfde jaar. Veelal aan eenvoudig te voorkomen ziektes. Elke twintig seconden overlijdt er een kind als gevolg van vervuild drinkwater en onhygiënische sanitaire voorzieningen.

 8. Basiszorg voor moeder en kind Activiteiten Zwangerschapscontrole Gezondheidscentra Watervoorzieningen en latrines Vaccinatieprogramma’s Voorlichting aan ouders Opleiden gezondheidswerkers

 9. Basiszorg voor moeder en kind Resultaten In 1999 waren er 873.000 sterfgevallen door mazalen, in 2008 waren dat er 164.000. Dat is een daling van z’n 81 procent. Sinds 1980 steeg het precentage kinderen dat is ingeënt tegen de belangrijkste kinderziektes van minder dan 10 naar 80 procent. In 2004 had 83% van de wereldbevolking, 5,2 miljard mensen, toegang tot schoon drinkwater. Dat betekent dat sinds 1990 1,2 miljard mensen toegang hebben gekregen tot schoon drinkwater.

 10. Onderwijs van goede kwaliteit Situatie Ieder kind heeft recht op onderwijs. Toch gaan 100 miljoen kinderen tussen de 6 en 12 jaar niet naar school.

 11. Onderwijs van goede kwaliteit Activiteiten Lobby voor verplicht en gratis onderwijs Bouw van scholen Opzetten van onderwijsprogramma’s Opleiding en bijscholing leerkrachten Verbetering kwaliteit van onderwijs Aanpassen onderwijs aan de belevingswereld van de doelgroep Verbetering opleidingskansen meisjes

 12. Onderwijs van goede kwaliteit Resultaten In 1960 ging slechts 48% van alle kinderen naar school. Vandaag de dag is dat 80%. Afghanistan: het aantal meisjes dat onderwijs volgt is de laatste jaren met behulp van UNICEF toegenomen van 0 tot 40%. Kenia: sinds onderwijs gratis is gaan ook miljoenen weeskinderen, straatkinderen én meisjes eindelijk naar school.

 13. Kinderen die speciale bescherming nodig hebben Situatie Wereldwijd zijn er naar schatting: Meer dan 100 miljoen straatkinderen 150 miljoen werkende kinderen 51 miljoen is niet geregistreerd 250.000 kindsoldaten

 14. Kinderen die speciale bescherming nodig hebben Activiteiten Onderwijs voor werkende kinderen Opvang weeskinderen bij pleeggezinnen Onderdak voor straatkinderen Voorlichting over landmijnen Campagnes tegen kindsoldaten Traumaverwerking en familiehereniging

 15. Kinderen die speciale bescherming nodig hebben Resultaten Sudan: 20.000 kindsoldaten werden bevrijd en krijgen onderwijs en traumaverwerking. Bangladesh: Zo’n 166.000 werkende kinderen krijgen les op ruim 6.646 scholen.

 16. Hiv en aids Situatie In 2008 waren er 4,9 miljoen jonge mensen (15-24 jaar) hiv-positief. Van de 16,6 miljoen aidswezen onder de 15 jaar heeft een groot deel niet genoeg eten en gaat niet naar school.

 17. Hiv en aids Activiteiten UNICEF ontfermt zich over de patiënten en de wezen via: Voorlichtingsprogramma’s over preventie Opvang en hulp van aidswezen Voorkomen van besmetting van moeder op kind Lobby voor meer aandacht en geld voor strijd tegen aids.

 18. Hiv en aids Resultaten Angola: 840 jonge voorlichters zijn opgeleid en dragen de preventieboodschap over aan 240.000 andere jongeren. In 71 landen geven jongeren aids-voorlichting aan leeftijdgenoten. Zambia: gratis maaltijden in opvangcentra voor kinderen van wie een of beide ouders aan aids zijn overleden.

 19. Noodhulp UNICEF geeft noodhulp bij natuurrampen en oorlogen. Het gaat om: Distributie van noodhulpgoederen Noodonderwijs voor kinderen en Traumaverwerking Hulp bij wederopbouw Toegang tot schoon drinkwater

 20. Stelling 3

 21. Inkomsten UNICEF is volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van: Particulieren Bedrijven Regeringen Scholen, instellingen, Stichtingen, verenigingen

 22. UNICEF Nederland Drie speerpunten: Voorlichting Fondsenwerving Pleitbezorging

 23. UNICEF Nederland Getallen: Zo’n 90 betaalde medewerkers en ruim 4.000 vrijwilligers Ruim 340.000 vaste leden, 98% naamsbekendheid Waarderingscijfer: 7,7

 24. UNICEF Nederland UNICEF heeft sinds 1998 het keurmerk van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) Het CBF stelt dat een organisatie maximaal 25% onkosten maakt UNICEF is over 2009 uitgekomen op 20%.

 25. Ambassadeurs Internationaal: o.a. Roger Moore Susan Sarandon David Beckham Shakira Mebarak Robbie Williams Nederland: Paul van Vliet Monique van de Ven Sipke Jan Bousema Trijntje Oosterhuis Jörgen Raymann Edwin Evers Nicolette van Dam Renate Verbaan

 26. “Na elke reis als Ambassadeur zie ik weer hoe trots we moeten zijn op het werk van UNICEF, en hoe trots we mogen zijn dat we zelf iets kunnen doen, willen doen en mogen doen. “Monique van de Ven voor UNICEF op reis in Burkina Faso

 27. Waarom UNICEF steunen? Een betere toekomst voor miljoenen kinderen Verbeteren wereldeconomie Maatschappelijk betrokken ondernemen

 28. Hoe kunt u UNICEF steunen? Kopen van wenskaarten en relatiegeschenken Structurele of éénmalige donatie Opzetten van een salarisdonatie-programma Koppeling aan opening of jubileum Organiseren van een speciaal evenement Sponsoring activiteiten Regionale Comités UNICEF Ledenwerving

 29. Voorbeelden samenwerkingen in RCU Het organiseren van verkoopactiviteiten. Het organiseren van een veiling of samenwerking met lokale Sportverenigingen. Het in ontvangst nemen van een cheques. Het geven van gastlessen in het basisonderwijs. Het mede organiseren van een loop voor UNICEF of bedrijvenloop.

 30. UNICEF, een bijzondere partner UNICEF: Opereert wereldwijd Heeft een goede reputatie Is internationaal bekend en erkend Is een gesprekspartner op alle niveaus Ondersteunt concrete projecten Zorgt voor een daadwerkelijke en duurzame verbetering van de situatie van kinderen

 31. UNICEF communicatiemiddelen 2 jaarlijks tijdschrift voor volwassenen www.unicef.nl Maandelijkse E-mail nieuwsbrief UNICEF Jaaroverzicht en financieel jaarverslag Brochures, verkoop/informatie over collectie, thema’s en werving UNICEF-tentoonstellingen en exposities

 32. Toegevoegde waarde samenwerking Versterken bedrijfsprofiel Vergroten corporate image Uitbreiden bestaande netwerk Teambuilding Vergroten van de omzet