Ochtendprogramma
Download
1 / 22

Ochtendprogramma - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Ochtendprogramma. 9:30 Opening door Marcel van Raaij , directeur Milieu RIVM Hoe geven we met elkaar vorm aan de vernieuwingen in de Emissieregistratie 9:45 Nieuw in de Emissieregistratie, Wim van der Maas RIVM De laatste trends in emissie en onderzoek, internationale ontwikkelingen

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ochtendprogramma' - jolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ochtendprogramma
Ochtendprogramma

9:30 Opening door Marcel van Raaij, directeur Milieu RIVM

Hoe geven we met elkaar vorm aan de vernieuwingen in de Emissieregistratie

9:45 Nieuw in de Emissieregistratie, Wim van der Maas RIVM

De laatste trends in emissie en onderzoek, internationale ontwikkelingen

10:15 Programmatische aanpak stikstof, Mark Wilmot EZ

AERIUS rekent uw vergunning door: past deze in de ontwikkelruimte?

10:45 koffiepauze

11:15 Black Carbon, Antoon Visschedijk TNO

PM10, PM2,5 en nu BC in de Emissieregistratie?

11:45 Introductie Omgevingswet, Petra Loef RIVM

Eenvoudiger en efficiënter

12:15 Greendeal CO2 emissiefactoren, Ingrid Aaldijk Milieu Centraal

Well towheel, tank towheel?

Emissiesymposium Lucht 16 juni 2014


Middagprogramma
Middagprogramma

Graaf van Leicester Auditorium

13:30 – 14:30 Satellietmetingen van emissies, Bas Mijling, KNMI

14:45 – 15:45 Onzekerheden in onze emissiecijfers, Rianne Dröge, TNO

Anne van Oostenrijk zaal

13:30 – 14:30 uur en 14:45 – 15:45 uur

www.emissieregistratie.nl Wat kun ermee en wat kan er beter, Wim van der Maas, RIVM

Graaf Willem IV zaal (Boerderij, onderste verdieping)

13:30 – 14:30 uur en 14:45 – 15:45 uur

Regionale gegevens, wat zegt Emissieregistratie over uw gebied? Romualdte Molder, RIVM

Graaf Jan van Nassau zaal (Boerderij, bovenste verdieping)

13:30 – 14:30 uur en 14:45 – 15:45 uur

Het elektronisch Milieujaarverslag, de volgende stap, Hellen van Eijsden, Fugro-Ecoplan

Emissiesymposium Lucht 16 juni 2014


Samen vernieuwen
Samen vernieuwen

 • De Emissieregistratie verandert continue

  • Onderzoekt bronnen die het meest bijdragen aan de onzekerheid

  • Afgelopen vrijdag op www.emissieregistratie.nl de nieuwste cijfers gepubliceerd

  • Nieuwestoffen (Black Carbon)

  • Onzekerhedencommuniceren: waar is mijnontwikkelruimtegebleven?

 • Nu kansen om slimmer te combineren

  • De PAS en het AERIUS systeembij RIVM

  • De Omgevingswet

  • Kunnensatellietenhelpenbij de validatie? De burger met een Smartphone?

 • Hoe het voor u, de bedrijven en bevoegde gezagen, eenvoudiger te maken

  • Het eMJV wordt elk jaar gebruikersvriendelijker en u waardeert dat

  • Combineert zoveel mogelijk bevragingen, recent ook CBS-enquêtes

  • In dialoog met de stakeholders

  • Green Deal CO2emissiefactoren

Wim van der Maas 16 juni 2014


Betrokken organisaties

Directie Klimaat, Lucht en GeluidMinisterie van Infrastructuur en Milieu

Rijkswaterstaat

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Ministerie van Economische Zaken

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

RWS-Waterdienst

Rijkswaterstaat Leefomgeving:

- Materialen, Mobiliteit en Klimaat

- Kenniscentrum InfoMil

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Ministerie van Economische Zaken,

Wim van der Maas 16 juni 2014Nieuw in de emissieregistratie

Nieuw in de Emissieregistratie

Hoe werkt de Emissieregistratie?

Trends per stof

Mee en tegenvallers

Methodewijzigingen

Toekomstige wijzigingen

Overige vernieuwingen

Nieuwe guidance over 2013

Herzien Gotenburg protocol

Clean Air Policy Package

2020 Climateand Energy Package

Wim van der Maas


Hoe emissies berekenen

Diffuse bronnen

Berekende emissies per bedrijfstak (SBI)

eMJV / IPPC-inrichtingen

Hoe emissies berekenen?

Emissies van 2600 bedrijfsvestigingen

650 emissieoorzaken met nationale emissies en activiteitsniveau’s

Verdeeld in 55 ‘werkvelden’ (voor onder de emissiedeskundigen

5 Taakgroepen

 • Energiesector, industrie en afvalverwerking

 • Landbouw

 • Verkeer

 • Water

 • Consumenten

Wim van der Maas 16 juni 2014


Waarvoor
Waarvoor

Emissiesymposium 16 juni 2014


Informatiesystemen lucht RIVM

Ingave emissies doorbedrijven en validatie door (lokale) overheden in het Milieujaarverslag

Verkeersbeleid, (MIRT) projecten maatregelen en beleid (lokale) overheden

 • Milieujaarverslag:

OPS-model

Model-

ijking


Nieuw in de emissieregistratie1

Nieuw in de Emissieregistratie

Hoe werkt de Emissieregistratie?

Trends per stof

Mee en tegenvallers

Methodewijzigingen

Toekomstige wijzigingen

Overige vernieuwingen

Nieuwe guidance over 2013

Herzien Gotenburg protocol

Clean Air Policy Package

2020 Climateand Energy Package

Wim van der Maas


CO2

 • Variaties sinds 1990:

 • Koude en warme winters

 • Import/export elektriciteit

 • Stijging elektriciteitsverbruik

 • Stijging mobiliteit

 • aandeel CO2 in BKG steeg naar 85 % (was 73%)

 • Nieuwe ontwikkelingen:

 • Afname wegtransport, elektriciteitsproductie en het energieverbruik in de petrochemische industrie

 • Zachte winter

 • Huidig onderzoek:

 • Aanpassingen aan nieuwe guidelines

 • Uitbreiding emissiemodel mobile werktuigen en tweewielers

 • CO2 van carbonaten in kleibijsteenbakkermeenemen (0,7 Mton)

Wim van der Maas 16 juni 2014


Methaan

 • Daling sinds 1990

 • 48% gedaald

 • Vooral stortplaatsen, CH4 afvang

 • Minder organischafvalgestort

 • Landbouw constant

 • DalingOlie- en gaswinning door minder ‘venting’

 • Nieuweontwikkelingen

 • Gasslip door toename WKK

 • Nu constant

 • Huidig onderzoek

 • Aanpassingen aan nieuwe guidelines

Wim van der Maas 16 juni 2014


Lachgas

 • Daling sinds 1990:

 • 55% reductie bereikt

 • Vooral door maat-regelen in de chemische industrie

 • 2008 grote daling door salperterzuurproductie (Chemelot en Yara)

 • Nieuwe ontwikkelingen:

 • Caprolactam in 2011 lichte stijging na meetcampagne (Chemelot)

 • Huidig onderzoek:

 • Aanpassingen aan nieuwe guidelines

 • Hoofdbron nu landbouw

Wim van der Maas 16 juni 2014


Zwaveldioxide

 • Daling door

 • rookgasreiniging E-industrie

 • Zwavelarme brandstoffen in industrie en verkeer

 • Overgang van stookolienaaraardgasbijraffinaderijen

 • Ruimonder het NEC-plafond

 • Zeescheepvaartbelangrijk

Wim van der Maas 16 juni 2014


Stikstofoxiden als NO2

 • Daling sinds 1990:

 • Euro normenverkeer

 • Maatregelenindustrie low Nox, SCR

 • Nieuwe ontwikkelingen:

 • Herberekening: jaarlijksnieuweemissiefactorenverkeer

 • NOxuitgewassen

 • Uit WKK hogereemissiefactoren

 • Huidig onderzoek:

 • NOxuit WKK: inzettingspercentage SCR

 • Vanaf 2015 nieuwelagere norm

Wim van der Maas 16 juni 2014


Fijn stof PM10

 • Daling door

 • Euro normen verkeer (roet filters)

 • Maatregelenindustrie, veeldoekfilters

 • Op- en overslag

 • Nieuwe inzichten

 • Jaarlijkseactualisatieemissiefactorenverkeer

 • Hogere beladingsgraad vrachtwagens  +5% PM10 uit vrachtwagen

 • Brommer en motorfietsen rijden meer kilometers

 • Huidig onderzoek

 • eMJV: TSP/PM10/PM2,5

 • Dit jaar Black Carbon

 • Slijtage-emissiesverkeer en houtstooknemen in belang toe

 • Discussie ‘condensables’ teltbijemissiesmee of later atmosferischechemie?)

Wim van der Maas 16 juni 2014


Ammoniak

 • Daling sinds 1990 door

 • Onderwerken mest

 • Eiwit armer diervoeder

 • Afname aantal dieren

 • Emissiearme stallen

 • Nieuwe inzichten

 • Gaswassers niet altijd gebruikt (60% t/m 2009)

 • Dierenwelzijn (ruimere stallen)

 • Jaarproductie mest in hetzelfde jaar geplaatst

 • Huidig onderzoek

 • Emissiefactoren stallen

 • Toename rundvee begint

 • Ammoniak uit zee

 • Ammoniak uit gewas-afrijping en gewasresten

 • Mestverwerkingstechnieken (vergisting, co- vergisting, drogen, etc.)

Wim van der Maas 16 juni 2014


Nieuw in de emissieregistratie2

Nieuw in de Emissieregistratie

Hoe werkt de Emissieregistratie?

Trends per stof

Mee en tegenvallers

Methodewijzigingen

Toekomstige wijzigingen

Overige vernieuwingen

Nieuwe guidance over 2013

Herzien Gotenburg protocol

Clean Air Policy Package

2020 Climateand Energy Package

Wim van der Maas


Nieuwe guidebooks
Nieuwe guidebooks

Internationaalvastgestelderichtlijnenvoor het berekenen van emissies

Ditjaar van kracht (over de 1990-2013 cijfers)

 • Zowel voor de nieuwe budgetperiode Kyoto broeikasgassen

 • Als voor de grootschalige luchtverontreiniging (CLRTAP / NEC emissieplafonds)

 • Nieuwe bronnen

 • Actualisering van de emissie-factoren en methodieken

 • Betereafstemmingtussen de indelingenvoor Kyoto/NEC

 • Nieuwe GWP-waardenvooro.a. Methaan en Lachgas

Wim van der Maas 16 juni 2014


Gotenburg protocol herzien
Gotenburg protocol herzien

 • Geen plafonds meer voor de stoffen, maar reductiepercentages

 • Nieuwe basisjaar 2005; de reducties moeten zijn gehaald in 2020 e.v.

 • Behalve de huidige stoffen (SOx, NOx, NH3, NMVOC, PM10)

  • toegevoegd PM2.5

  • en Black Carbon (rapportage is vrijwillig / aanbevolen)

 • Adjustment procedure toegevoegd, voor nieuwe inzichten

 • De nieuwe rapportageverplichtingen gaan in per 1 feb 2015

 • Ruimtelijke detaillering naar 0,1 * 0,1 graad (7*12 km2)

Wim van der Maas 16 juni 2014


Clean air policy package
Clean Air Policy Package

Nog in onderhandeling - voorstel December 2013

 • Herziening NEC-D

 • Voorstel voor Richtlijn Middelgrote Stookinstallaties (1-50 MWth)

 • Ratificatie van het herziene Gotenburg Protocol

 • NEC-D: emissieplafonds voor 2020/2030, nog te onderhandelen.

  • Plafond voor 2020 = Gotenburg

  • Plafond voor 2030 gaat verder en zal ook CH4omvatten

 • Middelgrotestookinstallaties

  • Monitoring 20-50 MWthjaarlijks

  • Monitoring 1-20MWth elke 3 jaar

 • Implementatie van bestaande regelgeving,

  • zoals Euro VI, mobiele werktuigen, RIE (Richtlijn Industriële Emissies),

  • Update BREF's, nieuwe ecodesign voor houtkachels

Wim van der Maas 16 juni 2014


2020 climate and energy package 20 20 20
2020 Climateand Energy Package (20-20-20)

In 2020 een reductie van 20% broeikasgas emissies; 20% meer energie efficiency en 20% duurzaam opgewekte energie

EU Effort SharingDecision (niet ETS-deel).

 • een reductie van 10% bkg emissies in 2020 tov 2005 voor de niet-ETS sectoren.

 • 10% is een EU gemiddelde: voor Nederland een reductie van 16% in 2020 t.o.v. 2005.

 • De nationale emissiereducties dienen gehaald te worden via een vastgesteld pad

 • Dit zal jaarlijks worden gereviewd onder de EU Monitoring MechanismRegulation (MMR).

 • Het gaat om dezelfde gassen als onder het Kyoto Protocol.

 • Luchtvaart en internationale zeescheepvaart blijven buiten beschouwing.

 • Er geldt ook een verplichting om de (t-1) emissies te gaan rapporteren, nl uiterlijk op 31 juli in het jaar t over (t-1).

Wim van der Maas 16 juni 2014


ad