a monitoring rendszer folyamatai s fel p t se n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A monitoring rendszer folyamatai és felépítése PowerPoint Presentation
Download Presentation
A monitoring rendszer folyamatai és felépítése

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

A monitoring rendszer folyamatai és felépítése - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

A monitoring rendszer folyamatai és felépítése. Kulcskérdések. Ki működteti a rendszert? Milyen döntéshozatali mechanizmus működik? Milyen jelentés rendszer működik?. A jó monitoring rendszer. Kialakításra kerül már a tervezési szakaszban

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'A monitoring rendszer folyamatai és felépítése' - jolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kulcsk rd sek
Kulcskérdések
 • Ki működteti a rendszert?
 • Milyen döntéshozatali mechanizmus működik?
 • Milyen jelentés rendszer működik?
a j monitoring rendszer
A jó monitoring rendszer
 • Kialakításra kerül már a tervezési szakaszban
 • Biztosítja a szükséges információk rendszeres gyűjtését
 • Olyan formában biztosítja az információkat, mely alkalmas a menedzsment döntések megalapozására
 • Biztosítja a szükséges információkat a donor szervezetek felé
hogyan jut inform ci hoz a monitoring bizotts g
Hogyan jut információhoz a Monitoring Bizottság?
 • A Végrehajtó Hatóság felelős a Monitoring Bizottság ülésének előkészítéséért, ideértve az információk biztosítását is.
 • Az információk az alábbiak lehetnek:
  • megvalósítási jelentések az OP előrehaladásáról
  • stratégiai anyagok
  • értékelési dokumentumok + cselekvési dokumentumok
  • pénzügyi tervek
 • Mindezeket az infromációkat a Végrehajtó Hatóságnak legalább három héttel az ülést megelőzően ki kell küldenie.
tipikus napirend
Tipikus napirend
 • Az előző ülés jegyzőkönyve (follow-up intézkedések)
 • Az éves Megvalósítási Jelentés prezentálása és elemzése
 • A módosított pénzügyi terv prezentálása és vizsgálata
 • Az értékelési jelentések jóváhagyása
 • Az új intézkedések vagy finanszírozási javaslatok prezentálása
 • Az operatív programmal összefüggő stratégiai kérdések megvitatása
tipikus probl m k
Tipikus problémák

A Monitoring Bizottság ülésein felmerülő helyzetek:

 • Az ügynökségek nem készítettek projekt listákat, az indikátorok hiányoznak az éves előrehaladási jelentésekből.
 • Nincs megfelelő összhang a tájékoztatás és nyilvánosság szabályaival.
 • Az értékelés negatív következtetéseket fogalmaz meg a projekt managementjére vonatkozóan.
 • A tervezettnél kevesebb pénz került felhasználásra a program keretében, javaslatok kerültek megfogalmazásra a források átrendezésre vonatkozóan.
adat raml sok a sa programjainak int zm nyrendszer ben
Adatáramlások a SA programjainak intézményrendszerében

Európai Bizottság

Kifizetési kérelmek

Kifizetési igazolások

Monitoring jelentések

Végrehajtással kapcsolatos egyéb információk

Kifizetési kérelmek, igazolt költségek

Monitoring adatok

Javaslatok

Monitoring

Bizottságok

Végrehajtó

Hatóságok

Kifizető

Hatóság(ok)

Monitoring adatok

Jelentések

Kifizetési kérelmek, igazolt költségek

Végrehajtó szervezetek

Monitoring adatok

Jelentések

Kifizetési kérelmek

Végső kedvezményezettek

az ves v grehajt si jelent s 37 cikk
Az éves végrehajtási jelentés (37. cikk)
 • Az adott év végét követő hat hónapon belül kell benyújtani az Európai Bizottságnak.
 • A Bizottság a benyújtástól számított két hónapon belül jelzi, ha a jelentést elégtelennek ítéli, egyébként elfogadottnak tekintik.
 • Bemutatja az áttekintett időszak során a releváns gazdasági-társadalmi környezetben bekövetkezett változásokat.
 • Bemutatja a kitűzött (számszerűsített) célokhoz viszonyított előrehaladást.
 • Bemutatja támogatás pénzügyi megvalósítását minden egyes intézkedés vonatkozásában (kifizetések, a Bizottságtól érkező utalások)
az ves v grehajt si jelent s 37 cikk1
Az éves végrehajtási jelentés (37. cikk)
 • A végrehajtás hatékonyságának javítása érdekében tett lépések áttekintése:
  • monitoring, pénzügyi irányítás, értékelés, management, szakértői segítség igénybevétele, stb.
  • a program nyivánosságának biztosítása érdekében tett lépések
 • A közösségi politikákkal való összhang biztosítása érdekében tett lépések.
 • Fontosabb problémák összefoglalása
 • Külön szakasz a jelentős projektek és globális támogatások megvalósításával kapcsolatban.
 • A Bizottság az eredményeket a Végrehajtó Hatósággal közösen tekinti át.
p nz gyi vs teljes tm ny monitoring 1
Pénzügyi vs. teljesítmény monitoring (1)

A pénzügyi monitoring

 • Alapja a program pénzügyi terve: elkötelezetségek, lehívások, kifizetések ütemezése
 • Eltérés esetén a program teljesítése nem megfelelő ütemben halad, vagy a pénzfelhasználás nem a várt mértékű
p nz gyi vs teljes tm ny monitoring 2
Pénzügyi vs. teljesítmény monitoring (2)
 • Jellemző a pénzügyi monitoring túlsúlya, mert:
 • Még ma is a legfontosabb elvárás a monitoringgal szemben, hogy elősegítse a források hatékony elköltését, valamint a közpénzekkel való visszaélés megakadályozását;
 • A pénzügyi monitoring viszonylag egyszerűbb, a pénzügyi teljesítés egzaktabb módon nyomon követhető;
 • Pénzügyi monitoring akkor is jól végezhető, ha a tervezés során a monitoring rendszer kialakítása kisebb hangsúlyt kapott.
az 1994 1999 es r ktk monitoring adat raml si folyamata 1
Az 1994-1999-es ír KTK monitoring adatáramlási folyamata (1.)
 • Az al-intézkedések (műveletek) szintjén kialakításra kerülnek a pályázati nyomtatványok, amelyek tükrözik az al-intézkedés céljait, a finanszírozás jellegét és forrását, a végső kedvezményezett szintjén elvárt eredményeket és jelentési kötelezettségeket.
 • A megvalósításért felelős szervezet / ügynökség negyedévente gyűjt információkat, vizsgálva a projektek megvalósításának célokhoz viszonyított előrehaladását.
 • Az ügynökség összegzi az információkat oly módon, hogy azok al-intézkedés / intézkedés szinten értelmezhetőek legyenek, majd elektronikus formában eljuttatja a megvalósításért felelős minisztériumnak (OP Végrehajtó Hatóság).
az 1994 1999 es r ktk monitoring adat raml si folyamata 2
Az 1994-1999-es ír KTK monitoring adatáramlási folyamata (2.)
 • Az ügynökség félévente jelentéseket nyújt be a megvalósításért felelős minisztériumhoz valamennyi olyan intézkedéshez kapcsolódóan, amelynek megvalósítását végzi. Ezek a jelentések tartalmazzák a teljesítménymutatók értékét; elektronikus és nyomtatott formában egyaránt benyújtandóak.
 • A megvalósításért felelős minisztérium félévente készít előrehaladási jelentést az adott operatív programról és nyújtja be a felelős Monitoring Bizottságnak. (A második féléves jelentés egyben az éves jelentés is.)
 • A megvalósításért felelős minisztérium összefoglaló jelentést készít a KTK Monitoring Bizottság felé.
az 1994 1999 es r ktk monitoring adat raml si folyamata 3
Az 1994-1999-es ír KTK monitoring adatáramlási folyamata (3.)
 • A megvalósító ügynökség és a minisztérium szintjén folyamatos monitoring tevékenység.
 • Reagál a nem megfelelően teljesítő intézkedésekre:
  • Nem megfelelő kereslet?
  • Nem megfelelő publicitás?
  • Az intézkedés keretében támogatott tevékenységekre más programok keretében is rendelkezésre áll támogatás?
 • A megvalósításért felelős minisztérium az OP Monitoring Bizottság felé javaslatot fogalmaz meg az adott intézkedés átalakítására, vagy megszüntetésére.
j monitoring szab lyok 2000 2006 os r ktk 1
Új monitoring szabályok - 2000-2006-os ír KTK (1.)
 • 18. cikk - Az Operatív Program keretében meg kell határozni a monitoring adatok elektronikus továbbításának részleteit az EU Bizottság és tagállam között. – A Pénzügyminisztériumban egy központi számítógépes rendszer kerül kialakításra, mely valamennyi kifizetés és a kapcsolódó mutatók monitoringját biztosítja.
 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alaphoz, a Kohéziós Alaphoz és a Közösségi Kezdeményezésekhez kapcsolódó adatok gyűjtése projekt szinten, a többi alaphoz kapcsolódóan az intézkedések szintjén.
j monitoring szab lyok 2000 2006 os r ktk 2
Új monitoring szabályok - 2000-2006-os ír KTK (2.)
 • Az új rendszer a pénzügyi információkat havi gyakorisággal, a fizikai indikátorokat pedig negyedévente gyűjti a megvalósító szervezetektől.
 • Az összegyűjtött információkat a Végrehajtó Hatóságok és a Kifizető Hatóság az előre meghatározott gyakorisággal elektronikus úton továbbítja a Bizottság felé.
d nt shozatal rorsz g
Döntéshozatal (Írország)
 • Általában konszenzussal születnek döntések
 • Egyet nem értés esetén a kérdés megtárgyalásra kerül a Pénzügyminisztérium (a KTK Végrehajtó Hatósága), az adott OP Végrehajtó Hatósága és az esetleges további érintett Minisztériumok között; valamint, ha szükséges, továbbítják a Kormány elé
 • A KTK Monitoring Bizottságot értesítik az ügy kimeneteléről
t j koztat s s n yilv noss g i 1260 1999 tan csi rendelet 46 cikkely 1159 sz bizotts gi rendelet
Tájékoztatás és nyilvánosság I. (1260/1999. Tanácsi rendelet 46. cikkely, 1159. Sz. Bizottsági Rendelet)

CÉLCSOPORTOK ÉS CÉLOK

 • A potenciális és végső kedvezményezettek, valamint a regionális és helyi hatóságok, vállakozások, gazdasági és társadalmi partnerek, nem kormányzati szervezetek, projekt megvalósítók tájékoztatása az EU és a tagállam közös forrásai kínálta lehetőségekről (átláthatóság).
 • A közvélemény informálása az EU támogatásokról és eredményeikről (tudatosítás)
t j koztat s s nyilv noss g ii
Tájékoztatás és nyilvánosság II.

MEGVALÓSÍTÁS

 • Intézkedések megtervezése:Kommunikációs akciótervet kell kidolgozni, mely lefedi valamennyi operatív programot (Végrehajtó Hatóság felelőssége)
 • Intézkedések finanszírozása: Minden OP tartalmaz szakértői segítségnyújtási elemet, melyből finanszírozható az intézkedések megvalósítása (forrásokat el kell különíteni erre a célra!)
 • Felelősség: Minden Végrehajtó Hatóságnak meg kell neveznie egy vagy több olyan személyt, akik felelősek a tájékoztatási tevékenységért, a nyilvánosság biztosításáért.
t j koztat s s nyilv noss g iii
Tájékoztatás és nyilvánosság III.

A MONITORING BIZOTTSÁG SZEREPE

 • Biztosítania kell, hogy munkájáról a közvélemény megfelelő információhoz jusson.(Elnök felelőssége a kapcsolattartás a médiával.)
 • A Monitoring Bizottság áttekinti az éves végrehajtási jelentést, melyben szerepelnie kell egy fejezetnek a tájékoztatás és nyilvánosság érdekében tett lépésekről.
t j koztat s s nyilv noss g iv
Tájékoztatás és nyilvánosság IV.

A FELHASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK:

 • Tájékoztató táblák (fejlesztéseknél)
 • “Emléktáblák”
 • Poszterek (nem fizikai fejlesztés jellegű programoknál)
 • Információs és kommunikációs eszközök (hírlevél, kiadvány, Web-site)
 • Információs rendezvények (szemináriumok, kiállítások, vásárok, konferenciák)