slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ban Chấp Hành Đoàn

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Ban Chấp Hành Đoàn - PowerPoint PPT Presentation


  • 123 Views
  • Uploaded on

Ban Chấp Hành Đoàn. Đoàn Tr ưở ng Phó Quản Trị Phó Nghiên Huấn Th ư Ký Thủ Quỹ Ngành Tr ưở ng. Ban Chấp Hành Đoàn. Tuyên Úy. Đoàn Trưởng. Phó Quản Trị. Thủ Quỹ. Thư Ký. Phó Nghiên Huấn. Ngành Tr ưở ng Hiệp Sĩ. Ngành Tr ưở ng Ấu Nhi. Ngành Tr ưở ng Thiếu Nhi. Ngành Tr ưở ng

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ban Chấp Hành Đoàn' - jolie-williams


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Ban Chấp Hành Đoàn

  • Đoàn Trưởng
  • Phó Quản Trị
  • Phó Nghiên Huấn
  • Thư Ký
  • Thủ Quỹ
  • NgànhTrưởng
ban ch p h nh o n
Ban Chấp Hành Đoàn

TuyênÚy

ĐoànTrưởng

Phó Quản Trị

Thủ Quỹ

Thư Ký

Phó NghiênHuấn

NgànhTrưởng

Hiệp Sĩ

NgànhTrưởng

Ấu Nhi

NgànhTrưởng

Thiếu Nhi

NgànhTrưởng

Nghĩa Sĩ

o n tr ng
General responsibilities

Soạn thảo chương trình sinh hoạt và huấn luyện dài. Organize activities and training

Trách nhiệm hành chánh và tài chánh của Đoàn với. Responsibility for administration and finance

Phối hợp hoạt động các Ngành liên hệ. Coordinate activities

Đại diện Đoàn trong việc giao thiệp với các đoàn thểbạn và chính quyền điạ phương. Represent

Gửi Huynh Trưởng tham dự các sa mạc huấn luyện. Encourage Huynh Trưởng to go to training.

Đoàn Trưởng
ph qu n tr
General responsibilities

Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc về nội vụ, ngoại vụ, hành chánh, tài chánh của Đoàn. Assist/support Đoàn Trưởng.

Có trách nhiệm thay thế Đoàn Trưởng trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là mất tínnhiệm. Quyền này được giữ cho đến khi có Ban Chấp Hành mới. Will substitute if Đoàn Trưởng is absent, sick, or resign.

Điều hợp các uỷ viên liên hệ. Coordinate

Phó Quản Trị
ph nghi n hu n
General responsibilities

Cộng tác và phụ giúp Đoàn Trưởng trong các công việc về huấn luyện, chương trình huấn luyện của các Ngành. Training

Phối Có trách nhiệm thay thế quyền Đoàn Trưởng sau Đoàn Phó Quản Trị trong trường hợp vắng mặt, ốm đau, hoặc từ chức hay là bị mất tín nhiệm. Quyền nàyđược giữ cho đến khi có Ban Chấp Hành mới.

Điều hợp các ủy viên liên hệ. Coordinate.

Phó Nghiên Huấn
slide6
General responsibilities

HT contact information.

Lưu giữ các tài liệu tổ chức (meeting minutes)

Các văn thư và thông báo trong đoàn. Announcements/Reminders

Thư Ký
th qu
General responsibilities

Lưu giữ bản tổng kết sổ kho các chiến dịch Bó Hoa Thiêng.

Phối Quản lý tài chánh và tất cả tài sản của đơn vị liên hệ: hợp tácvới Thư Ký (về văn phòng phẩm) và các Ủy Viên (về dụng cụ liên quan) trong việc lập sổ sách, ghi rõ tên người nhận và ký nhận những ai đang giữ vật dụng của đơn vị Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể liên hệ. Financial management

Thiết lập và lưu giữ hồ sơ liên quan tới việc chi thu chungcủa đơn vị liên hệ. Record-keeping/inventory

Báo cáo quỹ trong các buổi họp định kỳ của đơn vị liên hệ. Report finance/funds in meetings

Trách nhiệm về việc khai thuế hàng năm. Taxes

Thủ Quỹ
ng nh tr ng
General responsibilities

Nghiên cứu và thăng tiến ngành

Họp các Huynh Trưởng trong ngành

Chương trình sinh hoạt / thăng tiến cho ngành (thiếu nhi và Huynh Trưởng)

Đưa các proposal/issues của ngành trong các meeting

Ngành Trưởng