slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Digitální učební materiál PowerPoint Presentation
Download Presentation
Digitální učební materiál

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 11

Digitální učební materiál - PowerPoint PPT Presentation


 • 184 Views
 • Uploaded on

Digitální učební materiál. Materiály v elektrotechnice. Základní třídění materiálů. ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY ODPOROVÉ MATERIÁLY POLOVODIČOVÉ MATERIÁLY MATERIÁLY PRO MAGNETICKÉ OBVODY KOVOVÉ SLITINY NA PÁJKY NEVODIVÉ MATERIÁLY. ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY. Základní pojmy :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Digitální učební materiál


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
z kladn t d n materi l
Základní třídění materiálů
 • ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY
 • ODPOROVÉ MATERIÁLY
 • POLOVODIČOVÉ MATERIÁLY
 • MATERIÁLY PRO MAGNETICKÉ OBVODY
 • KOVOVÉ SLITINY NA PÁJKY
 • NEVODIVÉ MATERIÁLY
elektricky vodiv materi ly
ELEKTRICKY VODIVÉ MATERIÁLY

Základní pojmy :

Měrný elektrický odpor - rezistivita: značka ρ ; jednotka Ω*m

Teplotní součinitel odporu: αR číselně udává, o jakou hodnotu se změní odpor vodiče 1 Ω, zvýší-li se jeho teplota o 1°C.

Supravodivost: projevuje se tím, že látka neklade téměř žádný odpor průchodu elektrického proudu.

Kryovodivost: mimořádně velká elektrická vodivost velmi čistých kovů v oblasti nejnižších teplot.

Teplota tání: značka t1; teplota, při níž za daného tlaku přechází látka ze skupenství pevného do kapalného.

Teplotní součinitel délkové roztažnosti: α1 udává číselně, o kolik se změní délka 1m látky, zvýší-li se její teplota o 1°C.

Mez pevnosti v tahu: značka Pa; největší napětí dané poměrem největší dosažené síly v tahu k původnímu průřezu zkušebního vzorku.

slide5

Požadavky na elektricky vodivé materiály:

co nejmenší rezistivita ρ (s výjimkou odporových materiálů)

velká pevnost v tahu

velká tvrdost

odolnost proti oxidaci a elektrickému oblouku (opalování kontaktů)

nízký bod tání (pájky, tavné pojistky apod.)

slide6

Druhy a vlastnosti elektricky vodivých materiálů:

Vzhledem k velikému sortimentu elektricky vodivých materiálů je nutné třídění do několika skupin s obdobným využitím:

1. materiály vysoké vodivosti

2. materiály těžko tavitelné

3. kovy a slitiny pro elektrické rezistory

4. kovy a slitiny pro zvláštní účely

5. elektrotechnický uhlík

slide7

Materiály vysoké vodivosti:

 • Měď (Cu): jedním z nejdůležitějších kovů. Má dobrou vodivost (elektrickou i tepelnou). Podle mechanických vlastností se dělí na tři druhy:
  • -měkká: pevnost menší než 300MPa
  • -polotvrdá: pevnost 300 až 360 MPa
  • -tvrdá:pevnost 360 až 400 MPa
 • Slitiny mědi:
  • Mosazi- slitiny mědi se zinkem. Označují se zkratkou Ms. Rozlišují se mosazi k tváření (58 až 96 % Cu), odlévání (58 až 63 % Cu) a pro zvláštní účely.
  • Bronzy- slitiny mědi s cínem, popř. s hliníkem, křemíkem, beryliem apod.
   • Cínové bronzy (cín do 20 %, sběrací kroužky motorů)
   • Hliníkové bronzy (Al do 10%, odolné součástky proti korozi)
   • Křemíkové bronzy (křemík do 5%, pružiny přístrojů).
slide8

Hliník (Al) a slitiny hliníku: V porovnání s mědí je hliník dostupnější, lehčí a odolnější proti korozi. Anodická oxidace vytváří na povrchu hliníku tenkou vrstvu, která může nahradit izolaci. Nevýhodou oproti mědi je menší konduktivita a horší mechanické vlastnosti.

  • Dělení podle meze pevnosti v tahu: měkký, polotvrdý, tvrdý
  • Používá se především k výrobě lan venkovních vedení, výrobě vodičů, jádra silových kabelů a vinutí transformátorů a velkých točivých strojů.
  • Slitiny hliníku mají mnohem lepší mechanické vlastnosti než hliník, ovšem za cenu menší konduktivity.
 • Stříbro (Ag): Dá se zpracovávat na tenounké folie a dráty (v řádech micrometrů). Na vzduchu neoxiduje. Pasty na bázi Ag-Pb nebo Ag-Pt slouží jako materiál pro tlustovrstvé vodiče a rezistory.
 • Zinek (Zn): Používá se na elektrolytické pozinkování ocelových součástí, na elektrody galvanických článků a na výrobu slitin, např. tvrdých pájek.
materi ly vysok vodivosti
Materiály vysoké vodivosti
 • Kadmium (Cd): Vlastnostmi se podobá zinku. Je jedovaté. Používá se na elektrolytické kadmiování ocelových součástí a na elektrody niklkadmiových akumulátorů.
 • Cín (Sn): Dobrá odolnost cínu proti korozi se využívá pro pocínování měděných a ocelových vodičů a plechu.
 • Zlato (Au): Je zejména v mikroelektrotechnice velmi významným a nepostradatelným materiálem, zejména pro svou vysokou odolnost proti normálním atmosférickým i agresivním vlivům prostředí. Používá se na kontakty, tenké propojovací vodiče v integrovaných obvodech a pro galvanické vytváření povrchových ochranných, vodivých a kontaktních ploch.
kontroln ot zky
KONTROLNÍ OTÁZKY
 • Vyjmenuj základní rozdělení materiálů
 • Jaké jsou požadavky na vodivé materiály?
 • Vyjmenuj alespoň pět vysoce vodivých materiálů používaných v elektrotechnice
 • Jaké mají vlastnosti materiály na vodiče a kabely
slide11
Použité zdroje
 • ŠAVEL, Josef. Elektrotechnologie: materiály, technologie a výroba v elektronice a elektrotechnice. 3., rozš. vyd. Praha: BEN - technická literatura, 2004, 299 s. ISBN 80-730-0154-3.
 • TKOTZ, Klaus. Příručka pro elektrotechnika. 2. vyd. Praha: Europa-Sobotáles, 2006, 623 s. ISBN 80-867-0613-3.
 • Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Pavel Horlivý.