A lehetőségek megragadása, másokért - PowerPoint PPT Presentation

jolene-moon
a lehet s gek megragad sa m sok rt n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
A lehetőségek megragadása, másokért PowerPoint Presentation
Download Presentation
A lehetőségek megragadása, másokért

play fullscreen
1 / 7
Download Presentation
A lehetőségek megragadása, másokért
95 Views
Download Presentation

A lehetőségek megragadása, másokért

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. www.ujremeny.hu A lehetőségek megragadása, másokért

  2. Mt. 9,36 :Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Jézus látása - Mt 9:35-38

  3. A látás mely tartalmazza a szükséget A látás melyben megvan a jövő Jézus tanítványokat nevelt (Márk 3:13-15) Fejlődés: 3 12 72 500 Lk10:1 1.Kor15:6 3000 5000 … … ApCsel2:41 4:4 5:14 A mennybe menetel után Jézus földi életében www.ujremeny.hu Jézus látása - Mt 9:35-38 ellankad, elernyed, elfárad, kidől • Látta a sokaságot • Elgyötörtek • Elesettek • Juhok pásztor nélkül • A szükség betöltéséhez több munkás kell! Ekkor így szólt (Jézus) tanítványaihoz: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: dob, vet, hajít, dobál, szétszór, kidob, elűz

  4. Mt. 9,38: „…kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” www.ujremeny.hu Jézus megoldása!

  5. Mt. 6,33 De keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mt. 6,34 Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” www.ujremeny.hu Miért vagy ott ahol vagy? - Mt.6:33

  6. www.ujremeny.hu Miért vagy ott ahol vagy? - Mt.6:33 • Tehát azért helyezett Isten abba az iskolába, munkahelyre, otthon a gyermekeid mellé stb., hogy Krisztust képviseld a körülötted élők megtérésére. • Az evangélium hirdetése bízatott rád, hogy az emberek megmenekülhessenek a pusztulástól, mely sokaknál már itt a földön elkezdődik. • Azért tanulunk (dolgozunk) kiválóan, igényelve a Szentlélek erejét, hogy hiteles legyen bizonyságtételünk. • A szolgálat végzésének ára van, melyet nekünk kell megfizetni (idő, energia stb.).

  7. Jézus elhívta Felkészítette és Elküldte a szolgálatba tanítványait www.ujremeny.hu Jézus megoldása!