tiigrimatemaatika n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tiigrimatemaatika PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tiigrimatemaatika

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Tiigrimatemaatika - PowerPoint PPT Presentation


 • 319 Views
 • Uploaded on

Tiigrimatemaatika. Sirje Pihlap Tiigrihüppe SA. Täna räägime. Kolm aastat Tiigrimatemaatikat Kuidas sündis uus ainekava Arvutid uues ainekavas Arvutite kasutamise kogemustest – Küprose näide. Taust. Olukord 2007. a sügiseks Koolides on arvuteid kasutatud ~10 aastat

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Tiigrimatemaatika' - jola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tiigrimatemaatika

Tiigrimatemaatika

Sirje Pihlap

Tiigrihüppe SA

t na r gime
Täna räägime
 • Kolm aastat Tiigrimatemaatikat
 • Kuidas sündis uus ainekava
 • Arvutid uues ainekavas
 • Arvutite kasutamise kogemustest – Küprose näide
taust
Taust

Olukord 2007. a sügiseks

 • Koolides on arvuteid kasutatud ~10 aastat
 • Entusiastlikud õpetajad
 • E-õppematerjale mitmel pool
 • Vajadus tegevuste koordineerimiseks
 • Aktiivi koosolek Türil

Tiigrimatemaatika projekti algus 1.02.2008

 • Eesmärgiks koordineerida arvutite kasutamisega seotud tegevusi
pitarkvara
Õpitarkvara
 • Wiris - arvutialgebra programm
  • Anti Teepere: veebileht, uuendused, side Hispaaniaga
 • GeoGebra – dünaamilise geomeetria programm
  • Jane Albre-Andersen: versiooni 3.2 tõlge, eestikeelne manuaal
 • T-algebra – algebra harjutamiseks
  • sarnaselt pliiatsi-paberiga
  • Tagasiside igal sammul
  • tehtud Tartu Ülikoolis.
e materjalid
E-materjalid
 • Õppematerjalid Koolielus
  • Suures osas kursuste lõputööd
  • Erineva kvaliteediga
 • Süstematiseeritud kvaliteetsete õppematerjalide vajadus
 • mott.edu.ee/mottwiki e-õppematerjalid
  • Klasside kaupa
  • Iga teema jaoks materjalid demonstratsiooniks, tunniks arvutiklassis, õpilasele iseseisvaks tööks
  • Uus materjal Ristküliku ümbermõõt ja pindala
veebikodu
Veebikodu
 • Perenaine Laine Aluoja
  • Info saamine ja jagamine
  • Õppematerjalid – õpetaja saab ise üles panna
  • Kolleegidega suhtlemine
  • Lingid
  • Iga registreerinud kasutaja saab tegutseda
kursused
Kursused

Et õpetajad arvutit mõistlikult ja laialdasemalt kasutama hakkaks, on vajalik kättesaadav kursuste süsteem. Oleme korrldanud TASUTA koolitusi:

 • Wiris
  • on toimunud kõigis maakondades va Põlvamaa
 • GeoGebra
  • algkursus on toimunud kõigis maakondades
  • kursused edasijõudnuile
 • T-algebra
  • kursused matemaatikutele ja klassiõpetajatele
 • Wiris + GeoGebra
  • Edasijõudnuile

Meie koolitustel on osalenud ~15% matemaatikaõpetajatest, enamust neist mitmetel kursustel.

teavitus
Teavitus
 • „Märka matemaatikat enda ümber“ 4 võistlust õpilastele, eesmärgiks Wirise ja GeoGebra populariseerimiseks ning matemaatika seostamiseks igapäeva eluga
 • Tiigrimatemaatika propageerimine
 • Koostöö maakondade ainesektsioonidega
 • Koostöö EMS Koolimatemaatika Ühendusega
 • Konverentsid „Arvutid koolimatemaatikas“ 2009 ja 2011
hariduspoliitika
Hariduspoliitika

2008 :

 • Arvutite tegelik kasutamine õppetöös sõltub suurel määral koolielu reguleerivatest kirjutatud ja kirjutamata reeglitest. Eraldi peab märkima õppekava, riikliku teadmistekontrolli süsteemi ja õpetajate kvalifikatsiooni reeglistikuga seotud küsimusi.
 • Tegevused:
  • Osalemine hariduspoliitiliste otsuste tegemisel, näiteks õppekava ja teiste normdokumentide ettevalmistamisel
  • RÕK matemaatika ainekavasse infotehnoloogia lõimimine
geogebra instituut
GeoGebra Instituut
 • Instituut, millel pole kontorit
 • Asub Tiigrihüppe SA „juures“
 • Tegevusteks koolitused, õppematerjalide loomine, programmi populariseerimine, rahvusvaheline koostöö, uuringud
 • Juht Kristi Kreutzberg
 • Põhjamaade koostöö

http://nordic.geogebra.no/

Ootame õpetajaid aktiivselt osalema!

kuidas edasi
Kuidas edasi
 • Tiigrimatemaatika projekt 1.02.2008 – 31.01.2011
 • Projekt lõpeb, Tiigrimatemaatika tegevused jätkuvad:
  • Kursused – info ainesektsioonide kaudu
  • Õpilasvõistlused – järgmine 1.okt 2011
  • Õppematerjalid – mottwiki, Jane Albre-Andersen, ootame tegijaid juurde
  • Konverentsid
  • GeoGebra Instituut
  • Veebikodu mott.edu.ee
probleemid tiigrih ppe sa poolt vaadatuna
Probleemid Tiigrihüppe SA poolt vaadatuna

2010 a uuringu tulemused (Enely Prei)

 • Valdav enamus õpilasi vastas, et matemaatikatundides ei ole kasutatud mitte kunagi Wiris, T-Algebra ja GeoGebra tarkvara
  • Wirist - 89% vastas, et pole kunagi kasutanud
  • T-Algebra - 87% ei ole kunagi kasutanud
  • GeoGebra - 80% ei ole kunagikasutanud
 • Kui tarkvara kasutatakse, siis vähem kui pooltes tundides.Kas see on hea või halb?
 • Kui matemaatika õppimise tarkvara on kasutatud, siis muutis see 51% õpilaste jaoks õppimisehuvitavamaks ja 53% õpilaste jaoks arusaadavamaks.
 • Kuidas motiveerida õpetajaid arvuteid tunnis kasutama?

Mõte sellelt konverentsilt – Kursus õpetajale, kes ei julge tunnis arvutit kasutada. Olemasolevatematerjalide kasutamine tunnis.

r k 2010
RÕK 2010
 • Alustasime augustis 2008
 • Töörühm – erinevate koolitüüpide õpetajad ja suuremate kõrgkoolide õppejõud
 • Lähteülesanne – arvamusi koguti kõigilt huvitatutelt

Etteantud tingimused: tundide arv, õpikoormuse vähendamine, IKT osa suurenemine, ainekava suurem seotus üldosaga

  • Probleemina nähti üksmeelselt vähest tundide arvu
  • nõupidamised Riigikogu kultuurikomisjoniga, ministriga
  • kitsa ja laia matemaatika vajadus gümnaasiumis
  • EMS presidendi aktiivne sekkumine
  • Riigieksam – eksamit peab saama teha õppeaines, mida õpiti
 • Ainekava tööversioonide arutelud suvepäevadel 2009 ja 2010
 • Ainekava tutvustamine maakondades
 • Põhikooli aineraamat
arvutid uues ainekavas
Arvutid uues ainekavas
 • Arvuteid kasutatakse nõutavate oskuste harjutamiseks, visualiseerimiseks, uurivaks õppeks
 • Kool võimaldab vajaduse korral kasutada matemaatikaklassis internetiühendusega sülearvutite või lauaarvutite komplekti arvestusega vähemalt üks arvuti viie õpilase kohta nõutavate oskuste harjutamiseks ning esitlustehnikat seoste visualiseerimiseks.
slide40

Tänan tähelepanu eest!

sirje@tiigrihype.ee