Mina meddelanden – har din organisation råd att inte ansluta sig? - PowerPoint PPT Presentation

mina meddelanden har din organisation r d att inte ansluta sig n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mina meddelanden – har din organisation råd att inte ansluta sig? PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mina meddelanden – har din organisation råd att inte ansluta sig?

play fullscreen
1 / 26
Download Presentation
Mina meddelanden – har din organisation råd att inte ansluta sig?
124 Views
jola
Download Presentation

Mina meddelanden – har din organisation råd att inte ansluta sig?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Mina meddelanden – har din organisationrådattinteansluta sig?

 2. Tänk om du hade en brevlåda för varje avsändare där hemma? Foto: Holger Ellgaard Foto: Sylve Johnson

 3. Tänk om du hade en brevlåda för varje avsändare där hemma? Foto: Holger Ellgaard … och varje dag måste ni kontrollera och tömma varje brevlåda på post.… och ni var tvungna att meddela var och en av dem vart de ska skicka posten när du eller någon i familjen flyttar?… och alla avsändare var tvungna att själva hålla adressuppgifterna aktuella.

 4. Vadär Mina meddelanden? En digitalbrevlåda du själv väljer Många avsändareinom stat, kommunoch landsting Möjlighet för varjeavsändaren att väljaegen eller inköptförmedlare Förmedlare Brevlådeoperatör Förmedla Myndighet Ta emot Hantera ärende • Skickaut Adressregister Ett sammanhålletadressregister förall offentlig post

 5. Erbjudandet till Medborgaren Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner

 6. Erbjudandet till Myndigheten Bidra till målen inom hela offentlig sektor - från SKL, E-Delegationen och regeringen • Enklare vardag för privatpersoner och företag. • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet. • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten. • … och spara samtidigt pengaråt den egna verksamheten Mina meddelanden - säker digital post från myndigheter och kommuner

 7. Anslutna myndigheter just nu …

 8. Olika grupper samlas runt tjänsten Tjänsteleverantörer: Postföretag, printingleverantörer, banker, programvaruleverantörer, open source- & integrationskonsulter, … Avsändare:Bolagsverket Skatteverket Transportstyrelsen SUNET … Statens pensionsverk Tomelilla … Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Pensionsmyndigheten Karlshamn Västerås …Tullverket, Jordbruks-verket, Migrationsverket …Genomför nu förstudier:Norrköping, Helsingborg,Linköping, Uppsala,Södertälje, Värnamo,Skellefteå och Klippan, … Mottagare:Små och medelstoraföretag … ROT/RUT-kunder &andra skattebetalare … Bilägare … StuderandeOffentliganställda… Kommunmedborgare … Arbetssökande Arbetsgivare Föräldrar Sjukskrivna…Lantbruk, Speditörer,… Finansiärer: Bolagsverket, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, Skatteverket, Tillväxtverket, Transportstyrelsen

 9. Välj själv din digitala brevlåda En statlig brevlåda för dem som intevill eller kan välja andra Juni 2014 beräknas avtal med privatbrevlådeoperatör vara klart

 10. SKL ochSambruksförstudie • Projekttid 27/2 – 30/6 • 8 kommuner (17 000-200 000 invånare) Resultat/leveranser • Beslutsunderlag, inkl förenklad nyttomodell & rekommendation • Vägledning

 11. Varför de tvåtypfallen? • Varför valde vi de två processerna • Försörjningsstöd & Ansökan förskola • Uppsalas förstudie • Målgrupper

 12. Nulägetikommunerna Fallstudie • Skolan – Ansökan om Förskola • Hög IT-mognad • Digitalt kretslopp • Brevutskick 700 – 37 000 Fallstudie • Socialtjänsten – Försörjningsstöd • Process innehållandemånga utskick • 6500 – 80 000 • Säker kommunikation efterfrågas • Behov Myndighet <-> Myndighet

 13. Det är i huvudsak tre nyttor som kan komma att kvantifieras Business case - nyttor Men de andra är lika viktiga i beslutet

 14. Buisnesscase - typkommun • Snittkostnad per utskick 6 kr • Beslutspost 46 % av antalet utskick • Ett verktyg och mallar att använda

 15. Frågorinföranslutning?

 16. Ärendenav > MM Arkitektur - scenarios E-tjänst E-formulär Ärenden hanterade via kontaktcenter MM (inkl kanalvx, förmedl.) Ärendesystem/Processplattforme-tjänstplattform Fördel: EN kanal att anpassa till MM. Handläggning i verksamhets-applikation

 17. Flera system > MM MM MM E-tjänst E-formulär Ärenden hanterade via kontaktcenter MM Ärendesystem/Processplattforme-tjänstplattform MM Handläggning i verksamhets-applikation Utskrift

 18. Printströmmar > MM?! Handläggning i verksamhets- applikation A MM Printström och kanalväxel Handläggning i verksamhets- applikation B Print, kuvertering, post Handläggning i verksamhets- applikation C . . .

 19. Hurkommer vi framåt? Intesåsvårt, hålldetenkelt! Storförändringpåmarknaden – skrivkortaavtal! Samverka

 20. Stöd i anslutningsarbetet Myndighet är intresserad Introduktions-möte Internprojektering Anslutnings-planering Anslutnings-projekt Produktions-sättning Produktions-uppföljning

 21. Stöd i anslutningsarbetet Allmänna beskrivningar Produktblad förminmyndighetspost.se Produktblad förMina meddelanden Att ansluta till Mina meddelandenen översikt Behovsanalys privatpersoner Begreppsmodell Informationsmodell Färdplan förMina meddelanden Affärs- & prismodellMina meddelanden Metodbeskrivningar vid anslutning Vägled-ningar Införa Initiera Utveckla Etablera förvaltning Realisera nyttor Identifiera behov Lösnings-förslag Detaljera lösning Metod för anslutning till Mina meddelanden(processorienterad struktur) Guide för verksamheten (Ämnesindelad struktur) Teknisk guide (Ämnesindelad struktur)

 22. Stöd i anslutningsarbetet Produktbeskrivningar

 23. Attanslutaavsändareochmottagare Prognos frånmyndigheter iE-delegationen

 24. Framtida funktioner • 2014 • Flera typer av privata alternativ för brevlådan • Nya digitala typer av meddelanden • Nya typer av bilagor i meddelanden • Nya adresseringssätt för att ge stöd för internadressering hos större mottagare • 2015 • Fler möjligheter att välja och styra mottagning av digital post • Export, import och arkivstöd i brevlådan • Mer avancerade brevlådor med stöd för interposthantering • Stöd för nästa generation av svensk e-legitimation • Förvaltningsgemensam ärendeöversikt i brevlådan • 2016 (?) • Förvaltningsgemensam Profiltjänst • Stöd för gemensam inloggning offentliga webbplatser • Internationell digital post

 25. Mina Meddelanden- Allaska med! ? Skövde 17/9 anna.gillquist@skl.se sylve.johnson@skatteverket.se