Tinerii pe pia a for ei de munc 8 iulie 2011
Download
1 / 19

?edin?a Comisiei na?ionale pentru popula?ie ?i dezvoltare - PowerPoint PPT Presentation


  • 68 Views
  • Uploaded on

Tinerii pe piaţa forţei de muncă 8 iulie 2011. Şedinţa Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare. Evoluţia populaţiei stabile în mediul urban şi rural, mii persoane (1980-2010). Evoluţia populaţiei de 15-34 ani, mii persoane (anii 2005-2010).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '?edin?a Comisiei na?ionale pentru popula?ie ?i dezvoltare' - jola


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tinerii pe pia a for ei de munc 8 iulie 2011

Tinerii pe piaţa forţei de muncă

8 iulie 2011

Şedinţa Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare

Evolu ia ratei de ocupare a popula iei de 15 34 ani 2005 2010

Evoluţia ratei de ocupare a populaţiei de 15-34 ani, % (2005-2010)Tinerii de 15 34 ani ce lucreaz sau s nt n c utare de lucru peste hotare mii persoane 2005 2010
Tinerii de 15-34 ani ce lucrează sau sînt în căutare de lucru peste hotare, mii persoane (2005-2010)


Omajul n r ndul tinerilor 2005 2010
Şomajul în rîndul tinerilor (2005-2010) lucru peste hotare, mii persoane (2005-2010)


Tinerii omeri nregistra i angaja i de anofm
Tinerii şomeri înregistraţi, angajaţi de ANOFM lucru peste hotare, mii persoane (2005-2010)


Obstacole la angajarea tinerilor n c mpul muncii

Obstacole la angajarea tinerilor în cîmpul muncii: lucru peste hotare, mii persoane (2005-2010)

Lipsa experienţei de muncă

Oferta limitată de locuri de muncă disponibile

În zonele rurale este mai dificilă găsirea unui loc de muncă

Oferta din partea angajatorilor a locurilor de muncă neatractive

Salariile mici

Lipsa oportunităţilor de dezvoltare la locul de muncă

Imposibilitatea realizării unor stagii de pregătire practică

Cunoaşterea insuficientă de către angajaţi a drepturilor lor în raport cu angajatorul

Necorelarea între pregătirea profesională a tinerilor şi cerinţele de pe piaţa muncii


Edin a comisiei na ionale pentru popula ie i dezvoltare

Prognoza structurii populaţiei în vîrsta aptă de muncă lucru peste hotare, mii persoane (2005-2010)Scenariile: I-pesimist, II moderat-pesimist, III- optimist


M suri pentru integrarea tinerilor pe pia a muncii

Măsuri pentru integrarea tinerilor pe piaţa muncii lucru peste hotare, mii persoane (2005-2010)

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin măsurile active şi pasive asigură plasarea tinerilor în cîmpul muncii

Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii (ODIMM) implementează măsuri în scopul accesului tinerilor la resurse informaţionale, financiare, în vederea dezvoltării cunoştinţelor în domeniul iniţierii şi dezvoltării propriei afaceri

ODIMM gestionează Fondul de Garantare a Creditelor, care reprezintă o pîrghie eficientă de iniţiere şi dezvoltare a afacerilor prin intermediul sporirii accesului întreprinderilor la credite bancare


M suri pentru integrarea tinerilor pe pia a muncii 2

Măsuri pentru integrarea tinerilor pe piaţa muncii 2 lucru peste hotare, mii persoane (2005-2010)

ODIMM implementează :

a) Programul de Atragere a Remitenţelor în Economie “PARE 1+1”, care are scopul mobilizării resurselor financiare ale lucrătorilor emigranţi în dezvoltarea economică durabilă a ţării

b) Programul Naţional de Abilitare Economică a Tinerilor,organizînd cursuri de instruire în domeniul abilitării antreprenoriale pentru tinerii care doresc să lanseze sau să extindă o afacere în localităţile rurale, acordă credite cu o porţiune de grant nerambursabil în mărime de 40%

Ministerul Tineretului şi Sportului, prin intermediul Programului de Granturi Mici, implementează iniţiative de tineret ce includ seminare şi training-uri cu tematica: “Facilitarea accesului tinerilor pe piaţa muncii prin sporirea incluziunii sociale”; „Ghidul tînărului antreprenor”; „Orice profesie e o vocaţie”; „Tineri informaţi - tineri implicaţi”, etc.


Exemple de bune practici din rile europene 1

Exemple de bune practici din ţările europene: 1

Companiile poloneze care acceptă tinerii pentru “internshipuri” beneficiază de subsidii din partea statului în dependenţă de condiţiile prevăzute de program

La nivel de Uniune Europeană, a fost luată decizia susţinerii sectorului de business şi diminuării şomajului, similar experienţei Poloniei, astfel că fiecare companie care angajează o persoană, înregistrată ca şomer de mai mult de 6 luni, poate solicita suma de 2500 euro plătită o singură dată (one pay-off), paralel cu scutirea de la plată a contribuţiilor sociale pentru 24 luni, sau poate alege scutirea de la plată a contribuţiilor sociale pentru o perioadă de 36 luni

Statul român a alocat peste 61 mln. euro pentru reducerea şomajului în ţară. Întreprinderile care urmează să angajeze şomeri pot beneficia de suport financiar în mărime de 50% din salariul noului angajat, pe o durată de pînă la 12 luni


Exemple de bune practici din rile europene 2

Exemple de bune practici din ţările europene: 2

În România urmează lansarea unui program ce prevede crearea a 2000 de locuri noi de muncă pentru tinerii absolvenţi ai instituţiilor universitare din Irlanda, urmînd ca toate cheltuielile aferente salariului să fie suportate de stat prin subsidarea angajatorului în măsură de 100%, durata plăţii subsidiilor este încă nedeterminată

În Estonia are loc organizarea unor Cluburi ale Tinerilor Şomeri, avînd scopul să intensifice procesul de căutare a unui loc de muncă prin efort colectiv şi schimbul de experienţă în domeniul procesului de căutare

Participarea activă şi directă a tinerilor estonieni la procesul de definire a curriculei şcolare prin intermediul organizaţiilor studenţeşti (consilii, senate) la nivel de universitate


Exemple de bune practici din rile europene 3

Exemple de bune practici din ţările europene: 3

În Germania, mărirea numărului de angajaţi prin oferte part-time de lucru, un post de muncă fiind divizat între doi angajaţi, care lucrează cu orar redus, avînd posibilitatea să continue căutarea unui loc de muncă şi în acelaşi timp obţine un salariu

În Grecia, mobilizarea organizaţiilor guvernamentale în contextul problemei şomajului tinerilor prin organizarea trainingurilor de orientare profesională

În Turcia, angajatorii tinerilor cu vîrsta de pînă la 29 ani şi a femeilor sunt scutiţi parţial de plata contribuţiei sociale pentru o perioadă de 5 ani

În Olanda, au fost investite peste 16 mln. euro pentru mărirea ratei de şcolarizare a tinerilor şi mărirea duratei studiilor


Exemple de bune practici din rile europene 4

Exemple de bune practici din ţările europene: 4

În Suedia:

a) au fost promovate măsuri privind diminuarea ratei contribuţiilor de asigurări sociale pentru angajaţii cu vîrsta de pînă la 26 ani

b) este editat şi se distribuie anual ”Ghidul de carieră pentru tineri”, care este expediat la adresa poştală a fiecărui absolvent din ţară şi conţine informaţii cu privire la oportunităţile de angajare, sfaturi pentru mărirea şanselor de angajare (modul de a scrie CV-ul, o scrisoare de intenţie), drepturile şi obligaţiile persoanelor pe piaţa muncii etc.


Ac iuni pentru abilitarea economic i angajarea tinerilor

Acţiuni pentru abilitarea economică şi angajarea tinerilor

Promovarea politicilor de suport economic prin acordarea de granturi preferenţiale şi extinderea programelor de abilitare economică a tinerilor pe întreg teritoriul ţării

Perfecţionarea mecanismului de reducere a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii, acordate angajatorilor care încadrează tineri absolvenţi ai instituţiilor de învăţămînt superior

Eficientizarea angajării tinerilor prin combinarea formării teoretice în şcolile profesionale şi practica în întreprindere

Extinderea prevederilor juridice ce ţin de acordarea locuinţei gratuite, indemnizaţiei unice şi altor facilităţi asupra tuturor categoriilor de absolvenţi ce vor fi angajaţi în mediul rural

Iniţierea unei campanii mass-media în scopul promovării bunelor exemple de antreprenoriat


Mul umesc

Mulţumesc tinerilor