slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
ความคืบหน้าการค้าเสรีอาเซียน และผลกระทบใà

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ความคืบหน้าการค้าเสรีอาเซียน และผลกระทบใà - PowerPoint PPT Presentation


 • 103 Views
 • Uploaded on

ความคืบหน้าการค้าเสรีอาเซียน และผลกระทบในการจัดทำ ข้อตกลงการค้าอาเซียน. นางสาวชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. เศรษฐกิจโลก. เศรษฐกิจมหภาค (ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟ้อ ดุลการคลัง). ภาคการเงิน. ภาคการผลิต. เกษตร. อุตสาหกรรม. บริการ. ทรัพย์สินของประเทศ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ความคืบหน้าการค้าเสรีอาเซียน และผลกระทบใà' - jola


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ความคืบหน้าการค้าเสรีอาเซียน และผลกระทบในการจัดทำข้อตกลงการค้าอาเซียน

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร

อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

slide2

เศรษฐกิจโลก

เศรษฐกิจมหภาค

(ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน เงินเฟ้อ ดุลการคลัง)

ภาคการเงิน

ภาคการผลิต

เกษตร

อุตสาหกรรม

บริการ

ทรัพย์สินของประเทศ

คน+ความรู้

เทคโนโลยี

ปัจจัยพื้นฐาน

ระบบเศรษฐกิจเป็นการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ให้มีชีวิตร่วมกัน

ดูที่ละส่วนไม่ได้ แก้ปัญหาแยกส่วนไม่ได้

slide3
ในระยะที่ผ่านมา การส่งออกเป็นภาคสำคัญที่ช่วยพยุงให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

การขยายตัวของเศรษฐกิจไทย 2544 – 2551 (ประมาณการ)

Export = 15.6 %

GDP = 4.5 %

Consumption = 2.6 %

Investment = 2.3 %

Gov’t = -2.7%

Sources: Export from MOC, 22 Jan 2552, others from NESDB, 24 Nov.2551

slide4

ภาคการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทยภาคการค้าระหว่างประเทศมีความสำคัญอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจไทย

 • ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ในปัจจุบัน
 • โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
 • ประเทศไทย ไม่สามารถอยู่โดดเดี่ยวได้
 • เนื่องจาก มีระบบเศรษฐกิจแบบเปิด
 • สัดส่วนการค้าระหว่างประเทศต่อ GDP
 • ในปี 2551 สูง ถึง 129 % โดยแยกเป็น
 • การส่งออก 64 % และการนำเข้า 65%
 • การค้าระหว่างประเทศ จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลต่อการสร้างรายได้ และการจ้างงาน

สัดส่วนการส่งออกสินค้าต่อ GDP (เฉลี่ยปี 2548-2551)

63.1%

สัดส่วน(การนำเข้า)บริการที่ทำให้ไทยได้รับเงินตราจากต่างประเทศต่อ GDP (เฉลี่ยปี 2548-2551)

10.6%

: ข้อมูลจาก สศช. และ ธปท. ณ

ก.พ.52

asean
อาเซียน ASEAN

อาเซียน 6

สมาชิกใหม่ CLMV

ปี 2540

ปี 2540

ปี 2510

ปี 2510

ปี 2538

ปี 2510

ปี 2542

ปี 2527

ปี 2510

ปี 2510

 • ก่อตั้งเมื่อปี 2510 (1967) ครบรอบ 41 ปี (เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2551)
 • จุดประสงค์เริ่มแรก – สร้างความมั่นคง เพื่อต้านภัยคุกคามคอมมิวนิสต์

สมาชิก และปีที่เข้าเป็นสมาชิก

5

slide6
วิวัฒนาการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจวิวัฒนาการความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ

1. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในระยะแรก

(พ.ศ. 2510-2535 หรือ ยุคของความร่วมมือในช่วง 25 ปีแรก)

2. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในระยะที่สอง

(พ.ศ. 2535-2546 หรือ ยุคทศวรรษแห่งการดำเนินงานเขตการค้าเสรีอาเซียน)

3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน

(พ.ศ. 2546-ปัจจุบัน หรือ ยุคของการไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน)

slide7

พิมพ์เขียว AEC

 • AEC Blueprint

ประชาคมอาเซียน

ปี 2558 (2015)

ประชาคม

ความมั่นคง

อาเซียน(ASC)

กฎบัตรอาเซียน

ประชาคม

เศรษฐกิจ

อาเซียน

(AEC)

ตารางดำเนินการStrategic Schedule

ประชาคม

สังคม-วัฒนธรรม

อาเซียน

(ASCC)

slide8
โครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโครงสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
slide9

AEC

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community:AEC )

1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม

2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน

เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี

e-ASEAN

นโยบายภาษี

เคลื่อนย้ายบริการอย่างเสรี

นโยบายการแข่งขัน

เคลื่อนย้ายการลงทุนอย่างเสรี

สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

เคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี

การคุ้มครองผู้บริโภค

เคลื่อนย้ายเงินทุนอย่างเสรีมากขึ้น

ปี 2015

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค

4. การบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก

ลดช่องว่างการพัฒนา

ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่

ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ

สร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย

สนับสนุนการพัฒนา SMEs

จัดทำ FTA กับประเทศนอกภูมิภาค

slide10

พันธกรณีที่ต้องดำเนินการ

AEC Blueprint

ปี 2553

ปี 2558

ภาษี0%

สินค้าในรายการลดภาษี

ภาษี0%

อาเซียน - 6

เวียดนาม ลาว พม่า กัมพูชา

1. เปิดเสรีการค้าสินค้า

ยืนยันการลดภาษีนำเข้าตาม CEPT

ยกเว้น สินค้าในSensitive Listภาษีไม่ต้องเป็น 0% แต่ต้อง <5%

ไทย มี 4 รายการ ไม้ตัดดอก มะพร้าวแห้ง มันฝรั่ง กาแฟ

สินค้าใน Highly Sensitive Listไม่ต้องลดภาษี

มีสินค้าข้าว ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์

slide11

ผลของเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)

การส่งออกของไทยไปอาเซียน และ การนำเข้าจากอาเซียน ขยายตัวมาโดยตลอด

33,429 US$

27,155 US$

slide12

พันธกรณีที่ต้องดำเนินการพันธกรณีที่ต้องดำเนินการ

AEC Blueprint

ยกเลิกเป็นระยะ

ขจัดมาตรการที่มิใช่ภาษี NTBs

NTBs ชุดที่ 1

NTBs ชุดที่ 2

NTBs ชุดที่ 3

ยกเลิกใน1มค.2551 (2008)

ยกเลิกภายใน1มค.2552 (2009)

อาเซียน5 ภายใน1มค.2553(2010)

ฟิลิปปินส์ ภายใน1มค.2555(2012)

CLMV ภายใน1มค.2558(2015)

NTBs : Non-Tariff Barriers

slide13

พันธกรณีที่ต้องดำเนินการพันธกรณีที่ต้องดำเนินการ

AEC Blueprint

ปี 2551

(2008)

ปี 2553

(2010)

ปี 2556

(2013)

ปี 2549

(2006)

ปี 2558

(2015)

51%

70%

สาขา PIS

49%

:เทคโนโลยีสารสนเทศ สุขภาพ ท่องเที่ยว การบิน

70%

70%

30%

49%

51%

เพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นให้กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน

2. เปิดเสรีการค้าบริการ

โลจิสติกส์

สาขาอื่น

slide14

พันธกรณีที่ต้องดำเนินการพันธกรณีที่ต้องดำเนินการ

AEC Blueprint

3. เปิดเสรีลงทุน

 • ให้การปฏิบัติเยี่ยงคนชาติแก่นักลงทุนอาเซียน
 • การดำเนินงานตามความตกลงด้านการลงทุนฉบับใหม่ของอาเซียน (ACIA)

4. เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรีมากขึ้น

 • ดำเนินการตามแผนงานที่เห็นชอบโดยรัฐมนตรีคลังอาเซียน
slide15

พันธกรณีที่ต้องดำเนินการพันธกรณีที่ต้องดำเนินการ

AEC Blueprint

ด้านเกษตร อาหารและป่าไม้

5. ความร่วมมือสาขาอื่นๆ

 • ด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 • การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(คมนาคม ITC พลังงาน)
 • ด้านเหมืองแร่ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ด้านการเงิน
 • SMEs
slide16

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้าสินค้า บริการและการลงทุน

ตลาดขนาดใหญ่

 • ประชากรกว่า 570 ล้านคน
 • Economy of Scale
 • ดึงดูดการค้าการลงทุนจากภายนอกอาเซียน
slide17

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

ส่งเสริมแหล่งวัตถุดิบ

 • ได้ประโยชน์จากทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียน
 • วัตถุดิบถูกลง ต้นทุนผลิตสินค้าต่ำลง ขีดความสามารถแข่งขันสูงขึ้น
 • เลือกหาวัตถุดิบ แรงงาน เทคโนโลยี และสถานที่ผลิตที่ได้เปรียบที่สุด

กลุ่มที่มีวัตถุดิบและ

แรงงาน

กลุ่มที่มีความถนัด

ด้านเทคโนโลยี

กลุ่มที่เป็นฐานการผลิต

ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม

เวียดนาม กัมพูชา พม่า ลาว

สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย

slide18

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

เพิ่มอำนาจการต่อรอง

 • 10 เสียง ดังกว่าเสียงเดียว
 • แนวร่วมในการเจรจาต่อรองโดยเฉพาะกับประเทศคู่เจรจาต่างๆ
slide19

ให้ประโยชน์ที่มากขึ้น กว่า FTA ทวิภาคีของไทยกับประเทศคู่ค้า

โดยการใช้แหล่งกำเนิดสินค้าสะสมในอาเซียน

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558

FTAอาเซียน-คู่เจรจา

อาเซียน – จีน ACFTA

อาเซียน – ญี่ปุ่น AJFTA

อาเซียน – เกาหลี AKFTA

อาเซียน – ANZ (ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)

อาเซียน – อินเดีย AIFTA

อาเซียน – EU

 • เป็นที่น่าสนใจสำหรับประเทศอื่นๆ ที่จะทำ FTA กับอาเซียน
slide20

สถานะล่าสุด FTA ของ ASEAN กับคู่เจรจา

ทิศทางการเจรจา : จัดทำความตกลงอาเซียน-คู่เจรจาหลายกรอบ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของไทย

Single Undertaking

อาเซียน-ญี่ปุ่น

ลงนามแล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินกระบวนการเพื่อมีผลใช้บังคับ

อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์

ลงนามข้อตกลง FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ ในช่วงการ

ประชุม Summit ครั้งที่14 เมื่อวันที่ 27 กพ. 52 แล้ว

อาเซียน-EU

พักการเจรจาชั่วคราว

แยกความตกลงเป็นฉบับย่อยๆ

ความตกลงว่าด้วย :

สินค้า

บริการ

ลงทุน

อาเซียน-จีน

ใช้บังคับ 20 กรกฎาคม 2548

ใช้บังคับ 1 กรกฎาคม 2550

อยู่ระหว่างรอการลงนาม

อาเซียน-เกาหลี

สินค้า / บริการ ไทยเข้าร่วมลงนามแล้ว เมื่อ 27 กพ. 52

อยู่ระหว่างการเจรจา

อาเซียน-อินเดีย

อยู่ระหว่างการเจรจา

อยู่ระหว่างการเจรจา

รอลงนาม

slide21

ตัวอย่างสาขาที่มีศักยภาพและสาขาที่อ่อนไหวตัวอย่างสาขาที่มีศักยภาพและสาขาที่อ่อนไหว

สาขาที่มีศักยภาพ

สาขาที่อ่อนไหว

 • น้ำมัน (ปาล์ม ถั่วเหลือง)
 • โคนม/โคเนื้อ
 • ชา/กาแฟ
 • หอม/กระเทียม
 • ไหมดิบ
 • น้ำตาล
 • ผลิตภัณฑ์เกษตร/ยาง
 • แฟชั่น
 • ยานยนต์และชิ้นส่วน
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • อุปโภคบริโภค
 • เฟอร์นิเจอร์
 • วัสดุก่อสร้าง
 • สินค้า
 • ท่องเที่ยวและภัตตาคาร
 • สุขภาพและความงาม
 • บริการธุรกิจ
 • ก่อสร้างและออกแบบ
 • การเงิน (ธนาคาร ประกันภัย)
 • โทรคมนาคม
 • ค้าปลีก-ค้าส่ง
 • บริการ
 • อุตสาหกรรมผลิตสินค้าเกษตร
 • อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าแฟชั่น
 • อุตสาหกรรมผลิตสินค้ายานยนต์
 • ICT
 • การทำนา
 • ป่าไม้
 • การลงทุน
slide22
ผลกระทบ
 • ภาคเกษตร/อุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความอ่อนแอไม่สามารถแข่งขันได้
 • อุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบและชิ้นส่วนจากภายนอกอาเซียนจะมีต้นทุนการผลิตสูง
slide23
คำถาม?
 • สาขาที่ไม่พร้อมแข่งขันย่อมได้รับผลกระทบ

1) ทำไมภาครัฐยังต้องเข้าไปมีส่วนร่วมรวมไปเปิด

ตลาดการค้า ไปรวมกลุ่มกับเขา

2) จะชะลอระยะเวลาการเปิดเสรีออกไปได้หรือไม่ โดยเฉพาะสาขาที่ไม่พร้อม

slide24

ติดต่อ กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

มาตรการรองรับผลกระทบ

 • กองทุนเพื่อการปรับตัว ของภาคการผลิตและบริการ
 • ให้ความช่วยเหลือผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม และบริการ
 • กองทุนช่วยเหลือของกระทรวงเกษตรฯ
 • พรบ.มาตรการปกป้องการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น (Safeguard Measure)
slide25

ติดต่อ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์

แนวทางการปรับตัว

 • เพิ่มขีดความสามารถแข่งขัน
 • สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างแบรนด์
 • ใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุก เจาะตลาดผู้ซื้อ
 • พัฒนาและผลิตสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด
 • กลยุทธ์ระยะยาว
 • นำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เช่น เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนา
 • ศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ
slide26

ติดต่อ กรมเจรจาการค้าฯ กระทรวงพาณิชย์

แนวทางการปรับตัว

 • ปรับปรุงเตรียมแผนรองรับสำหรับสินค้าที่ขาดศักยภาพแข่งขัน
 • ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ อย่างใกล้ชิด
 • พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 • หากพบมาตรการกีดกันทางการค้า แจ้งหน่วยงานภาครัฐ
www dtn go th www thaifta com

www.dtn.go.thwww.thaifta.com

Call Center: 0-2507-7444

ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ