Kuulamine
Download
1 / 12

Kuulamine - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Kuulamine. 16.04.2011. milline kuulaja te olete ?. Küsimused asuvad IVA- s aega 5 minutit. tulemus. loe kokku ringitatud väited ja korruta tulemus neljaga 0-16 % - olete väga hea kuulaja 17-35% - enamasti päris hea kuulaja 36-55 % - vahetevahel on raskusi

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Kuulamine' - johnda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kuulamine

Kuulamine

16.04.2011


Milline kuulaja te olete
millinekuulajateolete?

Küsimusedasuvad IVA-saega 5 minutit


Tulemus
tulemus

 • loekokkuringitatudväitedjakorrutatulemusneljaga

 • 0-16 % - oletevägaheakuulaja

 • 17-35% - enamastipärisheakuulaja

 • 36-55 % - vahetevahel on raskusi

 • 56-100% - ees on suurtöörõõmenda

  kuulamisoskusearendamisel


Kokkuv te
kokkuvõte

 • Kuidasneileväidetelevastamineiseloomustabvastajakuulamisoskust?

 • Mida on kergemteha, kaskuulatavõirääkida?

 • Millisedtegevusedtavaliselthäirivadinimesi, kuinadtahavadrääkida?

 • Milline peaks olemakuulajakehakeel, et võimalikultvähehäiridateiselmõtete

  edastamist?


Mis aitab kuulata
misaitabkuulata?

 • tähelepanu

 • sõnatusuhtlemineekehakeel

 • vaiknekuulamine

 • empaatilinekuulamine

 • peegeldavkuulamine

 • mäluIgnoreerimine
ignoreerimine

 • barjääriloomine

 • hinnanguandmine

 • rääkijaprobleemimitteväärtustamine

 • omaprobleemidegategelemine

  NB! kuulamistõketerakendamine!


K simine
küsimine

 • suletudküsimusedesitatudküsimuseitoetateemaarendust

 • avatudküsimusedküsimuspuudutablähedaltantudinfot

 • suunatudküsimus

  kaheeelnevavahepealne


Soodustamine
soodustamine

kuulajasõnalinevõimittesõnalinekäitumine:

ukseavaja - huviülesnäitamine

kaja - öelduülekordamine

julgustaja – huvi, toetuseülesnäitamine

ootaja – vaikushetkeväljakannatamine


Mbers nastamine
ümbersõnastamine

aktiivnetagasisideandminerääkijale:

 • sisuümbersõnastamine

 • tunnete, seisundiümbersõnastamine

 • kokkuvõttevümbersõnastamine


Mbers nastamine1
ümbersõnastamine

jätabrääkijaletäpsustamisevõimaluse:

Kui ma Sinustõigestiarusain, siis …

Te arvatesiis, et …

Mullenäib, et tetunnete …

Sinuhääletoonpeegeldab, et …


Kuulamine

Haide Antson 22.01.2007


ad