da se upoznamo n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Da se upoznamo :

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Da se upoznamo : - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Da se upoznamo :. MA PSIH O LOG MILA RADOVANOVIĆ, ASISTENT E mail: mila.mitrovic.radovanovic @ gmail.com Konsultacije: utorkom 1 1.30-12.15 Kabinet: 1 8 I jedna subota u mesecu. Pravila rada. Vežbe su vid praktične nastave

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Da se upoznamo :' - johnda


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
da se upoznamo

Da se upoznamo:

MA PSIHOLOG MILA RADOVANOVIĆ, ASISTENT

E mail: mila.mitrovic.radovanovic@gmail.com

Konsultacije: utorkom 11.30-12.15

Kabinet: 18

I jedna subota u mesecu

pravila rada
Pravila rada
 • Vežbe su vid praktične nastave
 • Podrazumevaju angažovanje i aktivnost studenata u praktičnom provežbavanju tema
 • Pravila:
 • -dolazak na vreme na čas
 • -aktivno učestvovanje i praćenje nastave
predispitne obaveze
Predispitne obaveze
 • Redovan dolazak na nastavu 5 bodova

SEMINARSKI RAD

15 rad + 5 odbrana

Studenti koji nemaju odbranjen seminarski NEMAJU PRAVO izlaska na usmeni ispit

Seminarski rad se radi u paru

seminarski rad naslovna strana
Seminarski rad- naslovna strana

Ime škole i mesto

Seminarski rad iz opšte psihologije

Tema: prikaz rada ,, Naslov rada’’

Mentor: Studenti:

mesto i datum

seminarski rad uvod
Seminarski rad- uvod

STRUKTURA PRIKAZA NAUČNOG/STRUČNOG ČLANKA

UVOD: Na samom početku, iznesite zašto vas je zainteresovala izabrana tema i naznačite kako vam informacije koja ste stekli na osnovu čitanja date teme mogu koristiti u životu i budućoj profesiji.

 • Napomena: uvod treba da sadrži lični pečat autora rada, da prikaže da su studenti razumeli temu i da su o njoj razmišljali
seminarski rad segment 1
Seminarski rad- segment 1

Segment 1: Uvod u prikaz članka. U uvodnom delu prikaza najpre je potrebno ukratko predstaviti širi teorijski kontekst iz kog proizilazi istraživanje prikazano u članku. (Npr. „Istraživanje proističe iz psiholeksičkog pristupa opisu ličnosti...“). Treba navesti i vrstu istraživanja (eksperimentalno, korelaciono, longitudinalno, kroskulturalno, meta-analiza...)

seminarski rad segment 2
Seminarski rad- segment 2

Segment 2: Prikaz uvodnog dela članka. U ovom delu treba formulisati osnovni problem istraživanja i navesti hipoteze, ukoliko ih autori daju. Ukoliko autori nisu eksplicitno naveli hipoteze, ali se one mogu naslutiti na osnovu problema i teorijskog konteksta, potrebno ih je naznačiti. Trebalo bi predstaviti način na koji autori argumentuju važnost i vrednost problema istraživanja.

pitanja kojima se mo ete rukovoditi
Pitanja kojima se možete rukovoditi:
 • a) Šta je osnovni problem istraživanja? Da li je on jednostavan ili složen (da li podrazumeva više specifičnih problema istraživanja)? Da li su se autori osvrnuli na teorijski i praktični značaj problema istraživanja?
 • b) Kako je autor formulisao hipoteze? (Da li postoje eksplicitno formulisane hipoteze? Da li su nabrojane ili su navedene na drugačiji način, i kako? Ako autor nije jasno formulisao hipoteze, da li to predstavlja nedostatak istraživanja – odnosno, da li su ovakvom istraživanju uopšte potrebne hipoteze? Ako hipoteze nisu eksplicitno formulisane, da li se može naslutiti šta autor pretpostavlja?)
 • c) Kako je autor organizovao uvodni deo?
 • d) Na kojim teorijskim postavkama se zasniva problem istraživanja?
 • e) Da li autor uverljivo prikazuje vezu između teorijskih znanja, odnosno rezultata dosadašnjih istraživanja, i problema istraživanja?
 • f) Mislite li da je autor u uvodnom delu izostavio neke važne informacije, ili naveo neke suvišne?
seminarski rad segment 3
Seminarski rad- segment 3

Prikaz odeljka „Metod“. Potrebno je navesti sve bitne stavke odeljka Metod: subjekti, stimulusi, nacrt i postupak kada su u pitanju eksperimentalna istraživanja, a uzorak, instrumenti, metodi analize podataka i postupak kada je reč o korelacionim studijama (ili drugačije, ukoliko su autori tako naveli). S obzirom na to da neki od ovih segmenata sadrže mnoštvo informacija koje bi otežale čitljivost prikaza, moguće ih je sažeti, ali tako da se najvažnije informacije zadrže. Npr:

seminarski rad segment 4
Seminarski rad- segment 4

Prikaz odeljka „Rezultati“. Potrebno je prikazati rezultate koji predstavljaju direktan odgovor na istraživačko pitanje, a deskriptivne pokazatelje ne treba uvrštavati u prikaz. Prikaz ne treba da bude opterećen numeričkim pokazateljima; najbolje bi bilo da se rezultati „prepričaju“, a ukoliko je neka brojčana vrednost posebno važna za razumevanje ishoda istraživanja, može se navesti. Najvažnije je da rezultati budu opisani ili prikazani tako da odgovor na istraživačko pitanje bude jasan.

pitanja
Pitanja:
 • a) Šta sve sadrži prikaz rezultata?
 • b) Ima li rezultata koje autori nisu komentarisali?
 • c) Da li je komentar rezultata u tekstu razumljiv?
 • d) Da li vam se statistička obrada podataka čini adekvatnom, suviše složenom ili suviše jednostavnom?
seminarski rad segment 5
Seminarski rad- segment 5

Diskusija, završna razmatranja i kritički osvrt. U ovom delu, potrebno je prikazati način na koji su autori interpretirali rezultate, kvalitet odgovora na istraživačko pitanje (da li je istraživanje dalo odgovor na pitanje sadržano u problemu), i istaći način na koji su autori rezultate svog istraživanja integrisali u postojeći sistem znanja u datoj oblasti. Važno je ukazati na teorijski i praktični značaj istraživanja. Poželjna je kritička distanca prema prikazanom istraživanju i njegovim implikacijama, uz odgovarajuće argumente.

pitanja1
Pitanja:
 • 1. Da li su autori adekvatno odgovorili na istraživačko pitanje?
 • 2. Da li su rezultati adekvatno interpretirani (objašnjeni)?
 • 3. Da li su autori na zadovoljavajući način doveli u vezu rezultate svog istraživanja i ranije nalaze?
 • 4. Ima li formalnih propusta poput ponovnog navođenja rezultata (na način na koji su već navedeni), ili predstavljanja teorijskih koncepcija koje nisu navedene u Uvodu?
 • 5. Jesu li autori istakli teorijske i praktične implikacije svojih nalaza?
seminarski rad zaklju ak
Seminarski rad- zaključak:

Zaključak: u zaključku treba sumirati ukratko ono što ste primetili kao najvažnije i najznačajnije u radu i dati svoje kritičko mišljenje u odnosu na navedeni prikaz.

slide16

Format rada: do pet strana (uključujući i naslovnu stranu), Times New Roman, font 12, prored 1,5

RAD SE PREDAJE U ŠTAMPANOJ FORMI NA VEŽBAMA 7 DANA PRE TERMINA ZA ODBRANU

Rad nije potrebno koričiti spiralom, samo spojiti heftalicom

teme i termini za odbranu
Teme i termini za odbranu:
 • 28.10.2014.
 • Više iskustva- veći mozak?
 • Jeste li ,,prirodni’’?
 • Ono što vidite je ono što ste naučili
teme i termini za odbranu1
Teme i termini za odbranu:
 • 4.11.2014.
 • Spavati, nema sumnje i sanjati
 • Oduzimanje romantičnosti snovima
 • Ponašati se kao u hipnotiziranom stanju
teme i termini za odbranu2
Teme i termini za odbranu:
 • 18.112014.
 • Mali emocionalni Albert
 • Kucaj o drvo
 • Doživi agresiju...počini agresiju
teme i termini za odbranu3
Teme i termini za odbranu:
 • 25.11.2014.
 • Ono što očekujete to ćete i dobiti
 • Mape u vašem umu
 • Hvala na sećanju!
teme i termini za odbranu4
Teme i termini za odbranu:
 • 9.12.2014.
 • Daleko o očiju, ali ne i od uma
 • Rođeno prvo, rođeno pametnije
 • Imam kontrolu i drago mi je što je tako
teme i termini za odbranu5
Teme i termini za odbranu:
 • 16.12.2014.
 • Seksualna motivacija
 • Vidim to jasno na vašem licu
 • Misli u nesuglasju
teme i termini za odbranu6
Teme i termini za odbranu:
 • 23.12.2014.
 • Jeste li gospodar svoje sudbine?
 • Koliko ste moralni?
 • Utrkujući se sa vlastitim srcem
teme i termini za odbranu7
Teme i termini za odbranu:
 • 30.12.2014.
 • Ko je ovde zapravo lud?
 • Opet se braniš?
 • Kako postati depresivan?
teme i termini za odbranu8
Teme i termini za odbranu:
 • 6.1.2015.
 • Vi ne činite ono što propovedate
 • Priskočiti u pomoć ili ne priskočiti
 • Budite poslušni po svaku cenu