1 / 31

Betegelégedettségi vizsgálat

Betegelégedettségi vizsgálat. Járóbetegellátás 2011. november. Kiosztott ill. kitöltött kérdőívek aránya. Hogyan került a rendelőintézetbe?. Érzékeli-e a betegfogadási lista előnyeit?. %. Figyelembe vették-e az igényeit az előjegyzéskor?. %.

johnda
Download Presentation

Betegelégedettségi vizsgálat

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Betegelégedettségi vizsgálat Járóbetegellátás 2011. november

 2. Kiosztott ill. kitöltött kérdőívek aránya

 3. Hogyan került a rendelőintézetbe?

 4. Érzékeli-e a betegfogadási lista előnyeit? %

 5. Figyelembe vették-e az igényeit az előjegyzéskor? %

 6. Az előjegyzési időpontban elkezdték-e az ellátását? %

 7. Tájékoztatták-e a késedelem okáról? %

 8. Mennyit kellett várnia az előjegyzési időpontjához képest? %

 9. A betegfelvételi irodán elegendő információt kaptt-e a szakrendelés helyéről, az ellátás körüli teendőkről (behívás, korábbi betegdokumentáció, stb…)? %

 10. Rendelők tisztasága %

 11. Várók, folyosók tisztasága %

 12. Mellékhelyiségek tisztasága %

 13. Mennyire elégedett az orvosi ellátással? %

 14. A vizsgálat közben, ill. az orvossal történő megbeszélés alatt volt-e zavaró körülmény? %

 15. A vizsgálatot követően megfelelő tájékoztatást kapott-e a betegségéről? %

 16. A vizsgálatot követően kapott-e írásos véleményt (ambuláns lap, lelet)? %

 17. Elegendő információt tartalmazott-e az ambuláns lap, lelet az Ön számára? %

 18. Mennyire elégedett az asszisztensekkel? %

 19. Mióta jár a rendelőintézetbe? %

 20. Tapasztalt-e javulást az ellátás színvonalában? %

 21. Tapasztalt-e javulást az épületen? %

 22. Tapasztalt-e javulást az ellátás szervezésében? %

 23. Elégedett-e a rendelési idők beosztásával? %

 24. Összességében elégedett-e a Rendelőintézettel? %

 25. Ajánlaná-e a Rendelőintézetünket? %

 26. Észrevételek, hiányosságok, javaslatok BUDAPEST • 30 beteg a tavalyi évhez hasonlóan a ruhatárat hiányolta. • 2 betegnek hiányzik a baleseti sebészet. • A betegfelvételen lassan halad a sorszám. • 3 betegnek hiányzik a parkoló. • Kevés a délutáni rendelés, nem lehet mindig szabadságot kivenni. • Udvarias kezelést várnának. A • gyógytornaterem felszereltsége szegényes. • Rtg. th miatt más kórházba kell menni. • Hiányzik egy endokrinológus. • Olcsóbb büfét szeretnének. • Valószínű, hogy a szolgáltatások számát bővíteni lehetne. • A betegfelvételi irodán jelenthesse a beteg, hogy rosszul van, nincs időpontja, és akkor soron kívül fogadják • kellemetlen élményként jelölték meg azt, amikor a számítógépes rendszer leáll. • a csontsűrűség mérés fizetős és nem szervezett • Hiányolják a szájsebészetet. • Nem rendelnek az orvosok minden nap. Késő délután kevés helyen van rendelés. • Vissza kellene adni a Máv-hoz az intézetet , ez mind a betegeknek, mind a személyzet részére erkölcsi elégtétel lenne. • A folyosók télen hidegek, nyáron levegőtlenek. • A folyosók és a mosdók felújításra szorulnak. • Folyosó szellőztetése és fűtési javítása. • A gyógyszertár állandó nyilvántartása • A vizsgálatot (uh) követően más helységben folytatják a vizsgálatot ( 2x levetkőzés) • .Egyes területeken sok az adminisztráció, így kevesebb jut a betegekre. • Messze a troli megálló, parkolási nehézség.

 27. Észrevételek, hiányosságok, javaslatok DEBRECEN • „Köszönet a korrekt ellátásért”. • Néhányan a laboratórium dolgozóit és a gyógytornászt emelték ki. • Legtöbben a büfét hiányolták. • A parkolót is emlegették, de annak megújítása épp most van folyamatban. • Fő panaszként a WC-k állapotát hozták fel, aminek felújítása terveink szerint jövő évben kerülne sorra. • Egy- két megjegyzést kaptunk a számítógépes rendszer hibáit illetően.

 28. Észrevételek, hiányosságok, javaslatok MISKOLC • A betegek javasolják az étkezési lehetőség biztosítását (büfé) • Javasolják a parkolási lehetőségek bővítését, mozgáskorlátozott parkolók bővítését • A várakozási idők csökkentésére lenne szükség • Javasolják, hogy több délutáni rendelés legyen az intézetben • Javasolják az előjegyzési időpontok pontosabb betartását • Néhány beteg hiányolja a televíziós, és rádiós szolgáltatást • Javasolják a bejárathoz vezető lépcső felújítását és megnyitását • Általános megelégedettség övezte munkánkat. • Onkológia • Két hónapja jöttem először a Rendelőintézetbe, az előírt vizsgálatot és kezeléseket megkaptam • A masszírozásra nagyon sokat kell várni. Ezt megelőzően a Reuma rendelésre is • A gyógymasszázsra sokat kell várni • A büfét és az újságost hiányolom. • Csontritkulás vizsgálat • Ivóvíz a betegek részére

 29. Észrevételek, hiányosságok, javaslatok PÉCS • 13 beteg hiányol valamilyen szolgáltatást a rendelőintézetben. Ezek közül 2 beteg akkupunkturás kezelést, 1 beteg mammographiát hiányol, 1 beteg pakolási lehetőséget, 2 beteg szebb berendezést, 1 beteg büfét, 1 beteg tiszteletet az orvos részéről, 2 beteg a renoválás befejezését, 1 beteg a várakozási idő csökkentését, 1 beteg internetes előjegyzést, • 1 beteg a külsős labor beutalók elfogadását kérte. 5 beteg írta, hogy nem hiányol semmit. •  104 betegnek nem volt kellemetlen élménye az Intézetünkben, 4 beteg nyilatkozott negatívan a Rendelőintézetről, egynek a parkolás és az időpont miatt, két betegnél elmaradt a rendelés, egy pedig nem a megfelelő választ kapta az ott létére.

 30. Észrevételek, hiányosságok, javaslatok SZEGED • Kávé automata • Szelektív a vérvétel lehetősége • Kardiológiai szakrendelés bővítését, az orvosok helyettesítés • Az igénybevettek közül nem • Nagyon sokára adnak időpontot • Több időt szeretne eltölteni egy rendelésen • Minden tökéletes • Nagyon sokrétű így is • Az újszegedi nem körzetes betegek laborvizsgálatát • Ruhatárat hiányolom, mindenhova cipelnem kell a kabátom • Vizes ballonhoz nincsen pohár • Gyermekrendelő • Eü. dolgozó létemre előnyt szeretnék • Nehezen hívható • Telefonos bejelentkezés egyszerűsítése, a net-et még nem próbáltam • Traumatológia • Kevés a délutáni rendelés a rendelőben, pedig a ház nyitva van. 4 óra után alig található orvos a rendelőben • Kerekes székes lévén a hátsó ajtón nehézkes a bejutás, csak segítséggel. Az első ajtón egyáltalán nem tudok bejutni • A várakozási idő alatt jó lenne olvasni, napilapot nemcsak reklámot. Frisset nem 2 hónaposat • Ahol többen várakoznak, oda LCD Tv valamilyen kulturális vagy humoros műsorral, reklámmal. • Még új beteg vagyok, nincs még tapasztalatom • Ingyenes sűrgősségi időpontok kiadását, hisz ha fizetősre van, akkor miért 2-3 hónapos időpontokat adnak? • A WC-kben gyakran nincs szappan, papírtörlő.

 31. Észrevételek, hiányosságok, javaslatok SZOMBATHELY • Ha előjegyzéssel jelentkezem a szakorvosi vizsgálatra akkor beutaló nélkül fogadjanak ,mint rendszeresen visszarendelt beteget • Az asszisztensek a rendelés ideje alatt ne mászkáljanak ki-be a rendelésen. (Pl. nőgyógyászat) kopogás nélkül és bunkó módon!!! • Kerékpártárolót is jó lenne kialakítani. • Köszönöm a gyors és önzetlen munkájukat. • Az ami nem jó, hogy külön kell kérni (30 napon belül beutalót (ortopédia, reuma stb.) akkor is ha visszatérő a probléma ugyanoda. • A város szinte egyetlen rendelőjében sem biztosított az orvos-beteg négyszemközti kapcsolat, amely a bizalmat tovább javíthatná. • A parkolási gondon kéne javítani • Mindenki segítőkész • Az előjegyzési időpontok pontos betartása • A reumatológián kell sokat várni • Nagyon kedvesek az asszisztensek. Kaphatnának plusz juttatást a kedvességért. • Az egyetlen gondom a hosszú várólista kb. 2 hónapja kértem az időpontot, és ez más szakrendelésen is így van. • Csak a MÁV-osokat fogadnák, mert már mindenki ideszokott. • Nagyon kedves volt mindenki, máskor is szívesen jövök a rendelőbe. • Bár minden eü. Intézményben ilyen ellátás, kiszolgálás lenne. Köszönettel.

More Related