PMen KMD - PowerPoint PPT Presentation

pmen kmd n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PMen KMD PowerPoint Presentation
Download Presentation
PMen KMD

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 6
PMen KMD
141 Views
Download Presentation
john-curtis
Download Presentation

PMen KMD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. PMen KMD • Käibemaksu aruanne KMD koos lisaga INF koostatakse Arvelduste mooduli kannete põhjal. • Sõltub valitud valdkonnast. Ei sõltu valitud Arvelduste mooduli objektist. • Koostatakse ühe kuu kohta. Kuu ja aasta määratakse perioodi lõpu kuupäevaga. • Summeeritakse kõik arved, mille kande kuupäev jääb deklareeritavasse kuusse. • Deklareeritavaid andmeid saab vaadata menüüst Trükk -> Maksuamet -> Käibemaks. • Maksuametile deklareerimiseks tuleb eksportida XML fail. Menüüst Import/eksport -> Maksuamet -> Käibemaks KMD

  2. PMen KMD • Deklareerimisel summeeritakse kanded, kus on valitud käibemaksu määr ja käibemaksu summa lahter on täidetud, kui ei ole tegemist 0 käibemaksu määraga. Käibemaksu summat ei saa korrigeerida kandega, kus käibemaksu summa on põhisumma lahtris. Saab sisestada kandeid, kus põhisumma on 0 ja täidetud on käibemaksu summa. Näiteks erisoodustustelt arvutatud käibemaksu korral.

  3. PMen KMD • Käibemaksu määrade nimekirjas

  4. PMen KMD • Tuleb määrata linnukesega, kas antud käibemaksu reaga seotud kanded kuuluvad deklareerimisele või mitte. • Valida eraldi väljastatud ja saadud arvete korral: • Pearaamatu konto (kui erineb kandele valitud kontost) • KMD rea number • KMD INF erisuse kood (erisuse koodi 03 ei pea kasutama) • Kui summa tuleb deklareerida real 1.1, 5.1 vms., siis tuleb näidata vastav rea number. Reale 1, 5 vms. summeeritakse automaatselt. • Kui tuleb kasutada erisuse koodi, siis tuleb lisada eraldi käibemaksu määrade read.

  5. PMen KMD • Asutuste/isikute nimekirjas tuleb määrata linnukesega, kas antud reaga seotud kanded kuuluvad deklareerimisele KMD INF vormil, kui ületab piirmäära.

  6. PMen KMD • Kui on sisestatud reg.kood 8 sümbolit, siis automaatselt on linnuke, et kuulub deklareerimisele. • Kui on sisestatud isikukood 11 sümbolit, siis automaatselt ei ole linnukest ja ei kuulu deklareerimisele. • Kui reg.kood või isikukood puudub või on poolik, siis deklareerimise tunnus on määramata ja vaikimisi kuulub deklareerimisele.