the personal is the political feministisk filmteori l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
”The personal is the political!” Feministisk filmteori. PowerPoint Presentation
Download Presentation
”The personal is the political!” Feministisk filmteori.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

”The personal is the political!” Feministisk filmteori. - PowerPoint PPT Presentation


 • 283 Views
 • Uploaded on

”The personal is the political!” Feministisk filmteori. Forelesning 14.03.2007 Karoline Andrea Ihlebæk . Bakgrunnsdebatter. ”Second Wave Feminism” Simone De Beauvoir Betty Friedan Black Civil Rights Movement Marxism Freuds psykonanalyse Althusser’s marxisme

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '”The personal is the political!” Feministisk filmteori.' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
the personal is the political feministisk filmteori

”The personal is the political!”Feministisk filmteori.

Forelesning 14.03.2007

Karoline Andrea Ihlebæk

bakgrunnsdebatter
Bakgrunnsdebatter
 • ”Second Wave Feminism”
 • Simone De Beauvoir
 • Betty Friedan
 • Black Civil Rights Movement
 • Marxism
 • Freuds psykonanalyse
 • Althusser’s marxisme
 • Strukturalisme: Barthes Semiotikk
 • Strukturalisme: Levi-Strauss kinship
second wave feminism
”Second Wave Feminism”
 • First wave - kamp for politiske rettigheter (stemmerettigheter).
 • Second wave startet i 1960 med parolen ”the personal is political”.
 • Fokuserte på områder som ikke ble sett på som politiske: maktstrukturer i hjemmet, reproduksjon, språk, mote og utseende.
 • Eksempel på akseptabel væremåte? http://www.youtube.com/watch?v=SjxY9rZwNGU
simone de beauvoir
Simone De Beauvoir
 • Eksistensialist/sosialist
 • Senere feminist (1970)
 • ”one is not born, but rather becomes a woman” (1993: 281).
 • Skille mellom kjønn og femininitet
 • Kjempet mot myten ”the eternal feminine”
 • Mann subjekt, kvinne objekt, kvinne definert som den andre.
betty friedan
Betty Friedan
 • Oversatte Simone De Beauvoir til det Amerikanske samfunnet.
 • Kvinner kun definert i forhold til menn - aldri i forhold til seg selv.
 • Satte søkelyset på ”the feminine Mystique” som bombarderer oss gjennom blader, tv, reklame og psykologi.
 • Konstruerer evig skyldfølelse.
feminisme og psykoanalyse
Grunnlegger: Sigmund Freud

Det bevisste, det delvis bevisste og det ubevisste.

Tre agenter som styrer sinnet: id, ego og superego.

Oedipus komplekset

Kastrering: myten barn bruker for å forklare kjønnsforskjeller.

Forsto at kjernefamilien var nøkkelen til vår forståelse av kjønn

Kritikk: står for undertrykkelse av kvinner.

Juliet Mitchell: kan bruke psykoanalyse til å analysere det patriarkalske samfunn.

Feminisme og psykoanalyse
strukturalisme og ideologi
Louis Althusser: ideologi

Repressive state apparatuses (staten, militæret, politiet, rettsalen etc

Ideologisk state apparatus (kunst, media, skole, familie, kirken)

Gjennom ISA aksepterer og internaliserer vi den dominante ideologien

Ideologi er en representasjon av den innbilte forholdet mellom individer og deres reelle eksistens.

Strukturalisme og ideologi
 • Strukturalisme: språk ikke
 • naturlig (de Saussure)
 • Ronald Barthes: myter er ideologi.
 • Semiotikk: lese meninger på flere nivåer
 • Semiotikk demystifiserer den naturlige myten.
 • Levi Strauss (antropolog): slektskap et system av symboler
 • Kvinner brukt som symbol.
 • Slektskap: men ”speak” and woman are ”spoken”.
psykoanalyse og strukturalisme
Tidlige britiske feminister (spesielt Claire Johnston) brukte psykoanalyse sammen med teorier om ideologi, semiotikk, antropologisk strukturalisme, og auteur teori, for å analysere gjemte meninger i film.

Demytifisere kvinnen som ”den andre” som ”den evige kvinne”.

Kritiserte sosiologene for fokus på representasjon av sanne og positive framstillinger av kvinner.

Er behvoet for positive og sanne framstillinger basert på hvordan vi vil de skal være eller hvordan de er?

Vil dette forandre seg hvis kvinner kan framstille seg selv?

En realistisk framstilling gjør at seerne tror de ikke trenger å tolke, selv om de konstruerer handling utfra lærte meninger. Realisme er også konstruert.

Psykoanalyse og strukturalisme
the male gaze
The Male Gaze
 • Laura Mulvey, ”Visual Pleasure and Narrative Cinema” (Screen 1973)
 • I film er ”the Gaze” (blikket) alltid mannens.
 • Seere er alltid oppmuntret til å identifisere seg med den mannlige helten.
 • Basert hovedsaklig på psykoanalyse og Lacan.
 • Ville se hvordan det ubevisste i det patriarkatiske samfunn har strukturert film former.
mulvey the male gaze
Mulvey: the Male Gaze
 • Freud: ”pleasure of looking” (scopophilia)
 • Mainstream Cinema: plasserer seerne som kikkere
 • Lacan: Mirror Stage (speilstadiet)
 • ”Pleassure of looking” delt opp i aktiv/mann og passiv/kvinne
 • To måter å kikke: scopophilia (erotisk, distansert), narsistisk (identifisering)
mulvey
Mulvey…
 • Narrativ film skiller seg ut fra andre former fordi strukturen allerede har bestemt hvordan kvinnen skal sees (gjennom maskuline øyne)
 • Tre måter å se: 1) kameras blikk på den filmatisk realitet, 2) seernes blikk på filmproduktet, 3) karakterenes blikk på hverandre.
 • Den narrative filmen søker å usynliggjøre 1 og 2, i forhold til 3.
 • Den maskuline rollen er aktiv, den feminine passiv - seeren identifiserer med den aktive mannen og tror de styrer den narrative utviklingen
 • Kastreringsproblematikk
 • http://www.youtube.com/watch?v=kfw-tJdRK9s
kj nn og internett
Kjønn og Internett
 • Internett: kultur uten kropp og gjenstander.
 • Kan leve kroppsløst og usynlig.
 • Kommunikasjon i virtuelle ”communities”.
 • Van Zoonen (2002): hvordan kan kjønn påvirke Internet kommunikasjon, innhold og bruk - og vice versa?
internett feminin
Internett: feminin
 • Internet er kvinnens medium.
 • Spender (1995): Internett kan fungere som nettverksbygging mellom kvinner.
 • Turkle (1995): Kvinner er spesielt gode på Internett etikk.
 • Markedsanalyse: kvinner er distinkte i deres mål og oppførsel på nettet.
internett maskulin
Internett: maskulin
 • Menn har dominerte bruk.
 • Historisk sett er teknologien og oppbygning dominert av menn.
 • IT-sektor er maskulin.
 • Mye porno og annet innhold som svekker den feminine tilnærmingen.
internett kj nnsl s
Internett: kjønnsløs
 • Cyberfeminister: kjønn kan overskrides på Internett.
 • Kjønnsløs sone - kan skape nye identiteter.
 • Teknologi har blitt en del av oss.
 • Internettsamfunn.
van zoonen
Van Zoonen:
 • Alle har svakheter og styrker.
 • Positivt i form av sosial kamp om mening.
 • Analytisk vil de ikke fungere siden de er begrenset i forhold til konseptualisering av kjønn og begrenset forståelse av teknologi.