nsf ettervekst l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
NSF - Ettervekst PowerPoint Presentation
Download Presentation
NSF - Ettervekst

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 29

NSF - Ettervekst - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

NSF - Ettervekst. Visjons, mål og styringsdokument Oslo 17. juni 2006. Innhold. NSF-E Ansvarsområde Organisering Visjoner, suksess kriterier og mål Tiltak og virkemidler. Ansvar og virksomhetsområder. Ansvarsområde

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'NSF - Ettervekst' - johana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
nsf ettervekst

NSF - Ettervekst

Visjons, mål og styringsdokument

Oslo 17. juni 2006

innhold
Innhold
 • NSF-E
  • Ansvarsområde
  • Organisering
  • Visjoner, suksess kriterier og mål
  • Tiltak og virkemidler
ansvar og virksomhetsomr der
Ansvar og virksomhetsområder
 • Ansvarsområde
  • Ansvarer for norske alpinister fra og med den sesongen de fyller 17 år, og inntil de ev. kommer inn på ett av Norges World Cup lag
 • Virksomhetsområder
  • Europa Cup laget
  • Sentral/desentral programaktivitet (Valhall)
  • Konkurranser og konkurranseform
  • Kombinasjon av toppidrett og utdanning
suksess kriterier nsf e
Suksess kriterier – NSF-E
 • Gode holdninger
 • Riktig organisering
 • Grundig planlegging
 • Spiss og komplementær kompetanse på alle lag/nivå
 • Nok kapasitet på alle nivå
 • Kontinuerlig søke beste praksis
visjon nsf e

2009/

2010

2009/

2010

Mål Norge

2008/

2009

2008/

2009

Tekst boks

2007/

2008

2007/

2008

2006/

2007

2006/

2007

Mål Valhall

Mål Individ

Visjon – NSF-E

Flere råe og

sultne WC

alpinister gjennom

at flere satser

lengre

hovedm lene til nsf e

Flere råe og

sultne WC

alpinister gjennom

at flere satser

lengre

Hovedmålene til NSF-E
 • Aktivt bidra til at Norsk alpinsport blir billigere
 • Aktivt jobbe for at det skal bli enklere å kombinere utdanning og alpin toppidrett, også etter endt gymnas
 • Bedre den generelle kommunikasjonen og samhandlingen mellom NSF-E og de største desentraliserte miljøene
hovedm lene forts

Flere råe og

sultne WC

alpinister gjennom

at flere satser

lengre

Hovedmålene forts.
 • Aktivt bidra til å styrke kompetanse- og erfaringsutvekslingen mellom NSF-E og de største desentraliserte miljøene
 • Aktivt bidra til å styrke de største desentraliserte miljøene
 • Aktivt jobbe for at konkurranseformen blir så attraktiv som mulig
generelle m l 16

Flere råe og

sultne WC

alpinister gjennom

at flere satser

lengre

Generelle mål 16-
 • Man må redusere frafallet for aldersgruppen inntil 16 år, og flere tiltak må treffes for å oppnå forbedringer;
  • Man må etablere en opplevelsesmatrise som sikrer en progresjon i opplevelser gjennom hele Ungdomsprogrammet og inn i junior klassen
  • Man må sikre en ”progresjonstrapp” der man etter hvert som man blir eldre stadig kan ”ta ut nye marginer” – enten det gjelder skidager, barmarkstrening og/eller utstyr
  • Man må sørge for at overgangen fra en konkurranseklasse til en ny blir så overkommelig som mulig – preget av ikke altfor store endringer fra ett år til et annet.
generelle m l 16 forts

Flere råe og

sultne WC

alpinister gjennom

at flere satser

lengre

Generelle mål 16- forts.
 • Man må spesielt se på overgangen fra 12/13 år til 14/15 år, samt på overgangen fra 14/15 til 16 (første års FIS). I disse alderssegmentene er frafallet stort
 • Man må stimulere klubber og regioner til å tilby gode programmer/treningstilbud til 1. års FIS løpere
 • Man må evaluere konkurranseformen med tanke på å gjøre denne så attraktiv og markedstilpasset som mulig
generelle m l 1612

Flere råe og

sultne WC

alpinister gjennom

at flere satser

lengre

Generelle mål 16+
 • Man må stimulere utøvere i alderen 16 år og eldre til å jobbe langsiktig og målbevisst
 • Man må sørge for solide og stimulerende baser, der alpinister kan trene og utvikle seg i eget tempo
 • Man må sørge for at NSF og skigymnasene jobber i samme retning, og at vi med en felles innsats kan etablere arenaer der de beste fra hvert skigymnas får muligheter til å matche seg mot de beste fra andre skigymnas/lag
 • Skigymnasene må videreutvikles til å bli stimulerende baser for alpin toppidrett
generelle m l 16 forts13

Flere råe og

sultne WC

alpinister gjennom

at flere satser

lengre

Generelle mål 16+ forts.
 • NSF må i samarbeid med skigymnasene utvikle og synliggjøre hvordan man kan fortsette sin alpine karriere også etter endt gymnas. Skal dette være et aktuelt valg for mange, må en slik satsning skje i kombinasjon med et høyskoleutdanningskonsept der du kan satse alpint frem til 24-26 års alder, og samtidig studere.
 • Man må evaluere konkurranseformen for å se på mulighetene for å gjøre denne enda mer attraktiv og markedstilpasset
 • Man må etablere en opplevelsesmatrise som sikrer progresjon i opplevelser gjennom hele perioden
 • For at utøverne skal holde motivasjonen lengre blir det viktig for Norges Skiforbund å utvikle systemer og strukturer der flere utøvere opplever å være ”på radaren” lengre
tiltak og virkemidler
Tiltak og virkemidler
 • For at NSF-E skal nå sine overordnete mål, blir det viktig å treffe tiltak/virkemidler som bidrar til at ”flere satser lengre”, samt å bidra til at de ”oppleggene” som gjennomføres på alle nivå i alpin Norge, preges av KVALITET og TÅLMODIGHET.
to helt avgj rende prinsipper
To helt avgjørende prinsipper
 • HJEM
  • Er i forståelsen av en klubb eller et lag der løperen kan utvikle ski- og barmarksferdigheter sammen med likesinnede uavhengig av sentrale og/eller regionale tilbud. Hjemmet bør være i løperens umiddelbare geografiske nærhet, slik at det ikke er forbundet med store kostnader (verken økonomisk eller tidsmessig) å ta seg til og fra hjemmet. Et hjem skal for løperen gjenspeile trygghet, utvikling og kontinuitet
 • MATCHING
  • I alle hjem er det noen som er best, og det er viktig at disse, med jevne mellomrom, får muligheten til å matche seg mot løpere som er enda bedre enn seg selv. På denne måten risikerer man aldri ”å sovne i timen”, samt at de beste i sine respektive hjem ikke må fungere som ”harer” hele tiden.
lags og programaktiviteter nsf e
Lags- og programaktiviteter NSF-E
 • Europa Cup Laget
  • Representerer den absolutte elitesatningen innen NSF-E
  • Visjonen
   • Flere råe og sultne alpinister til ett av Norges World Cup lag
  • Hovedmålsetningen
   • Gjennom gode og stabile E-Cup prestasjoner, skolere løpere for World Cup
  • Lagsmodell
   • 10 – 12 løpere
   • 6 – 8 faste deltagere – der laget representerer et HJEM
   • 4 – 6 rulleringsløpere
slide18

Gudene trenger modige vikinger som kan slåss med dem mot jotnene ved Ragnarok. Derfor har de bestemt at de modigste og tapreste vikingene skal få komme til Valhall og forberede seg til å kjempe ved gudenes side mot jotnene i den store striden ved Ragnarok!

program valhall
Program Valhall
 • NSF-E Valhall (heretter; Valhall) er et nyutviklet program som har til hensikt å favne om løpere og trenere, enten de tilhører ett sentralt lag, eller ett av de desentraliserte miljøene. Valhall er således ikke et HJEM, men en arena for matching og skolering - for trenere så vel som for løpere
 • I Valhall får de ”tapreste og modigste” alpinistene fra de desentraliserte miljøene anledning til å trene med de beste alpinistene i Norge (på nivået under World Cup) - der NSF`s landslagstrenere er ansvarlige for det sportslige opplegget
 • Valhall er et viktig virkemiddel for å styrke kommunikasjonen og relasjonen mellom NSF-E og de desentraliserte miljøene, og for å styrke de desentraliserte miljøene som sådan
 • Det er viktig at omfanget i Valhall er stort nok til å utøve innflytelse, men likevel ikke større enn at det ikke fungerer mot sin hensikt; nemlig det å styrke de desentraliserte miljøene
valhall styringsgruppe
Valhall - styringsgruppe
 • NSF-E har nedsatt en styringsgruppe for Valhall. Denne består av en representant fra hvert av de desentraliserte miljøene, samt Landslagssjef og Ettervekstsjef
 • Styringsgruppen skal tilrettelegge for at Valhall fungerer i henhold til de overordnete målene, samt besørge aktivitetsplanleggingen slik at denne passer de desentraliserte miljøene best mulig
 • Styringsgruppen skal blant annet ta ansvar for innstilling, uttak og kvotefordeling
m l valhall l pere
Mål Valhall - løpere
 • Tilrettelegge en arena for matching og skolering
 • Bidra til forlenget motivasjon og inspirasjon
 • Bidra til bedre treningsmoral
 • Bidra til bedre holdninger
 • Bidra til at flere opplever å ”bli sett”
 • Bidra til flere sunne, friske og skadefrie løpere
 • Bidra til et bedre utgangspunkt for uttak til sentrale lag og aktiviteter
m l valhall trenere
Mål Valhall - trenere
 • Tilrettelegge en arena for kompetanse og erfaringsutveksling
 • Bidra til inspirasjon og motivasjon
 • Bidra til en regelmessig utveksling av ”beste praksis”
 • Bidra til bedret kontinuitet på tvers av treningsarbeidet i sentrale- og desentraliserte miljøer
 • Bidra til bedre relasjoner på tvers av sentrale- og desentraliserte miljøer
 • Bidra til at de desentraliserte miljøene får et ”premierings” virkemiddel for sine ivrigste løpere
valhall modell
Valhall - modell

EC

8 – 12 løpere x 2

Program Valhall

Inntil 50 løpere, inntil 15 dager pr. sesong

Valhall Supercamp

Inntil 90 løpere, 7 dager pr. sesong

Skigymnas

Høyskole

lag

Klubb

sitater fra alpin norge
Sitater; fra Alpin Norge
 • ”NSF har gjort mer for norske skigymnas på 3 måneder enn de har gjort så lenge jeg har drevet i norsk alpinsport”Svein Bye - NTG Geilo
 • ”Jeg er skikkelig imponert over hva NSF har fått til (Valhall) på så kort tid - dette er skikkelig motiverende”Per Erik Vognhild - Dønski
 • ”Jeg har løpere som over natta, totalt har endret innstilling, nå trener de og viser en innsats som jeg aldri har sett hos samme løpere tidligere”Svein Bye - NTG Geilo
 • ”Det er skikkelig motiverende for meg som trener å få lære så mye som jeg gjør på disse samlingene (Valhall) – det gjør jobben hjemme på Rjukan langt mer motiverende”Ajdin Pasovic - Rjukan
 • ”Dette er skikkelig bra (om Valhall)”Petter Gaustad – Edge
 • ”Dette (Valhall) har jeg skikkelig tro på”Finken - NSF
valhall aktivitet 1 mai til 15 aug
Valhall aktivitet 1. mai til 15 aug.

Totalt antall kursdøgn trenere

Totalt antall løperdøgn

nsf e konkurranseform
NSF-E - konkurranseform
 • FIS virker for mange å være et ”skremmende dyr”
 • Tross dette opplever mange av de som har tatt ”spranget” over i FIS, at rennkonseptet er både motiverende og stimulerende – dette gjelder nok primært for de beste
 • NSF-E ønsker å evaluere innføringen av et ”ikke-FIS-basert” rennkonsept på lik linje med det de har gjort i Sverige med spesiell fokus på Junior 1 klassen
 • NSF-E ønsker å se på innføringen av en Norges Cup/Scandic Cup, samtaler er i gang med Sverige
nsf e toppidrett og utdanning
NSF-E – toppidrett og utdanning
 • Gjennomsnittsalderen i E-Cup og W-Cup har gått kraftig opp de seneste årene
 • I Norge har man, utenfor landslag og Edge, kun tiden frem til endt gymnas. Dette er kort tid tatt i betraktning at mange, spesielt gutter, ikke er ferdig utvokst før de nærmer seg de 20.
 • Alpint er en risikosport, der mye avgjøres av ”små marginer”. Noen får en skade som setter dem ut av sporten, noen lykkes ikke med å skaffe det ”riktige” utstyret, mens andre lykkes rett og slett ikke med å klatre ”helt til topps” innen de har fylt 19 år.
 • NSF-E ønsker derfor å aktivt jobbe mot et post-gymnas program som gjør det mulig å kombinere alpin toppidrettssatsning og utdanning frem til 24 – 26 års alder.