pagkataong pilipino pilipino bersus pagkataong pilipino amerikano n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pagkataong Pilipino-Pilipino bersus Pagkataong Pilipino-Amerikano PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pagkataong Pilipino-Pilipino bersus Pagkataong Pilipino-Amerikano

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 11
Download Presentation

Pagkataong Pilipino-Pilipino bersus Pagkataong Pilipino-Amerikano - PowerPoint PPT Presentation

joelle
546 Views
Download Presentation

Pagkataong Pilipino-Pilipino bersus Pagkataong Pilipino-Amerikano

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Pagkataong Pilipino-Pilipino bersus Pagkataong Pilipino-Amerikano • MIKE MORADA

 2. Isaalang-alang na: • May kasabihan ang mga Pilipino na: “Madali ang maging tao; mahirap magpakatao.”  Ang pagiging tao ay isang prosesong bayolohikal.  Ang pagpapakatao ay naaayon naman sa prosesong kultural ayon kay Prospero R. Covar.

 3. Mga halimbawa ng pagkataong Pilipinong laki sa Pilipinas

 4. Mga halimbawa ng Pagkataong Pilipino-Amerikano

 5. BAKIT WALA AKONG INILAGAY? • Dahil walang karapatan ang kahit sino na husgahan kung anong klase ng pagkatao meron ang bawat isa sa atin. • Pare-pareho lang tayong mga Pilipino. Pero dahil iba ang lugar na ating kinalakihan, natural lang na magkaiba ang ating pagkatao. • Kahit naman sa Pilipinas, iba-iba ang pagkataong Pilipino dahil sa kanilang kulturang kinalakihan.

 6. Epekto ng kultura • Depende talaga sa kulturang kinalalagyan ng tao. Kahit na Pilipino kang laki sa Pilipinas, kung sa International School ka naman nag-aaral o laking mayaman ka, malaki ang impluwensiya ng kanluran. Madaming mga Pilipinong lumaki sa Pilipinas na ibang-iba sa tunay na pagkataong Pilipino. • Baka nga mas-Pilipino pa ang iba sa inyong lumaki dito kaysa sa kanila!

 7. Dapat nating malaman na: • Hindi porket Pilipinong laki sa Pilipinas ang isang tao, magkakaroon na ng pagkataong Pilipino. • Ganoon din para sa mga Pilipino-Amerikanong lumaki sa Amerika. Hindi nangangahulugang mayroon kang pagkataong Amerikano. • Nakadepende ito sa kulturang kanilang kinalalagyan. Gaya nga ng sabi ni Covar.

 8. MABAIT MASIPAG MAPAGBIGAY HOSPITABLE MATULUNGIN MAAALAHANIN MAGALANG RELIHIYOSO NAGPAPAHALAGA SA UTANG-NA-LOOB (PAMILYA) Mga halimbawa ng pagkataong Pilipino(ayon sa mga tinalakay sa klase)

 9. Pero hindi lahat ng pagkataong Pilipino ay maganda • Mayabang ang Pilipino. May mga makasarili rin. • Halimbawa: ang pag-imbento ng FOB ng mga Pilipino-Amerikano; ang paglait ng mga Pinoy sa Pilipino-Amerikano.

 10. Ito ang mga dahilan • Kung bakit walang pagkakaisa sa Pilipinas, pati na rin sa pagitan ng Pilipino at Pilipino-Amerikano. • Kung bakit hindi umuunlad ang Pilipinas

 11. Lahat tayo Pilipino. Dapat nating maunawaan ang isa’t-isa at dapat tayong magkaisa