เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการ...
Download
1 / 118

เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย. โดย ศาสตราจารย์ ดร . ชัยยงค์ พรหมวงศ์ นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย อดีตหัวหน้าโปรแกรมเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาโสตทัศนศึกษา อดีจประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย' - joelle-kirkland


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

เหลียวหลัง แลหน้าบทบาทเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย

โดย

ศาสตราจารย์ดร.ชัยยงค์พรหมวงศ์

นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย

อดีตหัวหน้าโปรแกรมเทคโนโลยีการศึกษา

ภาควิชาโสตทัศนศึกษา

อดีจประธานสาขาวิชา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


ศาสตราจารย์ ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์นายกสมาคมเทคโนโลยีการศึกษาแห่งประเทศไทย

การศึกษา...ค.บ., ...ค.ม. (จุฬา) ...M.S. in Ed. (Ed. Admin);

...Ph.D in Educational Technology (USC)

ประสบการณ์...หน.ศูนย์โสตทัศนศึกษากลางจุฬาฯ

...หนึ่งในกลุ่มผู้ก่อตั้งมสธ.

...ผอ.สำนักเทคโนโลยีการศึกษามสธ.

...ผู้เชี่ยวชาญด้านฝึกอบรมการศึกษาทางไกลและสื่อสารการศึกษาของUNDP/UNESCOที่อินโดนีเซียศรีลังกามัลดีฟส์อินเดีย

ปากีสถานญี่ปุ่นลาวฟิลิปปินส์

...ผู้พัฒนาระบบการสอน“แผนจุฬา” “แผนมสธ.” ระบบการสอนแบบศูนย์การเรียนและการสอนแบบอิงประสบการณ์ (EBA)

...ผู้อำนวยการโครงการศึกษาไร้พรมแดนมหาวิทยาลัยสุรนารี

...รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

...ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สถาบันพระปกเกล้า

....Chief Operating Officer, College of Internet Distance Education


ประเด็นสารกถา ดร.ชัยยงค์ พรหมวงศ์

 • เหลียวหลัง-ถูกครอบด้วยภาพ “สื่อการศึกษา”

 • มองปัจจุบัน-ปรับกระบวนทัศน์สู่ตัวตนที่แท้จริง

 • แลหน้า-สู่เทคโนโลยีการศึกษาภควันตภาพ

 • แผนกลยุทธ์เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 • การปรับเปลี่ยนคุณลักษณะวิสัยทัศน์นักเทคโนโลยีการศึกษา

 • เทคโนโลยีการศึกษา-เครื่องมือพัฒนาทักษะศตวรรษที่ ๒๑


สภาพแวดล้อมโรงเรียนในอนาคต

อาคารเรียน

หอบริการ หอประสบการณ์

หอความรู้

อาคารบริหาร

ถนน


วงจรการเรียน-ภาพอนาคต

วัด

 • อนาคต

บ้าน

สำนัก

เฉพาะทาง

โรงเรียน

KB

ชุมชน


วงจรการดำรงชีวิต-ภาพอนาคต วงจรการดำรงชีวิต-ภาพอนาคต

วัด

 • อนาคต

บ้าน

ธนาคาร

ที่ทำงาน

ศูนย์ธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์

E-Business

บันเทิง


เหลียวหลัง-ถูกครอบด้วยภาพ “สื่อการศึกษา”

 • ในระดับสากล

 • ในประเทศไทย


เหลียวหลัง-ถูกครอบด้วยภาพ “สื่อการศึกษา”

เทคโนโลยีการแพทย์ vsสื่อทางการแพทย์

เทคโนโลยีการเกษตร vs. สื่อทางการเกษตร

เทคโนโลยีสังคม vs. สื่อสังคม

เทคโนโลยีการศึกษา

vs.

สื่อการศึกษา????


เหลียวหลัง- “สื่อการศึกษา” ในระดับสากล

ในเอเชีย-สมัยพระพุทธกาล-พระพุทธเจ้าทรงใช้หลากหลายวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพุทธศาสนิกชน

ในยุโรป-การเกิด Audio Visual Education

ในอเมริกา-การเปลี่ยนแปลงแนวคิดทางเทคโนโลยีการศึกษา

โสตทัศนศึกษา-จากวิทยาศาสตร์กายภาพสู่พฤติกรรมศาสตร์

การเกิด Technology for Education


เหลียวหลัง- “สื่อการศึกษา” ในประเทศไทย

สมัยพระพุทธกาล-พระพุทธเจ้าทรงใช้หลากหลายวิธีการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพุทธศาสนิกชน

การใช้ของจริง

การเปรียบเทียบ

การให้ปฏิบัติจริง

การใช้ปริศนาธรรม

การใช้ประสบการณ์ในอดีต-ชาดก


เหลียวหลัง- “สื่อการศึกษา” ในประเทศไทย

2505-2516-โสตทัศนศึกษา>>Technician Oriented

2516-2530-เทคโนโลยีการศึกษา>> Programmer Oriented

2531-2555-การออกแบบระบบการสอน/การออกแบบการสอน>>Instructional System DesignInstructional Design

2555-Present – เทคโนโลยีการศึกษาภควันตภาพ >>>Ubiquitous Educational Technologist


แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

Educational technology is the use of technology to improve education.

Educational technology is the application of scientific knowledge to the teaching and learning of knowledge and skills. In a more specific sense, educational technology is sometimes known as instructional technology, or teaching and learning technology.


แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

 • Educational refers to processes for the imparting of knowledge, skills, and judgment to children,

 • Technology refers to high technology, in particular information technology (IT). The particular case of the meaningful use of high-technology to enhance learning in K-12 classrooms and higher education is known as technology integration.


แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

Technology

=

Physical Science Concept

+

Behavioral Science Concept


แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

=

แนวคิดทางวิทยาศาสร์กายภาพ

+

แนวคิดทางพฤกรรมศาสตร์


แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ Physical Science Concept) -หมายถึง ระบบการนำผลิตผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการศึกษา (วัสดุและอุปกรณ์)

+


แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดทางทางพฤติกรรมศาสตร์ Behavioral Science Concept) การนำหลักการทางจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิควิธีการ ฯ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


มองปัจจุบันแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพรวม-ความเข้าใจใหม่

สู่เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

สู่เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารการศึกษา

สู่เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

สู่ eLearning Science: eLearning, M-Learning, U-Learning


มองปัจจุบันแนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

ภาพใหม่-การเข้าถึงแก่นสาระเทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะศาสตร์และวิทยาการ

เทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

อุดมภาพเทคโนโลยีการศึกษา

การจัดขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

วิสัยทัศน์เทคโนโลยีการศึกษาร


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิทยาการ

องค์ประกอบของ

ศาสตร์/วิทยาการ

ศัพท์เฉพาะศาสตร์ เนื้อหาสาระ/องค์ความรู้

Nomenclature Body of Knowledge

การศึกษาวิจัย

Mode of Inquiry


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิทยาการ

 • ศัพท์เฉพาะศาสตร์ (Nomenclature) หมายถึงระบบบัญญัติศัพท์บัญญัติหรือศัพท์เทคนิค (System of names) ที่ใช้เฉพาะในวงการเพื่อสื่อสารสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ปฏิบัติวิชาชีพ ในด้านเทคโนโลยีการศึกษาก็จำเป็นจะต้องมีศัพท์สำหรับการสื่อการระหว่างนักเทคโนโลยีการศึกษาด้วยกันเองและกับผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการรับและให้บริการ เทคโนโลยีการศึกษา


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิทยาการ

 • เนื้อหาสาระ/องค์ความรู้ (Body of Knowledge) ศาสตร์/วิทยาการ มีองค์ความรู้เฉพาะที่ครอบคลุมองค์ความรู้พื้นฐาน องค์ความรู้ระดับกลางที่เกี่ยวข้องกับการนำหลักการและทฤษฎีไปใช้ และองค์ความรู้ระดับประสบการณ์ที่จะต้องมีการศึกษาอบรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เพียงพอที่จะเข้าสู่วิชาชีพ ในด้านเทคโนโลยีการศึกษาก็จำเป็นจะต้องมีองค์ความรู้ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาและฝึกฝนให้เกิดความรู้และประสบการณ์เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้ตามจุดมุ่งหมาย


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิทยาการ

 • วิธีการศึกษาค้นคว้าวิจัย (Mode of Inquiry) ทุกศาสตร์/วิทยาการต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อค้นคว้าองค์ความรู้ใหม่ ในด้านเทคโนโลยีการศึกษาก็จำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพ เพื่อให้สามารถประกอบวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

1. มีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ (Autonomy)

2. มีลักษณะบริการที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน (Nature of Services)

3. ใช้กระบวนการทางสติปัญญา (Intellectual Process)

4. มีการศึกษาอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ (Education and Training)

5. มีการฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Experience)

6. มีใบรับรอง หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ (Certification/License)

7. มีจรรยาวิชาชีพ (Ethics)

8. มีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพชั้นสูง (Professional Controlling Body)


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

1) มีเสรีภาพทางวิชาการและวิชาชีพ (Autonomy)-สามารถประกอบวิชาชีพย่างเป็นอิสระ ไม่ถูกครอบงำด้วยอำนาจจากภายนอกให้ละเว้น หรือกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องด้วยหลัก วิชาการหรือวิชาชีพของตน และได้รับความคุ้มครองด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพนั้นๆ


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

2) มีเอกลักษณ์ของบริการ (Nature of Services) วิชาชีพชั้นสูงมีลักษณะบริการที่ไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือน เช่น บริการทางแพทย์ก็จะแตกต่างจากบริการทางการสอน เป็นต้น


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

3) ใช้กระบวนการทางสติปัญญา (Intellectual Process) วิชาชีพชั้นสูง จะต้องมีการศึกษาอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญ สมรรถนะ และทัศนคติ โดยมีหลักสูตรและระยะเวลาที่เพียงพอเพื่อเตรียมคนเข้าสู่วิชาชีพ


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

4) มีการศึกษาอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ทักษะความชำนาญ สมรรถนะ และทัศนคติ โดยมีหลักสูตรและระยะเวลาที่เพียงพอ


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

5) มีการฝึกงานหรือประสบการณ์วิชาชีพ (Professional Experience) ผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพใดๆ จำเป็นที่จะต้องมีการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อนำความรู้ไปสู่การปฏิบัติในสถานการณ์จริง โดยอาจเข้าฝึกงานหรือ ประสบการณ์ ในระหว่างการศึกษา หรือหลังจากสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ต้องฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ ก่อนที่จะได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

6) มีใบรับรอง หรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ(Certification and Licensing) หลังจากการศึกษาอบรมและผ่าน ประสบการณ์ วิชาชีพ แล้ว ผู้ที่จะ ประกอบวิชาชีพ จะต้องได้รับใบรับรองและหรือใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ ในรูปประกาศนียบัตร ปริญญาบัตร หรือใบอนุญาตที่องค์กรที่มีอำนาจออกให้


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

7) มีจรรยาวิชาชีพ (Ethics) จรรยาวิชาชีพ หรือจรรยาบรรณเป็นกติกาหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อกำกับควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพ และป้องกัน มิให้ผู้ ประกอบวิชาชีพ กระทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่ควร และเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้รับบริการ หากทำผิดจรรยาบรรณ ก็จะเป็นเหตุให้ถูกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

8) มีองค์กรหรือสมาคมวิชาชีพชั้นสูง

( Professional Controlling Body) เพื่อกำหนดมาตรฐานวิชาชีพ กำกับควบคุมการปฏิบัติงานและความประพฤติของสมาชิก และส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพนั้นๆ


มองปัจจุบัน-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะวิชาชีพชั้นสูง

วิชาชีพชั้นสูง ต้องมีสภาวะเต็มที่จะทำให้การให้บริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่า “อุดมภาพ”

อุดมภาพ หมายถึงสภาวะเต็มเปี่ยมแห่งการประกอบวิชาชีพที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ (Customer Satisfaction)


4 แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษามิติแห่งอุดมภาพของวิชาชีพชั้นสูง

 • อุดมการณ์-ปรัชญา/ปณิธาน/วิสัยทัศน์/อุดมการณ์

  (Philosophy,Missionand Vision -PMV)

 • ระบบการทำงาน-ขั้นตอนการดำเนินงานที่มีคุณภาพ

  (Quality Standard Procedure-QSP)

 • ระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน (Standard Work Instruction-SWI)

 • รูปแบบและเอกสารสนับสนุน (Supporting Formats and Documentation)


อุดมภาพของวิชาชีพชั้นสูงอุดมภาพของวิชาชีพชั้นสูง

4 มิติแห่งอุดมภาพ:

สภาวะเต็มเปี่ยมแห่งการประกอบวิชาชีพ

PMV QSP

Philosophy, Mission Quality Standard

and Vison Procedure

SWI Satisfaction SFD

Standard Work Supporting Formats

Instruction and Documentation


มองปัจจุบัน-มาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษามองปัจจุบัน-มาตรฐานเทคโนโลยีการศึกษา

 • ระดับต่ำสุดแห่งความรู้ ความสามารถสมรรถนะที่ผู้ประกอบวิชาชีพ เทคโนโลยีการศึกษาตามมิติและขอบข่ายด้านเทคโนโลยีการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในวิชาชีพ

 • ความสามารถที่บัณฑิตทางเทคโนโลยีการศึกษาจะพึงทำได้หลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว


แลหน้า-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

Technology

=

Techno/Texere

(วิธีการ)

+

Logos

(ศาสตร์/การศึกษาเกี่ยวกับ)


แลหน้า-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

Educational technology is the use of technology as the tools for effective delivery systems to improveand expand educational opportunities to make them available for EVERYONE, EVERYWHERE AND AT ANYTIME


ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาความหมายเทคโนโลยีการศึกษา

 • เทคโนโลยีการศึกษา เป็นการใช้เทคโนโลยี (วิธีการวิทยา) เพื่อเป็นเครื่องมือสำหรับระบบการถ่ายทอดที่มีประสิทธิภาพเพื่อปรับปรุงและขยายความรู้และประสบการณ์ สำหรับทุกคน เข้าถึงได้ทุกที่และทุกเวลา


แลหน้า-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดเทคโนโลยีการศึกษา

Educational technology is the systematic application of scientific knowledge to the educational administration and management, teaching and learning of knowledge and skills, and services by developing appropriate educational and instructional systems, nurturing desirable behavioral performances, seeking appropriate methods and techniques, employing effective communication, developing appropriate environment, through efficient management and evaluation.


ความหมายเทคโนโลยีการศึกษาความหมายเทคโนโลยีการศึกษา

 • เทคโนโลยีการศึกษา ในฐานะศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการทางการศึกษา เป็นการประยุกต์ผลิตผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์อย่างเป็นระบบสำหรับการบริหารและการจัดการการศึกษา การเรียนการสอน และการบริการการศึกษาด้วยการพัฒนาระบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิควิธีการ การสื่อสาร การจัดสภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมินเพื่อจัดการศึกษาให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


แลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา

Technology

Physical Science Concept

+

Behavioral Science Concept

+

Illuminating Science Concept


แลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา

เทคโนโลยีการศึกษา

=

แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ

+

แนวคิดทางพฤติกรรมศาสร์

+

แนวคิดทางปัญญาทัศนศาสร์


แลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดเดิม-แนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพ Physical Science Concept) -หมายถึง ระบบการนำผลิตผลทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการศึกษา (วัสดุและอุปกรณ์)

+


แลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดเดิม--แนวคิดทางทางพฤติกรรมศาสตร์ Behavioral Science Concept) การนำหลักการทางจิตวิทยา สังคมวิทยา มานุษยวิทยา และนิเทศศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เทคนิควิธีการ ฯ เพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้


แลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-แนวคิดใหม่ทางเทคโนโลยีการศึกษา

แนวคิดใหม่--แนวคิดทางทางปัญญาทัศนศาสตร์

(Illuminating Science Concept)

เป็นการนำหลักการจากการผุดรู้และญาณวิทยามาช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาความสว่างคือปัญญาให้เกิดขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนประจักษ์และรู้เท่าทันสภาพที่เป็นจริงอย่างปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย

เพื่อสร้างเสริมสติปัญญาของผู้เรียนให้ลุ่มลึก กว้างขวางได้มากกว่าการเรียนจากเทคโนโลยีการศึกษาตามแนวคิดทางวิทยาศาสตร์กายภาพและแนวคิดทางพฤติกรรมศาสตร์ที่เน้นการเรียนจากการใช้สัมผัสทั้งห้า คือ ตา หู จมูก ลิ้น และกายเป็นสื่อรับความรู้และประสบการณ์


แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

ตามบริบท

การเผยแพร่และฝึกอบรม

การศึกษาทางไกล

นอกระบบโรงเรียน

ตามสาระในระบบโรงเรียน

การจัดระบบ

พฤติกรรม

วิธีการ

สื่อสาร

สภาพแวดล้อม

การจัดการ

การประเมิน

การบริหารวิชาการบริการ

ตามภารกิจ


แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษามิติเชิงสาระ- การจัดระบบ

 • การจัดระบบ (Systems Approach)-ต้องพัฒนาระบบการศึกษาเป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับเขตพื้นที่การศึกษา

 • การพัฒนาระบบการสอน (Instructional System Development) ต้องพัฒนาระบบการเรียนการสอนทั้งระบบรวมที่ใช้โรงเรียน

 • การออกแบบระบบการสอน (Instructional System Design) นำระบบรวมมาออกแบบเป็นระบบเฉพาะที่สอดคล้องกับธรรมชาติกลุ่มสาระ

 • การออกแบบการสอน (Instructional Design) ต้องออกแบบการสอนประจำแต่ละกลุ่มสาระหรือมาตรฐาน


แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษามิติเชิงสาระ - พฤติกรรม

 • พฤติกรรม (Behavior) - การแสดงออกของครูและนักเรียน ต้องมีการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการนำระบบการสอนมาใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ประกอบด้วย

  -การแสดงออก/ผลงาน (Performance)

  -ทัศนคติ (Attitude)

  -ความเห็นต่อเรื่องต่างๆที่เป็นบวกหรือลบ

  -พฤติกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม (Tradition and Culture)

  E-emotion, M-Moral, A-Adversity, S-Social, I-Intelligence-san VS. IQsan


แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษามิติเชิงสาระ-วิธีการ

 • วิธีการ (Methods) - วิธีการเรียนการสอนในกลุ่มสาระหรือมาตรฐานต่างๆ เช่น วิธีการนำเข้าบทเรียน วิธีการเร้าความสนใจผู้เรียน ฯลฯ

 • เทคนิค (Techniques) -เทคนิคเฉพาะที่ประกอบเป็นวิธีการ เช่น การนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการเล่านิทาน ฯลฯ


Communication
แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษาแลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษามิติเชิงสาระ-การสื่อสาร (Communication)

 • สื่อสาร-การส่งสาร เนื้อหาสาระและประสบการณ์จากผู้ส่งสาร(ครู) ไปยังผู้เรียน (นักเรียน) ผ่านช่องทางและสื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นไปตามที่คาดหวัง

  • กระบวนการสื่อสาร

  • ช่องทาง

  • สื่อ ประกอบด้วย

   • โสตทัศน์

   • สื่อสารมวลชน

   • สารสนเทศ โทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์

   • แหล่งวิทยาการชุมชน


สื่อการศึกษาแลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

 • วัสดุ –สิ่งสิ้นเปลือง

 • อุปกรณ์ –เครื่องมือ

 • วิธีการ-กิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ถ่ายทอดเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์


Teacher base approach
Teacher-Base Approach:แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

Radio Television

Programs Programs

TextsChalkboard

CAI AV Media

Tutorial Teachers/Instructors Audiocassettes

Teleconferencing Community Resources


Print base approach
Print-Base Approach:แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

Radio Television

Programs Programs

CAIAV Media

Tutorial Texts/ Work-Books

/Study Guides Audiocassettes

Teleconferencing Community Resources


Broadcast base approach
Broadcast-Base Approach:แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

Prints Audio-

Work-Books Cassettes

CAIAV Media

TutorialRadio/TV ProgramsTeleconferencing

Community Resources


Computer ict based approach
Computer/ICT Based Approach:แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา

Radio Programs Television Programs

CAIAV Media

Tutorials CAI/Teleconferencing/Internet Audiocassettes

Teleconferencing Community Resources


แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา มิติเชิงสาระ-สภาพแวดล้อมทางการศึกษา

 • การจัดสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

  • สภาพแวดล้อมทางกายภาพ

  • สภาพแวดล้อมทางจิตภาพ

  • สภาพแวดล้อมทางสังคม

  • การจัดสภาพแวดล้อมในชุมชน


วงจรการเรียน-ภาพอดีตถึงปัจจุบันวงจรการเรียน-ภาพอดีตถึงปัจจุบัน

 • อดีตถึงปัจจุบัน

วัด

สำนักบัณฑิต

บ้าน

ราชวัง

โรงเรียน


วงจรการเรียน-ภาพอนาคต

วัด

 • อนาคต

บ้าน

สำนัก

เฉพาะทาง

โรงเรียน

KB

ชุมชน


วงจรการดำรงชีวิต-ภาพ วงจรการเรียน-ภาพอนาคตอดีตถึงปัจจุบัน

 • อดีตถึงปัจจุบัน

วัด

ที่ทำงาน

บ้าน

ธนาคาร

สถานบันเทิง


วงจรการดำรงชีวิต-ภาพอนาคต วงจรการดำรงชีวิต-ภาพอนาคต

วัด

 • อนาคต

บ้าน

ธนาคาร

ที่ทำงาน

ศูนย์ธุรกิจ

อิเล็กทรอนิกส์

E-Business

บันเทิง


แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา สภาพแวดล้อมโรงเรียน

 • สถานที่เรียน--บ้านในโรงเรียน

 • หอความรู้ (Knowledge Center)

 • หอประสบการณ์(Experience Center)

 • หอบริหาร (Service Center)

 • ส่วนสนับสนุน (Supporting Facilities)


สถาปัตยกรรมโรงเรียน

อาคารเรียน

หอบริการ หอประสบการณ์

หอความรู้

อาคารบริหาร

ถนน


เครือข่ายในชุมชน

โรงเรียน ๑ โรงเรียน ๒

หอความรู้

หอประสบการณ์ หอบริการ

โรงเรียน ๓ โรงเรียน ๔

สถานประกอบการในชุมชุน


แลหน้า-ขอบข่ายเทคโนโลยีการศึกษา สภาพแวดล้อมโรงเรียน

 • สถานที่เรียน--บ้านในโรงเรียน

 • หอความรู้ (Knowledge Center)

 • หอประสบการณ์(Experience Center)

 • หอบริหาร (Service Center)

 • ส่วนสนับสนุน (Supporting Facilities)


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

ความปรารถนาฝังเล็กของทุกคนคือ อยากมีอิสรเสรี สามารถไปไหนต่อไหนได้อย่างสะดวกสบาย หากเป็นไปได้ก็อยากปรากฏอยู่หลายที่พร้อมกันในเวลาเดียวกัน จึงมีคำกล่าวหรือคำประพันธ์ว่า “อยากติดปีกบิน” หรือมีภาพยนตร์ที่สแดงให้เห็นการแบ่งตัว (Cloning) เพื่อจะให้ตนเองทำงานได้หลายอย่างและปรากฏตัวอยู่หลายที่ในเวลาเดียวกัน สภาวะที่สามารถไปปรากฏหรืออยู่ในหลายที่ในเวลาเดียวกัน เรียกว่า ภควันตภาพ


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

2.1 ความหมายของภควันตภาพ คำว่า ภควันต์ แปลว่า มีภาคหรือมีส่วนย่อย มากจากคำว่า ภค แปลว่า ภาค ส่วน วนต แปลว่า มี รวมกันแปลว่า มีภาค

(คำที่มีลักษณะเดียวกันคือ คำว่า หิมพานต์ หรือ หิมวันต์ แปลว่า มีความเย็น มาจาก หิมะ แปลว่า เย็น วนต แปลว่า มี ดังนั้น หิมพานต์ จึงแปลว่า มีความเย็น เป็นคำขยาย เช่น ป่าหิมพานต์ แปลว่า ป่าเย็นหรือดงเย็น เช่น ดงพระยาเย็น ที่เขาใหญ่ หิมะ ไม่ใช่ Snow ในความหมายหิมะที่พวกเราใช้กันในปัจจุบัน เพราะสมัยพระพุทธกาลไม่ได้กล่าวถึง น้ำแข็งหรือหิมะ ในพระไตรปิฎกเลย)


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

สภาวะที่มีการแบ่งภาคส่วน หมายถึง การแผ่กระจายจากจุดกำเนิดไปโดยรอบ ใกล้หรือไกลแล้วแต่แรงส่ง

ส่วนที่จะส่งไปเป็นสัญญาณหรือพลังงานที่ส่งไปตามสายหรือไร้สาย เช่น สัญญาณวิทยุกระจายเสียง สัญญาณวิทยุโทรทัศน์ และสัญญาณพลังจิตที่เรียกว่า โทรจิต


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

คำว่า ภควันตะ ในสมัยก่อน จะใช้เรียก เทพผู้มีอานุภาพในการแผ่สัญญาณไปได้ไกล เช่น พระพุทธเจ้า จึงเรียกว่า พระผู้มีพระภาค หมายถึง พระผู้ส่งแบ่งภาคให้ปรากฏ ณ ทุกแห่งหน คือ เป็นพุทธะหรือผู้รู้ประจำตัวของพุทธศาสนิกชนทุกคน พระโพธิสัตว์ เช่น พระวิษณุ ซึ่งอวตารเป็นพระนารายณ์ เป็นพระราม และจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณ เป็น พระรามพุทธเจ้า เป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สอง ถัดจากพระศรีอารยเมตไตรย พระอิศวร ซึ่งอวตารมาเป็นช้างปาเลไลยกะ (ถวายน้ำผึ้งพร้อมกับลิง) เป็นเจ้าแสนไพลในสมัยพระเจ้าตะวันอธิราชแห่งราชพลี (พ.ศ. 200-300) พระนเรศวรมหาราช และพระเจ้าตากสินมหาราช เพื่อกอบกู้แผ่นดินไทย ก็คือ พระสุมงคลพุทธเจ้า องค์ที่ ๑๐ ถัดจากพระศรีอารย์ฯ เป็นต้น


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

ในทางโลกวัตถุ คำว่า ภควันต ตรงกับคำว่า Broadcast หรือ Ubiquitous (=Existing everywhere) หมายถึงคำว่า การแพร่กระจายและการทำให้ปรากฏอยู่ทุกแห่งหน สามารถรับฟัง รับชม และรับรู้ได้ทุกเวลา เรียกรวมว่าภควันตภาพ

ศาสตร์ที่ว่า ด้วยการแพร่กระจายความรู้ ข้อมูลข่าวสารหรือสภาวะต่างๆ เรียกว่า ภควันตวิทยา ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Ubiquitology หรือ Pakawantology (อ่านว่า ภะ-คะ-วัน-โต-โล-ยี)

เมื่อนำคำว่าภควันตภาพ ไปใช้จะอยู่ในรูปคำขยาย เช่น ห้องเรียน(แบบ)ภควันตภาพ (U-Classroom) โรงเรียนภควันตภาพ (U-School) องค์กรภควันภาพ (U-Organization) หรือชุมชนภควันตภาพ (U-Community)

การดำเนินการให้เกิดเผลทางภควันตภาพจำเป็นที่จะต้องใช้เทคโนโลยี เข้ามาช่วย เรียกว่า เทคโนโลยีภควันตภาพ


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

เทคโนโลยีภควันตภาพ (Ubiquitous Technology or Pakawantology) เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยการวางแผน เตรียมการ ดำเนินการถ่ายทอด การจัดสภาพแวดล้อม และการประเมินความรู้ ประสบการณ์ และทักษะความชำนาญไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหน


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

บทบาทภควันตภาพต่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนาศูนย์ความรู้ จัดการศูนย์ความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้มนุษย์สามารถพัฒนาทรัพยากรตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา

ในการพัฒนาศูนย์ความรู้และพัฒนาความรู้และประสบการณ์สำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทอิงขอบข่ายทางสาระของเทคโนโลยี 7 ประการ คือ


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

1) บทบาทในการจัดระบบในพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านสื่อภควันตภาพ โดยใช้แบบจำลองเชิงระบบ เช่น SIPOF Model (S-Setting, I-Input, P-Process, O-Output, F-Feedback) สำหรับการจัดการฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กร


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

2) บทบาทในการกำหนดรูปแบบพฤติกรรมของผู้จัดหาและผู้ใช้ศูนย์ความรู้ ในองค์กรภควันตภาพ หรือห้องฝึกอบรมภควันตภาพ เช่น การกำหนดพฤติกรรมวิทยากรด้วยการแพร่กระจายแบบจำลองสิ่งที่ควรทำไม่ควรทำ ในรูปแบบจำลองการนำเสนอตามเทคนิคต่างๆ เพื่อนำไปใช้ในเทคนิคการฝึกอบรมแบบจุลภาค (Micro-teaching or Micro-training)


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

3) บทบาทในการพัฒนาวิธีการจัดเก็บ แพร่กระจายและสืบค้นความรู้สำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นบทบาทในการจัดการความรู้ออนไลน์หรือออฟไลน์ (U-Knowledge Management) เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ความรู้และประสบการณ์ได้ทุกที่และทุกเวลา ช้านานแล้วแต่ความสะดวกของบุคลากร


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

4) บทบาทในการพัฒนารูปแบบการสื่อสารภควันตภาพ สำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการพัฒนารูปแบบและวิธีการสื่อสารเพื่อให้ทุกคนได้รับสารผ่านสื่อและช่องทางที่กว้างขวาง โดยเน้นกระบวนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีความเชื่อถือได้สูง


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

5) บทบาทในการจัดสภาพแวดล้อมภควันตภาพตามระดับขององค์กรภควันตภาพ เป็นการจัดสภาพแวดล้อมที่เน้นการจัดสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Environment) ในระดับห้องเรียน ห้องปฏิบัติการและระดับโรงเรียนเพื่อให้สามารถแพร่กระจายและรับข้อมูลข่าว ความรู้และประสบการณ์ได้อย่างทั่วถึง เพียงพอและพร้อมเพรียง


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

6) บทบาทในการจัดการศูนย์ความรู้สำหรับพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดหาสถานที่ อาคารสำหรับจัดตั้งเป็นศูนย์ความรู้ภควันตภาพ ที่มิใช่ห้องสมุดธรรมดาหรือห้องสมุดเสมือนจริง แต่เป็นห้องสมุดที่สาระของเอกสาร หนังสือหรือตำรา แพร่กระจายในรูป “ฟอง” ความรู้ (Learning Object Modules-LOM) และมวลประสบการณ์ในรูป “ฟองภารกิจและงาน” (Job Object Modules-JOM)


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

7) บทบาทในการประเมินการใช้ภควันตภาพในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นการจัดให้บุคลากรสามารถประเมินตนเองได้ต่อเนื่องครบวงจร คือ ก่อน ระหว่าง และหลังเรียน โดยเปิดโอกาสให้มีการประเมินตนเองได้ตามความต้องการ (On Demand Evaluation) ทุกทีและทุกเมื่อที่บุคลากรมีความพร้อม


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

โดยสรุป ในการจัดการศึกษาในอนาคต เทคโนโลยีภควันตภาพมีบทบาทในการพัฒนาศูนย์ความรู้ จัดการศูนย์ความรู้และประสบการณ์ และพัฒนาความรู้และประสบการณ์เพื่อให้มนุษย์สามารถพัฒนาทรัพยากรตนเองได้ทุกที่ทุกเวลา


ภาพอนาคต-คอมพิวเตอร์แผ่นกับภาพอนาคต-คอมพิวเตอร์แผ่นกับการศึกษาภควันตภาพ

บทบาทคอมพิวเตอร์พกพาแผ่นต่อการศึกษาภควันตภาพ

การนำความรู้และข้อมูลให้ไปปรากฏอยู่ทุกแห่งหนในเวลาเดียวกัน หรือภควันตภาพ จะเกิดไม่ได้หากขาดการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการขับเคลื่อนในการสร้าวภควันตภาพ ดังนั้น คอมพิวเตอร์พกพา มีบทบาทในการสร้างภควันตภาพทางการศึกษา6 ประการ คือ

1) เป็นศูนย์การเรียน (Learning Center) สำหรับนักเรียนนักศึกษา โดยบรรจุบทเรียนในรูปแบบตำราอิเล็กทรอนิกส์ ภาพทัศน์ (Video) เอกสารในรูปแบบ PDF และภาพชุดในรูปแบบต่างๆ

2) เป็นแหล่งเชื่อมต่อกับศูนย์ความรู้ออนไลน์ (Online Knowledge Center) ต่างๆ อาทิ Google, Youtube


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

3) เป็นเวทีการสื่อสารปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายสื่อสังคม เช่น Facebook, Skype, Line, Whatsapp เป็นต้น

4) เป็นห้องปฏิบัติการเสมือนจริง (Virtual Laboratory) สำหรับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ และวิทยาการต่างๆ ตามที่กำหนดไว้ในบทเรียน


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

5) เป็นแหล่งทำโครงการนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สำหรับวิชาศิลปะต่างๆ

6) เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลการวิจัยสำหรับการศึกษาหาความรู้ประกอบการค้นคว้าวิจัย


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

 • โปรแกรมสำหรับพัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ ออฟไลน์ ในรูป CD Rom

 • โปรแกรมสำหรับพัฒนา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบ ออนไลน์ในรูปบทเรียนทางอินเทอร์เนต


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)

  -เครือข่ายการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ด้วยสัญญานดิจิทัล

  ตั้งแต่สองเครื่องขึ้นไป ผ่านช่องทางโทรคมนาคม (โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร ตามสาย หรือไร้สาย)

 • เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network computers)

  -เครื่อง คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องที่เป็นลูกเครือข่ายคอมพิวเตอร์


ภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพภาพอนาคต-สู่การศึกษาภควันตภาพ

 • สื่อแบบปฏิสัมพันธ์ผ่านจอภาพ (On-Screen Interactive Media-OSIM)

  -สื่อสองทางที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนผู้สอนโต้ตอบกันได้ทันที (Immediate) พร้อมกัน (Synchronous) หรือทิ้งช่วง (Delayed time) ไม่พร้อมกัน (Asynchronous)

  -แบบเผชิญหน้า: ในห้องเรียน

  -แบบผ่านสื่อ: ภาพ เสียง ทั้งภาพและเสียง โดยเทปภาพ CD/Internet หรือการประชุมทางไกลยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

ด้านการกำหนดอุดมการณ์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ปรัชญา

ปณิธาน

วิสัยทัศน์

พันธกิจ


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

ด้านการวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

-ธรรมนูญการบริหารและการจัดการ

-ระบบเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษาระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด ระบบเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

-แผนแม่บทเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

-แผนปฏิบัติการเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓

ด้านการบริหารและการจัดการบริบทสภาพแวดล้อมเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

-โครงสร้างพื้นฐาน

-เครือข่าย

-เครื่องมือ อุปกรณ์

-สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับ


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

ด้านการจัดการปัจจัยพื้นฐานสำหรับเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

-การจัดองค์กรเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษาในรูปหน่วย ศูนย์หรือสำนัก


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

ด้านการจัดบุคลากรสำหรับเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

-การศึกษา

-การอบรม

-การพัฒนาบุคลากร

-การกำหนดบันไดวิชาชีพ


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและการให้บริการด้าน

เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา

-การจัดระบบและออกแบบการศึกษาและฝึกอบรม

-การพัฒนาและออกแบบพฤติกรรมผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีการศึกษา

-การพัฒนาเทคนิคและวิธีการด้านการเรียนการสอน


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

-การพัฒนาเทคนิคและวิธีการด้านการเรียนการสอน

-การพัฒนาระบบการสื่อสาร

-การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางการศึกษา

-การพัฒนาระบบการจัดการความรู้ ระบบการเรียนการสอน

-การพัฒนาระบบการประเมินเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

ด้านการประเมิน ติดตามและประเมินเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ด้านการประเมินผลย้อนกลับเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๙

ด้านการจัดองค์กรกำกับมาตรฐานวิชาชีพเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ด้านวัฒนธรรมองค์กรเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

-วัฒนธรรมระดับชาติ

-วัฒนธรรมองค์กรระดับภูมิภาค

-วัฒนธรรมองค์กรระดับจังหวัด

-วัฒนธรรมองค์กรระดับเขตพื้นที่การศึกษา

-วัฒนธรรมองค์กรระดับสถานศึกษา


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๑

ด้านการจัดการความรู้ ศูนย์ความรู้และการเทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศเพื่อการศึกษา


ยุทธศาสตร์เทคโนโลยี สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๒

ด้านการสร้างเครือข่ายในประชาคมอาเซียน


ร่วมกันสร้างอนาคต สื่อสารและสารสนเทศการศึกษา

การปรับกระบวนทรรศน์ (Paradigm)

ความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร

การใช้บุคลากรร่วมกัน

การใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน


บัณฑิตตามความต้องการของสังคมบัณฑิตตามความต้องการของสังคม

 • คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 10 ประการ

 • “นววิสัยทัศน์” สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์“สุลักษณะ 10 ประการ”

 • มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในวิชาการและวิชาชีพ

 • มีความเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้และประกอบวิชาชีพ

 • มีทักษะการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและขยายความรู้

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

 • มีหลักการและแนวคิดที่ถูกต้องในการประกอบวิชาชีพ

 • มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการทำงาน

 • มีทัศนคติทางบวก มองโลกในแง่ดี และให้เกียรติผู้อื่น

 • มีมนุษยสัมพันธ์และเข้ากับคนอื่นได้ดี

 • มีความสามารถในการสื่อสาร

 • มีคุณธรรม อดกลั้นต่อความยั่วยวน


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์“สุลักษณะ 10 ประการ”

๑. มีความรู้ ประสบการณ์ และความชำนาญในวิชาการและวิชาชีพ

๒. มีความเป็นผู้นำในการสร้างองค์ความรู้และประกอบวิชาชีพ

๓. มีทักษะการศึกษาวิจัยเพื่อสร้างและขยายความรู้


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์“สุลักษณะ 10 ประการ”

๔. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

๕. มีหลักการและแนวคิดที่ถูกต้องในการประกอบวิชาชีพ

๖. มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์และสภาพแวดล้อมการทำงาน


คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์“สุลักษณะ 10 ประการของบัณฑิต”

๗. มีทัศนคติทางบวก มองโลกในแง่ดี และให้เกียรติผู้อื่น

๘. มีมนุษยสัมพันธ์ เข้ากับคนอื่นได้ดี

๙. มีความสามารถในการสื่อสาร

๑๐. มีคุณธรรม อดกลั้นต่อกิเลส ไม่หลงตน ควบคุมอารมณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ


วิสัยทัศน์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา“นววิสัยทัศน์”

นักเทคโนโลยีการศึกษาพึงมีมีความเห็นหรือทัศนะดังนี้

วิสัยทัศน์ ๑

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นมากกว่าสื่อการศึกษา คื่อเป็น ศาสตร์ที่ว่าด้วยวิธีการ ที่ครอบคลุมระบบ พฤติกรรม วิธีการ การสื่อสาร สภาพแวดล้อม การจัดการ และการประเมิน ที่มีภารกิจสนับสนุนงานบริหาร วิชาการ บริการ ในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาสัย

วิสัยทัศน์ ๒

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นตัวนำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) และเป็นองค์ประกอบสำคัญ และแทรกซึมอยู่ในทุกงานทางการศึกษา


วิสัยทัศน์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา“นววิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ ๓

เทคโนโลยีการศึกษา เป็นเครื่องมือเปลี่ยนสังคมเป็น สังคมการเรียน (Learning Society) ในการพัฒนา ผลิต จัดเก็บ ส่งผ่าน และบริการความรู้สู่สมาชิกของสังคม

วิสัยทัศน์ ๔

สร้างความเป็น “ตน”โดยหาตัวแบบ ปรับเปลี่ยน และสร้างสรรค์งานของตัวเอง (Imitative, Innovative, Creative)


วิสัยทัศน์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา“นววิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ ๕

บุคลิกภาพสร้างความเชื่อถือ จึงควรพัฒนาบุคลิกภาพ

นักเทคโนโลยีการศึกษา โดย

 • มีทัศนคติทางบวก (Positive Mental Attitude)

 • เป็นผู้ให้และยินดีในการให้ (บริการ)

 • ทำงานเป็นทีม เน้น “เรา” ไม่ใช่ “ฉัน” หรือ “ผม”

 • เป็นตัวของตัวเอง กล้าวิพากย์ วิจารณ์ และโต้แย้ง

  ไม่ใช่ Mr. Yes หรือ Mr. No ตลอดเวลา แต่เป็น

  Mr. Yesand No


วิสัยทัศน์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา“นววิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ ๖

การคิดต่าง ทำต่าง มองต่างมุม (Think Differently, Act Differently) นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา

วิสัยทัศน์ ๗

การสร้างภาพอนาคต สร้างเรื่อง (Scenario) เป็นเครื่องกระตุ้นให้สามารถติดตามแนวโน้ม (In trend) ของเทคโนโลยีการศึกษาทำให้เพียรพยายามโน้มน้าวใจไปให้ถึง


วิสัยทัศน์สำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา“นววิสัยทัศน์”

วิสัยทัศน์ ๘

ระบบเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ จึงต้องคิดและทำ อย่างเป็นระบบ (Systems Thinking)Input. Process, Output, Feedback

วิสัยทัศน์ ๙

ไม่มีอะไรที่ทำไม่สำเร็จ (No such a thing as mission impossible) หากมีความมุ่งมั่น กระตือรือร้น และคงเส้นคงวาที่จะทำให้สำเร็จ และเชื่อว่า ความดีเป็นแกนไปสู่ความสำเร็จ จึงยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม


วิสัยทัศน์ผู้บริหารทาง ETC

 • มองภาพรวมในฐานะ “เทคโนโลยีการศึกษา” ในนัยเดียวกับ เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร ฯลฯ

 • เริ่มต้น--การพัฒนาระบบการศึกษา/ระบบการสอน

 • ต้องมีและทำให้ “ระบบการสอน” เป็น “แผนแม่บททางวิชาการ”

 • ระหว่างกลาง—ดำเนินการให้ครบทั้ง ๗ ขอบข่าย

  เน้นภาพ “การจัดสภาพแวดล้อมและการจัดการ”

 • สุดท้าย--การติดตามอย่างต่อเนื่อง


วิสัยทัศน์ผู้บริหารทาง ETC

 • การปลดแอกอิสระแห่งระบบความคิดและมุมมอง-ต้องเปิดใจ คิดต่างและยอมรับความต่าง ต้องปรับเปลี่ยนตลอดเวลา

 • จัดองค์รวม/ระดับความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์-อย่าคิดยึดกับ “สื่อของ” เพียงอย่างเดียว ต้องผสมผสาร “สื่อคน” กับ “สื่อวิธีการ”

 • ยอมรับการเทียบโอนประสบการณ์ ระหว่างรูปแบบการเรียนรู้

   ในโรงเรียน  นอกโรงเรียน  ตามอัธยาสัย

  แบบเผชิญหน้า การเรียนเฉพาะทาง การเรียนเพื่อชีวิต

 • นักเทคโนโลยีต้องพัฒนาความสามารถเฉพาะทางให้มากขึ้น โดยค้นหา “จุดแข็ง” ของตนเอง


แหล่งสืบค้น ETC

 • www.chaiyongvision.com/pdf/AVsampan-2012.ppt


ad