verseny s alkalmazkod s n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Verseny és alkalmazkodás PowerPoint Presentation
Download Presentation
Verseny és alkalmazkodás

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
joelle-gillespie

Verseny és alkalmazkodás - PowerPoint PPT Presentation

60 Views
Download Presentation
Verseny és alkalmazkodás
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Verseny és alkalmazkodás II. Magyarországi Klímacsúcs

  2. „…a hétköznapi ész, a dolgokkal való megszokott kapcsolat, a köznapi világ ismerősségefélrevezetbennünket.”

  3. Az Evolúció Napja • elmúlt vasárnap volt az Evolúció Napja, Charles Darwin születésnapjához legközelebb eső vasárnap. És, ha már Darwint említjük, ne feledkezzünk meg az általa tett tudományos megállapítást is idézni, mely szerint az evolúció nem más, mint a környezethez való alkalmazkodás, a változékonyság által teremtett változatosság eszközével, és, hogy a változatosságból a mindenkori továbbjutó variánst a létfeltételekért folytatott verseny választja ki.

  4. Kukorica – korlátlan alkalmazkodás Nemesítés a legmodernebb módszerek együttes felhasználásával: • Biokémia • Molekuláris genetika • Géntechnológia • Számítástechnika • Hibridizáció • Következmény: rendkívüli variabilitás

  5. Fajta vagy fajtaválaszték? Feloldja a kényszert, hogy a nemesítő egy fajtába ötvözze az alkalmazkodási tulajdonságok teljes körét. • A kukorica esetében ezt tetszőleges fajtaösszetétellel lehet elérni, megszámlálhatatlan variációs lehetőséggel, a hatékonyság növelése és a kockázatok csökkentése érdekében.

  6. A 20 legnagyobb területen vetett hibrid életkora (a valószínűsített eredeti keresztezéstől) 2009 1993 1991 1990 1983 1997 1992 1997 1987 1995 1988 1996 1988

  7. Következtetés • Az első keresztezések idején még egyáltalán nem volt biztos, hogy a globális klímaváltozás, mint kiválasztó hatás, érvényesülni fog • A kiválasztásra felkínált variánsnak tehát készen kellett lennie, amikorra a kiválasztást indukáló feltétel hatása érvényesülni kezdett • Mind a nemesítésben, mind a termelésben még csak most kezd érvényesülni a globális felmelegedés kiválasztó hatása!

  8. Hogyan kell választ adni? Versennyel, hogy az ismeretek gyorsabban terjedjenek és a reakcióidő lerövidüljön • Két javaslat: • Top20 Fajtakísérletek • Kukorica Termésverseny

  9. Top20 – Korai - 2008