Tips voor thesissen
Download
1 / 16

Arbeids- en Organisatiepsychologie - PowerPoint PPT Presentation


  • 112 Views
  • Uploaded on

Tips voor thesissen. Arbeids- en Organisatiepsychologie. Facultaire bepalingen. Zie: http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/artikel31bis.doc. Opbouw Master thesis. Abstract Korte introductie Literatuur + Overzicht hypothesen Methode Resultaten Bespreking. Abstract. = max. 300 woorden

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Arbeids- en Organisatiepsychologie' - joelle-gillespie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Tips voor thesissen

Tips voor thesissen

Arbeids- en Organisatiepsychologie


Facultaire bepalingen
Facultaire bepalingen

Zie:

http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/artikel31bis.doc


Opbouw master thesis
Opbouw Master thesis

Abstract

Korte introductie

Literatuur + Overzicht hypothesen

Methode

Resultaten

Bespreking


Abstract
Abstract

= max. 300 woorden

= 1e blad na titelblad

Ook apart nog eens afgeven, zie:

http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/formulierenthesis.doc


Korte 1p introductie probleemstelling
Korte (1p.) introductie (= probleemstelling)

Wat is het doel van het onderzoek, en wat draagt het bij (aan de bestaande kennis in de literatuur, maar ook aan de praktijk)? Waarom moet dit onderzocht worden? Context schetsen.

Wat is het concrete probleem dat zal onderzocht worden?

Aansluiting bij ander onderzoek? Wat weet men al wel?

Nog geen concrete hypothesen! Enkel het probleem stellen.


Literatuur
Literatuur

Systematisch: maak op voorhand een “rode draad”, werk vanuit het algemene naar een specifiek argument toe; geen overbodige zaken bespreken

Vanuit verschillende invalshoeken: neem niet gewoon één theorie of uitgangspunt voor waarheid aan

Integratie van diverse bronnen: maak niet gewoon “blokjes” van alinea’s per bron, maak er echt één logisch geheel van a.d.h.v. jouw “rode draad”

Persoonlijke beschouwingen: niet gewoon stukken van auteurs “copy-pasten” (dat mag trouwens niet > plagiaat!) maar maak er echt je persoonlijke argumentatie van, gebruik je eigen redenering om verbanden te leggen (wel gebruik van de term “ik” vermijden). Maar: geen uitspraken doen die je niet met literatuur kan onderbouwen (bijv: “zoals iedereen weet, verdienen mannen gemiddeld meer dan vrouwen”, zonder hier een bron te geven)


Literatuur1
Literatuur

Wetenschappelijke literatuur gebruiken! Zo weinig mogelijk opiniestukken, essays of artikels uit niet-wetenschappelijke media

Recente referenties: probeer het merendeel van je referenties van na 2000 te vinden

Originele bronnen raadplegen (dus niet: bronnen waarover je in andere bronnen leest; je moet altijd gaan kijken naar het origineel)

Begrippen moeten gedefinieerd en geoperationaliseerd worden; ga er niet van uit dat iedereen hetzelfde verstaat onder bijv. “motivatie”

Hier nog geen woord over het eigen onderzoek en de eigen bevindingen, enkel theoretisch kader schetsen

Je argumentatie moet uitmonden in concrete hypothesen: de zaken die je niet gaat onderzoeken, zijn vaak overbodig in je inleiding of moeten niet uitgebreid besproken worden!

Om het overzicht te bewaren is het aangewezen op het einde van je literatuurstudie al je hypothesen nog eens op een rijtje te zetten


Literatuur2
Literatuur

1e versie afgeven (afgedrukt exemplaar) tegen zomervakantie: exacte deadline wordt elk jaar bepaald door promotor


Methode
Methode

Systematisch opbouw: jouw onderzoek moet in principe repliceerbaar zijn o.b.v. jouw beschrijving van de methode

Creativiteit en originaliteit: bekijk eens een aantal gelijkaardige studies om inspiratie op te doen; denk eens echt na over hoe deze problematiek het best kan onderzocht worden. Een innovatieve methode mag zeker!

Onderbouw/argumenteer eigen methodologische keuzes: waarom is deze methode het meest geschikt voor jouw studie? Onderbouw met literatuur.

Vergeet niet je steekproef te beschrijven: geslacht, leeftijd, enz. Welke implicaties kan de verdeling binnen je steekproef hebben op de interpreteerbaarheid/veralgemeenbaarheid van je resultaten (bijv. 90% mannen in je steekproef)

Validiteit/betrouwbaarheid van de gebruikte metingen/methodes: welke cijfers vind je in de literatuur?


Resultaten
Resultaten

Correcte verwerking: voor de échte beginners: “SPSS survival manual” van Julie Pallant (in de VUB bib op 004.9 G PALL 2001)

Presentatie resultaten: zoals beschreven in de APA richtlijnen (zie bijv: http://www.uwsp.edu/PSYCH/apa4b.htm)

Korte aanduiding van betekenis van een resultaat (nog niet bespreken, een interpretatie aangeven, of linken aan de literatuur, enkel de feiten weergeven)

Consequente criteria (vb. altijd verwijzen naar hetzelfde significantieniveau)


Besluit
Besluit

Bespreking van de resultaten

Terugkoppelen naar hypothesen/literatuur

Eigen synthese maken van de bevindingen in het licht van de literatuur uit je inleiding; niet in herhaling vallen!

Geen bronnen gebruiken of volledig nieuwe ideeën/theorieën waarover je in je inleiding niks vermeldde (enkel bij zeldzame uitzondering, indien de resultaten zeer onverwachtse conclusies opleveren)

Implicaties voor de praktijk

Voortbouwend op je synthese van de resultaten, en terugkoppelend naar de bijdrage die je wilde leveren aan de praktijk: wat kunnen organisaties, individuen… bijleren uit jouw bevindingen?


Besluit1
Besluit

Limitaties van het onderzoek

Welke aspecten van het onderzoek belemmeren de veralgemeenbaarheid/validiteit/betrouwbaarheid van de bevindingen? Bijv. kleine steekproef (> analyses: power/effect size), verdeling steekproef, taaleffecten, cultuureffecten, afweging experimentele controle – realisme, tijdscontext onderzoek….

Implicaties voor verder onderzoek

Welke twee, drie studies zou jij doen als jij met dit onderwerp verder zou gaan? Welk bijkomend onderzoek kan er nog gebeuren om jouw bevindingen verder te ondersteunen (eventueel om dezelfde limitaties te vermijden)? Een ander design, andere doelgroep, andere variabelen…?


Bijlagen
Bijlagen

Gebruikte vragenlijsten, samenvattingen van interviews…

Geen volledige SPSS uitdraai! Hoogstens enkele geselecteerde tabellen/figuren die niet in de doorlopende tekst voorkomen

Naar alle bijlagen moet ergens in de thesis verwezen worden


Vorm en taal
Vorm en taal

Correct Nederlands

Niet in de “ik” vorm schrijven! Bijv. “deze studie tracht een antwoord te geven op…”, “er werd onderzocht of…” Kijk eens hoe men dit in echte wetenschappelijke artikels doet.

Niet vervallen in allerlei “faits divers”

Balans qua methodologie/literatuur

Wetenschappelijke stijl (geen krantenartikel)

Leesbaar ook door derden/“leken”

Correcte referenties (ook bij citaten, tabellen, etc)

Nette presentatie (1 lettertype), duidelijke figuren

APA-bibliografische vermelding

Let op voor vertalingen uit het Engels: niet letterlijk vertalen, of te veel Engelse termen gebruiken

zin voor synthese (streefdoel: 10 000 woorden, max. 15 000 woorden)


Correct refereren
Correct refereren!

APA referentiestijl: zie APA boek of op internet:

http://www.tilburguniversity.nl/services/library/internetlinks/socialsciences/apa.html


Waarop wordt ge valueerd
Waarop wordt geëvalueerd?

Eindresultaat: 80%

Zie beoordelingscriteria op:

http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/verslagthesis.doc

Procesevaluatie: 20%

Zie beoordelingscriteria op:

http://www.vub.ac.be/PE/Documenten/procesthesis.doc