Download
unohdettu rauha sodat ja konfliktit historianopetuksessa n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Unohdettu rauha - sodat ja konfliktit historianopetuksessa PowerPoint Presentation
Download Presentation
Unohdettu rauha - sodat ja konfliktit historianopetuksessa

Unohdettu rauha - sodat ja konfliktit historianopetuksessa

83 Views Download Presentation
Download Presentation

Unohdettu rauha - sodat ja konfliktit historianopetuksessa

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Unohdettu rauha - sodat ja konfliktit historianopetuksessa

 2. SOTAAN JA ASEVARUSTELUUN KÄYTETYT VARAT (2008) • USAn budjetista asevarusteluun ja sotiin 647, 5 mrd. dollaria (v. 2010 budjetissa 680 mrd. dollaria) • ilmastomuutoksen vastaiseen taisteluun ainoastaan 7,37 mrd. dollaria • uuden aseteknologian kehittämiseen 77 mrd. dollaria • ilmastonmuutosta ehkäisevän uuden teknologian kehittämiseen n. 4 mrd. dollaria

 3. Auschwitz

 4. Hiroshima

 5. RAUHANKASVATUKSEN UTOPIA • ”Koskaan emme ole olleet vakavasti sotaa vastaan. Kouluja ja kirkkoa, kaikkia elokuvateattereita ja lehtiä ei ole suljettu sotapropagandalta. Emme siis tiedä, millaiselta se sukupolvi näyttäisi, joka olisi kasvanut terveen ja taistelevan, mutta sodanvastaisen, pasifismin ilmapiirissä. Sitä emme tiedä.” (Tucholsky 1931)

 6. RAUHANKASVATUS • ”Sodat syntyvät ihmisten mielissä, siksi myös rauha voi kasvaa siellä” (Unesco) • Unescon suositus yhteisymmärrykseen, yhteistyöhön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta (v. 1974)

 7. HISTORIA JA RAUHANKASVATUS • ”Historia ei kerro … melkein mistään muusta kuin… tappamisesta, ja valloittajille (jotka ovat enimmäkseen vain ihmissuvun suuria teurastajia) on suotu kunnia ja maine johtaa kasvavaa nuorisoa yhä enemmän harhaan, niin että se täten joutuu pitämään murhaamista ihmisen kiitettävimpänä työnä ja sankarillisimpana hyveenä. Tällä tavalla istutetaan meihin luonnotonta julmuutta…” (John Locke, Thoughts concerning education 1693 )

 8. Sodan piiloihannointi • ”… voidaksemme vastustaa… sotaa, meidän on puututtava sellaisiin ilmiöihin kuin naisiin kohdistuvaa väkivalta.., aggressiivisuus ja suvaitsemattomuus jokapäiväisessä elämässä, väkivallan banalisoiminen joukkotiedotusvälineissä” • SODAN PIILOIHANNOINTI HISTORIAN OPETUKSESSA.” (Unescon Pekingin asiakirja 1995)

 9. OPS - rauhankasvatus • Uudessa OPS:ssa ”rauhankasvatusta ei enää katsota tarpeelliseksi.” (Hilkka Pietilä) • ”Eurooppalaisissa kasvatus- ja koulutusmalleissa rauhan ulottuvuudet ovat edelleen vähäisiä.” (prof. Werner Wintersteiner, Unesco-konferenssi 1997)

 10. UNESCON ASETTAMAT TAVOITTEET • JOKAINEN OIVALTAA NE YLEISMAAILMALLISET ARVOT JA TOIMINTATAVAT, JOILLE RAUHANKULTTUURI VOIDAAN RAKENTAA • KASVATUKSEN KEHITETTÄVÄ KYKYÄ TUNNISTAA JA HYVÄKSYÄ NE ARVOT, JOTKA YKSILÖIDEN, SUKUPUOLTEN, KANSOJEN JA KULTTUURIEN MONIMUOTOISUUS TEKEE MAHDOLLISEKSI • KEHITETTÄVÄ KYKYÄ VÄKIVALLATTOMAAN RISTIRIITOJEN RATKAISUUN

 11. Rauhankompetenssin kehittäminen • tietoisuus konfliktien eskalaatiomekanismeista • tietoisuus sodan ja väkivallan syistä • Tietoisuus sotapropagandan esittämien ja sodan todellisten syiden välisestä erosta • tietoa yksilöllisistä edellytyksistä rauhankyvykkyyteen ja sen yhteiskunnallisista sekä kansainvälisistä ehdoista • tietoisuus omista mahdollisuuksista ja niiden rajoista • kyvykkyys perspektiivien vaihtoon • elämyksellisyys