yen tarim s gortalari s stem devlet destekl tarim s gortasi n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI - PowerPoint PPT Presentation


 • 292 Views
 • Uploaded on

YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI. YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ YASAL DÜZENLEMELER. 14.06.2005 / 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu 18.05.2006 Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik *

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTASI' - joella


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

YENİ TARIM SİGORTALARI SİSTEMİ

YASAL DÜZENLEMELER

 • 14.06.2005 / 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu
 • 18.05.2006 Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik *
 • 18.05.2006 Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği *
 • 20.02.2006 / 10105 sayılı Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişki Bakanlar Kurulu Kararı

* 22.09.2005 tarihli yönetmelikler yürürlükten kaldırılmıştır.

s stem n temel zell kler
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
tarim s gortalari havuzu
TARIM SİGORTALARI HAVUZU
 • Bütünsellik
 • Standardizasyon
 • Verimlilik
 • Ölçek Ekonomisi
 • Yüksek Güvence
 • Sürdürülebilirlik
tarim s gortalari havuzu1
TARIM SİGORTALARI HAVUZU

Havuz Yönetim Kurulu Üyeleri (7)

 • Tarım ve Köyişleri Bakanlığı (2)
 • Hazine Müsteşarlığı (2)
 • Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği (1)
 • Türkiye Ziraat Odaları Birliği (1)
 • İşletici Şirket(1)
s stem n temel zell kler1
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
slide7

PRİM DESTEĞİ

 • Tarım sigortalarını geliştirmek amacıyla, üreticiler tarafından ödenmesi gereken sigorta priminin bir kısmı devlet tarafından karşılanır.
 • Ürünler, riskler, bölgeler ve işletme ölçekleri itibariyle Devlet tarafından sağlanacak prim desteği miktarları, her yıl Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.
 • Sadece çiftçi kayıt sistemine kayıtlı üreticilere prim desteği sağlanır.
s stem n temel zell kler2
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
slide9

RİSK PAYLAŞIM VE REASÜRANS

 • Sigorta şirketleri tarafından yapılan sigortalara ait riskin tamamı havuza devredilir.
 • Havuz, üstlendiği bu risklerle ilgili olarak koruma satın almak üzere ulusal ve uluslararası şirketlerle reasürans anlaşmaları yapmak için gerekli çalışmaları yapar.
 • Ulusal ve uluslararası piyasadan sağlanan korumanın yeterli bulunmaması halinde Bakanlar Kurulunca belirlenecek kısım, Devlet tarafından taahhüt edilir.
s stem n temel zell kler3
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
slide11

KATILIM

 • Çiftçilerin sigorta sistemine katılımı, gönüllülük esasına dayanır.
 • Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler 2090 sayılı Kanundan yararlanamaz
s stem n temel zell kler4
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
slide13

İŞLETİCİ ŞİRKET

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş.

slide14

TARSİM

HAVUZ

YÖNETİM

KURULU

İŞLETİCİ

ŞİRKET

s stem n temel zell kler5
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
slide16

SİSTEMİN KURUMSAL YAPISI

Devlet

Sigorta Şirketleri

Sivil Toplum Kuruluşları

TARIM SİGORTALARI HAVUZU

İŞLETİCİ ŞİRKET

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Tarım ve Köyişleri

Bakanlığı

Hazine

Müsteşarlığı

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

s stem n temel zell kler6
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
ft kayit s stem
ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ

Sağlıklı tarım politikalarının oluşturulması, güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesini sağlayan kayıt sistemidir.

Üreticiler, gerek tarım sigortasındaki prim desteğinden, gerekse diğer tarımsal desteklerden yararlanmak için Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt yaptırmak ve her sene güncellemek zorundadırlar.

s stem n temel zell kler7
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
slide20

KAPSAMA ALINABİLECEK RİSKLER

Kapsama alınacak bitkiler, bitkisel ürünler ve seralar, tarımsal yapılar, tarım alet ve makineleri ile çiftlik hayvanları için;

 • Kuraklık
 • Dolu, Don
 • Sel, taban suyu baskını
 • Fırtına, Hortum
 • Deprem, Heyelan
 • Yangın, Kaza ve Zararlılar
 • Hayvan Hastalıklarının Neden Olacağı Zararlar

ve/veya tarım sektörü bakımından önemli görülecek diğer risklere ilişkin teminatlar Kurulun teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.

s stem n temel zell kler8
SİSTEMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ
 • Tarım Sigortaları Havuzu
 • Devletin Prim Desteği
 • Devletin Hasar Desteği
 • Gönüllülük Esası
 • İşletici Şirket
 • Tüm İlgili Tarafların İşbirliği
 • Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)
 • Kapsama Alınacak Riskler
 • Denetim
slide22

DENETİM

Havuzun ve Şirketin sigortacılık uygulamaları yönüyle denetimi, Hazine Müsteşarlığı, diğer tüm işlemlerinin denetimi Bakanlık tarafından yapılır.

slide24

BAKANLAR KURULU KARARI

(28 Şubat 2006 Tarihli)

Madde 1-Bitkisel ürünler ve seralar için, ülke genelinde dolu ana sigortası teminatına ilave olarak yangın, heyelan, fırtına, hortum ek teminatları da paket halinde Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin arazi ve ürün bilgileri dikkate alınarak verilir.

Madde 2-Önsoy kütüğü ve soy kütüğüne kayıtlı olan süt sığırları ile kapalı sistemde üretim yapan bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için, hayvan hayat sigortası ve kümes hayvanları hayat sigortası genel şartları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat verilir.

slide25

BAKANLAR KURULU KARARI

(28 Şubat 2006 Tarihli)

Madde 3-Bitkisel ürünler için don sigortası uygulaması, ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine göre az gelişmişlik düzeyinde bulunan ekli listedeki 90 ilçede pilot uygulama olarak başlatılmıştır. Bu ilçelerde, 1 inci maddede yer alan teminatlara ilave olarak don sigortası teminatı Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.

Madde 4-Bu Karar kapsamında belirlenen riskler için 2006 yılında sigorta priminin %50’si oranında prim desteği, Tarım Sigortaları Havuzuna bütçenin ilgili tertibinden aktarılarak karşılanır.

slide26

DEVLET DESTEKLİ TARIMSİGORTALARI

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI

SERA SİGORTALARI

BÜYÜKBAŞ HAYVAN SİGORTALARI

KÜMES HAYVANLARI SİGORTALARI

slide31

DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI

 • Bitkisel Ürün Sigortası
 • Sera Sigortası
 • Hayvan Hayat Sigortası
 • Kümes Hayvanları Sigortası

Genel Şartları, tarife, talimat ve teknik şartları

30 Mayıs 2006 tarihinde Hazine Müsteşarlığı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

devlet destekl tarim s gortalari
DEVLET DESTEKLİ TARIM SİGORTALARI
 • Bitkisel Ürün Sigortası (1 Haziranda başladı)
 • Sera Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor)
 • Hayvan Hayat Sigortası (1 Haziranda başladı)
 • Kümes Hayvanları Sigortası (Hazırlıklar devam ediyor)
slide33

NASIL SİGORTA YAPTIRILACAK ?

Aksigorta A.Ş.

Anadolu Sigorta T.A.Ş.

Ankara Sigorta T.A.Ş.

Axa Oyak Sigorta A.Ş.

Başak Sigorta A.Ş.

Garanti Sigorta A.Ş.

Güneş Sigorta A.Ş.

Güven Sigorta T.A.Ş

HDI Sigorta A.Ş.

Işık Sigorta A.Ş.

İsviçre sigorta A.Ş.

Koç Allianz Sigorta A.Ş.

Ray Sigorta A.Ş.

Şeker Sigorta A.Ş.

T.Genel Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

slide35

HASARLAR NASIL ÖDENECEK ?

HASAR İHBAR/EKSPERTİZ/ÖDEME İŞ AKIŞI

devlet destekl b tk sel r n s gortalari pr mler nasil bel rlen yor
DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARIPRİMLER NASIL BELİRLENİYOR
 • 23 Ayrı Tehlike Bölgesi Var
 • 10 Ayrı Ürün Grubu Mevcut
slide37

SEÇİLMİŞ ÜRÜNLERİN TEHLİKE BÖLGESİNE GÖRE EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK PRİM FİYATLARI

Prim fiyatı 10 dekar alan için hesaplanmıştır.

devlet destekl hayvan hayat s gortalari pr mler nasil bel rlen yor
DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT SİGORTALARIPRİMLER NASIL BELİRLENİYOR
 • Hayvan sayısına bağlı olarak 5 ayrı fiyat tablosu var
 • 20 hayvana kadar ferdi sigorta yöntemi uygulanıyor
 • 21 ve üzeri için sürü sigortası yöntemi uygulanıyor
slide40

PRİMLERİN ÖDENMESİ

 • Bitkisel Ürün Sigortalarında Sigorta Şirketlerince tahsil edilecek primlerin %10’u peşin alınır. Kalan prim tutarı en geç hasat sonunda tahsil edilir.
 • Sera, Hayvan Hayat ve Kümes Hayvan HayatSigortalarında ise toplam prim tutarının %25’i peşin, kalan prim tutarı ise 5 eşit taksitte tahsil edilir.
 • Toplam asgari prim ve asgari peşinat tutarı 10 YTL’nin altında olamaz.
muaf yet uygulamasi ve m terek s gorta
MUAFİYET UYGULAMASI VE MÜŞTEREK SİGORTA

Sigortacının üstlendiği riskleri belirli bir oranda kısıtlayarak, sigorta priminin ucuzlatılmasını hedefleyen uygulamalardır. Sigortalının hasarını eksik alması sonucunu doğurduğu için başlangıçta aleyhte bir uygulama olarak gibi algılanabilinmesine karşın aslında bu uygulamalar sigortalının muhtemel riskler karşılığında ödeyeceği primi çok ciddi bir oranda düşürdüğü için sigortalının lehine uygulamalardır.

Müşterek Sigorta:Teminat kapsamındaki risklerin gerçekleşmesi sonucunda meydana gelen bir hasarın belli bir bölümünü veya belli bir yüzdesini sigortacının üzerinde tutmasıdır.

Muafiyet:Poliçede yazılı önceden belirlenmiş bir miktara kadar olan hasarların sigortacı tarafından ödenmemesi ve/veya belirlenmiş o miktardan daha yüksek hasarların o miktar tenzil edildikten sonra ödenmesi şekline muafiyet uygulaması denir.

slide42

DEVLET DESTEKLİ BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTALARI - MUAFİYETLER

(Ürünün Sigorta Bedeli üzerinden % olarak)

slide43

DEVLET DESTEKLİ SERA

SİGORTALARI - MUAFİYETLER

slide44

DEVLET DESTEKLİ HAYVAN HAYAT

SİGORTASI-MUAFİYETLER

slide45

DEVLET DESTEKLİ KÜMES HAYVANLARI

SİGORTASI-MUAFİYETLER

slide46

TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-1)

Bitkisel Ürün Sigortası Tazminat Hesabı

slide47

TAZMİNAT HESABI (ÖRNEK-2)

Büyükbaş Hayvan Sürü Sigortası Tazminat Hesabı

ad