slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Концептуальна модель виховної роботи « Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин» PowerPoint Presentation
Download Presentation
Концептуальна модель виховної роботи « Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин»

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Концептуальна модель виховної роботи « Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин» - PowerPoint PPT Presentation

joel-lloyd
308 Views
Download Presentation

Концептуальна модель виховної роботи « Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин»

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Концептуальна модель виховної роботи «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин» 24 квітня 2014 року

 2. Порядок денний • Модель розвитку системи виховної роботи школи «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім'янин». • З досвіду роботи: Формування ціннісного ставлення до себе, сім'ї, родини, людей. • Оцінювання роботи районного методичного об'єднання заступників директорів з виховної роботи. Професійна діагностика (вихідна). • Різне.

 3. « … Метою виховання є формування морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі як громадянин, сім’янин, професіонал.» (Наказ МОНмолодьспорту України від 31.10.2011 р. № 1243)

 4. Місія школи полягає у тому, щоб допомогти кожній молодій людині усвідомити сенс свого життя, визначити його орієнтири. Концептуальну модель розвитку системи школи «Я – людина, патріот, громадянин, гуманіст, сім’янин» розроблено з метою закласти підвалини для формування громадянськості як інтерактивної риси особистості, розвивати прагнення бути свідомим громадянином і патріотом України, що житиме і працюватиме на користь суспільству, родині, собі.

 5. Виконання основних завдань виховання здійснюється за такими пріоритетними напрямами ціннісного ставлення: до себе, до сім’ї, родини, людей; до праці, до природи; до культури і мистецтва; ставлення особистості до суспільства і держави; підготовка до сімейного життя, превентивне виховання, демократизація шкільного життя на підґрунті розвитку учнівського самоврядування, формування нового світогляду.

 6. Основними принципами системи виховної роботи школи є: • принцип національної спрямованості; • принцип культуровідповідності; • принцип цілісності; • акмеологічний принцип; • принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії; • принцип адекватності виховання психологічним умовам розвитку особистості; • принцип особистісної орієнтації; • принцип превентивності; • принцип технологізації.

 7. Новації: • розроблення прогностичної моделі особистості випускника школи та компетентного вчителя; • створення сприятливих умов для розвитку особистості дитини; • здійснення послідовного системного аналізу реальної практики учнів, яка враховує їх фізіологічні та психологічні особливості; • розроблення моделі учнівського самоврядування на концептуальних засадах основних орієнтирів виховання учнів 1–11-х класів; • створення цільової програми щодо пропаганди здоров’я, здорового способу життя.

 8. Упровадження програми Основні завдання виховної роботи

 9. Складові системи виховної роботи • забезпечення успішної адаптації дітей до умов навчання і виховання; • дотримання санітарно-гігієнічних норм і режимів навчання, виховання та харчування; • підвищення професійного рівня кадрового потенціалу школи з питань виховання, збереження та зміцнення здоров’я учасників навчально-виховного процесу; • упровадження інноваційних технологій; • розширення профілактичної роботи з батьківською громадськістю; • розвиток учнівського самоврядування.

 10. Очікувані результати: • знання історії, культури своєї країни; • громадянська свідомість; • соціальна зрілість; • готовність до захисту Батьківщини; • практична діяльність на благо свого народу; • знання героїчного минулого свого народу; • знання законів своєї держави та їхнє неухильне дотримання; • усвідомлення відповідальності перед державою.

 11. Шляхи реалізації виховних завдань: • інформаційно-методичне забезпечення виховного процесу; • організація і розвиток позаурочної діяльності; • робота з батьками; • організація управління виховним процесом; • соціальне партнерство в ім’я дитини; • розвиток дитячо-юнацьких організацій.

 12. Дякую за увагу! Бажаю Вам успіхів!