Download
ola v naravi v c od n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Šola v naravi v CŠOD PowerPoint Presentation
Download Presentation
Šola v naravi v CŠOD

Šola v naravi v CŠOD

163 Views Download Presentation
Download Presentation

Šola v naravi v CŠOD

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Šola v naravi v CŠOD

 2. Šole izbirajo med 23 domovi in 18 dnevnimi centri

 3. Dom Jurček, Kočevje

 4. Na robu gozda in mesta

 5. Igranje, • Elementarne igre, • Pohodništvo, • Lokostrelstvo, • Kanuizem, • Kolesarjenje – • kolesarski poligon • Orientacijski tek - lov za zakladom, po označeni poti, po opisani poti, • Plesne igre, • Hoja in tek na smučeh, • Preživetje v naravi, • Igre na snegu. Športne dejavnosti

 6. Naravoslovne dejavnosti • Kmetija, • Vreme in vremenski pojavi, • Zdravilne rastline, • Travniške cvetlice – živali, • Ptice pozimi, • Skrivnostni svet kraških jam, • Varstvo okolja, • Iz zelenega v rjavo, • Gozdne živali, • Divjina Rajhenavskega pragozda, • Bogastvo voda.

 7. Družboslovne dejavnosti • Znajdem se v okolici – orientacija, • Mesto Kočevje se predstavi, • Grad Fridrihštajn, • Preteklost Kočevske, • Izdelki iz papirja in naravnih materialov.

 8. Sankanje, • Športne igrice z žogico, • Mala košarka, nogomet in odbojka, • Elementarne igre, • Rekreacija na trim stezi, • Spoznajmo se, • Kviz male sive celice, • Socialne igre za majhne in velike. Dejavnosti v prostem času

 9. Majhni smo še • starost otrok je od 6 do 10let, • večina otrok je prvič zdoma brez staršev, • posredovanje navodil in komunikacija med CŠOD in šolo ter šolo in starši mora biti zato zelo dobra.

 10. prihod in namestitev (nujna pomoč pri prtljagi, razporejanju po sobah, pri postiljanju,..), • navodila o dnevnem poteku dela in o bivanju v domu kratka in jasna, stalno jih je potrebno obnavljati, • stalna prisotnost učitelja, kjer koli se nahaja skupinica otrok (pri telefonski govorilnici, na hodniku, v avli,…). Tukaj smo …

 11. Zdaj sem, potem tja … • navodila o začetku in poteku dejavnosti ali drugih opravilih v domu morajo biti posredovana ustno, pred vsako aktivnostjo posebej, • urnika še ne znajo brati, tudi tisti ne, ki sicer že berejo, • večina otrok še ne pozna na uro.

 12. Lačni smo … • prihajanje v jedilnico v skupini, • pomoč dežurnim pri pripravljanju miz in pribora ter pri delitvi hrane in pri pospravljanju, • nadzor, koliko je kdo pojedel, ali je sploh kaj jedel.

 13. Čevljev si še ne znamo zavezati … • stalno preverjanje, kako • so oblečeni in obuti pred odhodom na teren, • pomoč pri oblačenju in obuvanju, • sušenje mokrih oblačil in obutve.

 14. Na morju te imamo radi, v umivalnici pa ne najrajši • dežurstvo učitelja v umivalnici zjutraj in zvečer, • pomoč pri tuširanju, • pomoč pri sušenju las, • stalna opozorila za umivanje rok pred obroki.

 15. Zvečer se radi stisnemo k svojim mamicam … • pogosto se pojavlja domotožje, posebno v večernem in nočnem času, • pred spanjem zaželeno branje pravljic, • ponoči bujenje otrok (lulanje, zdravila,..).

 16. Radi imamo prijazne učitelje … • majhni otroci se hitro navežejo na učitelje, stalno so ti za petami, • vikanja še ne poznajo, vsi, zato je odnos med učitelji in otroki bolj neposreden in prijateljski, • z otroki smo kratek čas, zato je potrebno hitro pridobiti njihovo zaupanje, saj je potem tudi izvajanje programa bolj plodno.