Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi terveiset tampereen turun jyv skyl n ja porin seuduille
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 78 Views
 • Uploaded on

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi - terveiset Tampereen , Turun, Jyväskylän ja Porin seuduille. Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus Tampereella 11.4.2008 Rakennusneuvos Matti Vatilo / Ympäristöministeriö. Yhteistyötä edistäviä / jarruttavia kysymyksiä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jodie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi terveiset tampereen turun jyv skyl n ja porin seuduille

Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi- terveiset Tampereen, Turun, Jyväskylän ja Porin seuduille

Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus

Tampereella 11.4.2008

Rakennusneuvos Matti Vatilo / Ympäristöministeriö


Yhteisty t edist vi jarruttavia kysymyksi
Yhteistyötä edistäviä / jarruttavia kysymyksiä

 • Kuntien välinen kilpailu, ”kermankuorinta”

 • Sitoutuminen ja luottamuspula

 • Kuntaliitoskysymykset

 • Kuntien kokoero

 • Olevien yhteistyörakenteiden puute

 • Erityisesti päättäjien tasolla kokoavaa yhteistyötä melko vähän – muodot puuttuvatKaupunkiseutusuunnitelmien arviointi terveiset tampereen turun jyv skyl n ja porin seuduille

Länsi-Suomi, huoltosuhde 2004

Taloudellinen huoltosuhde

Taloudellinen huoltosuhde kertoo kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa (lasta, opiskelijaa, eläkeläistä) ja työtöntä on yhtä työllistä kohden. Huoltosuhde ilmoitetaan kahden desimaalin tarkkuudella.


Tampereen kaupunkiseutusuunnitelman yleisarvio
Tampereen kaupunkiseutusuunnitelman yleisarvio

+ Kaupunkiseutusuunnitelma onnistunut lähes joka osa-alueeltaan

+ Esitetään erittäin laaja-alaista ja kokonaisvaltaista yhteistyötä, joka myös resurssoitu ja organisoitu

- Yhteisten seudullisten tavoitteiden saavuttaminen voi olla vaikeaa, kun edetään kuntien omien tavoitteiden kautta

- Yhteiset maapoliittiset tavoitteet puuttuvat eikä hajarakentamisen hallintaa ole erikseen käsitelty


Tampereen seudun kaupunkiseutusuunnitelman arviointi

Tampereen seudun kaupunkiseutusuunnitelman arviointi

Olli Maijala / Ympäristöministeriö

Kaupunkiseutusuunnitelmien palautetilaisuus

Tampereella 11.4.2008Tampereen seudun kaupunkiseutusuunnitelma suunnitelman ja arvioinnin l ht kohtia
Tampereen seudun kaupunkiseutusuunnitelma työssäkäyntialuesuunnitelman jaarvioinnin lähtökohtia

 • Seudulla on useamman vuoden perinne seutuyhteistyöstä, seutustrategia 2005 ja kaupunkiseudun kuntayhtymä. Kaupunkiseutusuunnitelmassa yhteistyö näkyy – arvio on kokonaisuutena hyvin myönteinen

 • Seudun erityisinä haasteina yhdyskuntarakenteen hallinta sekä kulkemistarpeen vähentäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääminen tilanteessa, jossa seudun väestö kasvaa voimakkaasti etenkin kehyskunnissa ja sen seurauksena myös liikenne kasvaa nopeasti.

 • Haasteisiin vastaamiseen esitetty suunnitelmassa hyvät keinot.

 • Arvioinnissa on painotettu erityisesti maankäytön, asumisen, liikenteen ja palveluiden järjestämisen yhteensovittamista ja yhteisvastuullisuutta asuntopolitiikassa. Näillä on erityistä merkitystä seudun toiminnallisen kokonaisuuden ja kuntien välisen kilpailun hallinnassa.


Malp yhteensovittaminen 1
MALP yhteensovittaminen (1) työssäkäyntialue

 • Suunnitelmassa esitetään erittäin laaja-alaista ja kokonaisvaltaista seudullista yhteistyötä.

 • Seudulle aiotaan laatia samanaikaisesti - seudullinen rakennemalli - asunto-ohjelma - liikennejärjestelmäsuunnitelma - palveluverkkoselvitys - ilmastostrategia - elinkeinostrategia

 • Vahvuutena on, että eri suunnitelmien ja ohjelmien laadinta kytketään toisiinsa. Kokoavana tekijänä toimii rakennemallityö.

 • Keskinäisvaikutussuhteet ja tältä kannalta keskeiset työvaiheet on myös aikataulullisesti mietitty; esim: - rakennemallivaihtoehtojen vaihtoehtoiset liikennejärjestelmät - rakennemallivaihtoehtojen ilmastovaikutukset - palveluverkkoselvityksen esitysten vaikutusten arviointi rakennemallivaihtoehdoissa


Malp yhteensovittaminen 2 kehitt mistarpeita
MALP yhteensovittaminen (2) työssäkäyntialuekehittämistarpeita

 • Rakennemallin heikkoutena on, että yhteisiin suunnitelmiin edetään kuntakohtaisten kehityskuvien laadinnan kautta. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen voi tällöin olla vaikeaa.

 • Kriittinen kohta haasteisiin vastaamisessa on rakennemallityön vaikutusten arviointivaiheen onnistuminen: - tässä viimeistään kaikkia eri suunnitelmia ja ohjelmia tarkastellaan kootusti - tehdään keskeiset linjaukset yhdyskuntarakenteen, asumisen, liikennejärjestelmän ja kaupan sijoituksen sekä osittain myös palveluyhteistyön osalta.Seudun joukkoliikenteen järjestämisen kannalta seudullisen joukkoliikenneorganisaation muodostaminen on tärkeää.

 • Hajarakentamisen hallintaa ei ole suunnitelmassa erikseen käsitelty.

 • Yhteisiä maapoliittisia linjauksia ei ole esitetty tavoitteeksi.


Kaupunkiseutusuunnitelmien arviointi terveiset tampereen turun jyv skyl n ja porin seuduille

Haja-asutusalueille vuosina 2001-2005 valmistuneiden asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista


Yhteisvastuullisuus asuntopolitiikassa
Yhteisvastuullisuus asuntopolitiikassa asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista

 • Asunto-ohjelmassa myönteistä, että siinä tullaan paitsi määrittelemään - asuntojen kunnittaiset ja asuntotyypittäiset tuotantotavoitteet sekä tonttitarjonta, myös - huomioimaan erityisryhmien asumispalvelujen järjestäminen

 • Vuokrataloyhteistyötä ei kuitenkaan esitetä. Se voisi auttaa yhteisten asuntopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa.

 • Myös asunto-ohjelman heikkoutena on, että yhteisiin suunnitelmiin edetään kuntien omien tavoitteiden kautta. Yhteisen näkemyksen saavuttaminen voi olla vaikeaa.


Palvelujen rajat ylitt v n k yt n lis minen
Palvelujen rajat ylittävän käytön lisääminen asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista

 • Tällä hetkellä seudulla on yksittäisiä sopimuksia päivähoito- ja koulupalvelujen rajat ylittävästä käytöstä.

 • Käyttömahdollisuuksien lisäämistä jatkossa selvitetään kattavasti keskeisimpien peruspalvelujen osalta.

 • Palveluverkkoselvityksessä määritellään toimenpide-esitykset tätä koskien perusopetuksen, päivähoidon ja perusterveydenhuollon osalta.

 • Koska vasta suunnitellaan, ei päätöksiä käytön mahdollistamisesta ole vielä olemassa.

 • Asiaa hankaloittaa se, että suunnitelmakunnat tulevat ilmeisesti kuulumaan kolmeen eri yhteistoiminta-alueeseen, kaksi kuntaa aikoo järjestää palvelunsa itse ja yhden osalta tilanne on vielä avoin. Nykymuodossaan ratkaisut eivät tue puitelain tavoitetta palvelujen paremmasta kuntarajat ylittävästä käytöstä.


Sitoutuneisuus yhteisty h n
Sitoutuneisuus yhteistyöhön asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista

 • Suunnitelmien toteutumista edistää se, että niihin liitetään seudulliset toteuttamisohjelmat ja/tai aiesopimukset, joissa toimenpiteet (myös palvelut ja infrastruktuuri) aikataulutetaan ja vastuutetaan.

 • Kaikkien suunnitelmien toteuttaminen on jo käynnistynyt ja aikataulu on ripeä, määrä valmistua kevääseen 2009 mennessä.

 • Toteuttamista tukee resurssointi(ns. hanke-/seuturaha) ja yhteistyön organisointi seutuhallinnon kautta.

 • Yhteistyön kehittäminen suunnitelma-alueen ulkopuolelle jääneiden seudun kuntien kanssa on perusteltua.


Pirkanmaa
Pirkanmaa asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista

Virrat

Kihniö

Kaupunkiseutusuunnitelman tekoon osallistuneet kunnat

Parkano

Vilppula

Yhdistyminen 2009, kv tai VN päätös

Mänttä

Yhdistyminen 2009 ja 2007

Ruovesi

Kuru

Yhdistyminen 2007

Ikaalinen

Juupajoki

Yhdistyminen 2005

Ylöjärvi

Orivesi

Hämeenkyrö

Tampere

Ylöjärvi ja Kuru yhdistyvät 1.1.2009, mutta liitos ei oleyhdyskuntarakenteenkannalta merkittävä.

Mouhijärvi

Kuhmalahti

Nokia

Kangasala

Pirkkala

Vammala

Äetsä

Pälkäne

Lempäälä

Vesilahti

Valkeakoski

Akaa

Kylmäkoski

Punkalaidun

Urjala


Kaupunkiseutusuunnitelmien ranking lista
Kaupunkiseutusuunnitelmien ranking-lista asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista

KPS-pisteet ja

kuntaliitospisteet

Väestö yli 500 000 KPS-pisteet Kuntaliitospisteet yhteensä

Helsingin seutu 36 0 36

Väestö 200 000–500 000

Tampereen seutu 36 0 36

Lahden seutu 34 0 34

Oulun seutu 30 1 31

Turun seutu 28 1 29

Väestö alle 200 000

Joensuun seutu 35 3 38

Jyväskylän seutu 30 3 33

Kouvolan seutu 25 4 29

Kuopion seutu 22 0 22

Hämeenlinnan seutu 19 3 22

Lappeenrannan seutu 17 3 20

Länsi-Uusimaa 17 2 19

Kokkolan seutu 15 4 19

Seinäjoen seutu 15 3 18

Kotkan seutu 16 0 16

Mikkelin seutu 14 2 16

Porvoon seutu 11 1 12

Vaasan seutu 5 0 5


Tampereen seutu
Tampereen seutu asuntojen määrä ja osuus kaikista 5 vuoden aikana valmistuneista asunnoista