Vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom
Download
1 / 44

- PowerPoint PPT Presentation


 • 203 Views
 • Uploaded on

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom. Prim. Darinka Klančar dr. med. Katedra za družinsko medicino. Namen predstavitve. Posebnosti obravnave bolnika z glavobolom v DM Značilnosti družinske medicine. POSEBNOSTI. Specialist družinske medicine.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - joben


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom

Vloga zdravnika splošne/družinske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom

Prim. Darinka Klančar dr. med.

Katedra za družinsko medicino


Namen predstavitve
Namen predstavitve bolnika z glavobolom

 • Posebnosti obravnave bolnika z glavobolom v DM

 • Značilnosti družinske medicine


Posebnosti
POSEBNOSTI bolnika z glavobolom

Specialist družinske medicine

Specialist sekundarnega nivoja- nevrolog

hudi nenadni glavoboli

sekundarni glavoboboli

 • diferencialna diagnostika med primarnimi in sekundarnimi glavoboli

 • napotitve

 • dodenje bolnika s kroničnim glavobolom


Sposobnosti kompetence dru inskega zdravnika pri obravnavi bolnika z glavobolom
Sposobnosti (kompetence) družinskega zdravnika pri obravnavi bolnika z glavobolom

 • Vodenje primarne zdravstvene oskrbe

 • V osebo usmerjena zdravstvena oskrba

 • Specifičen način reševanja problemov

 • Celostni pristop

 • Usmerjenost v skupnost

 • Celovito oblikovanje modelov


1 vodenje primarne zdravstvene oskrbe
1. obravnavi bolnika z glavobolomVodenje primarne zdravstvene oskrbe

 • Prvi stik bolnika z zdravstveno službo

 • Odprt, neomejen dostop

 • Reševanje vseh vrst zdravstvenih težav

 • Učinkovita raba virov in sredstev

 • Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva

 • Povezovanje specialnosti - vloga posrednika


Prvi stik bolnika z zdravstveno slu bo odprt neomejen dostop

PROBLEMI -OVIRE obravnavi bolnika z glavobolom:

omejevanje (?)

prepogostih

obiskov v ambulanti

PREDNOSTI-KORISTI:

večja verjetnost

odkritja

resne patologije

Prvi stik bolnika z zdravstveno služboOdprt, neomejen dostop


Odprt neomejen dostop glavobol
Odprt, neomejen dostop-glavobol obravnavi bolnika z glavobolom

 • klinično zaznanih 40%

 • glavobol ni življenje ogrožujoče stanje

 • pogosto samozdravljenje

 • različno koriščenje zdravstvene službe


Re evanje vseh vrst zdravstvenih te av

PROBLEMI obravnavi bolnika z glavobolom-OVIRE

težave pri

prepoznavanju pravega

razlogaza obisk v

ambulanti

PREDNOSTI-KORISTI:

boljši izid oskrbe

Reševanje vseh vrst zdravstvenihtežav


Re evanje vseh vrst zdravstvenih te av glavobol

glavobol je pogosto psihosocialna kategorija obravnavi bolnika z glavobolom

slabša opremljenost za reševanje težav-agravacija, somatizacja

ponavljanje preiskav

Napotitev je pogosto

NEUSTREZEN UKREP

Reševanje vseh vrst zdravstvenihtežav- glavobol


Primer 1
Primer 1 obravnavi bolnika z glavobolom

 • 46-letno bolnico v ambulanto pripelje mož, bolnica je komaj hodi, zato jo podpira, da ne bi padla. Pove je, da je ženo pred dvema urama začela močno boleti glava, tudi bruhala je. Bolnica pove, da je sicer pogosto imela glavobole, a ni iskala zdravniške pomoči, saj se je zdravila s tabletami, ki jih je kupila v lekarni. Današnji glavobol pa je tako hud kot še nikoli, sploh najhujša bolečina v njenem življenju.


U inkovita raba virov in sredstev

PROBLEMI –OVIRE: obravnavi bolnika z glavobolom

najti pravo mero med:

racionalnostjo- “varčevanjem”

in strokovnostjo

PREDNOSTI- KORISTI:

zaščita bolnika pred

nepotrebnimi zdravstvenimi

ukrepi, ki

ne izboljšajo zdravstvenega

stanja

ne večajo zadovoljstva bolnika

Učinkovita raba virov in sredstev


U inkovita raba virov in sredstev glavobol

v večini primerov migrena, tenzijski glavobol obravnavi bolnika z glavobolom

diagnostika in terapija sodi na primarni nivo

pogosto samozdravljenje, zloraba analgetikov

pretirane napotitve in preiskave

posledice “varčevanja”

Učinkovitarabavirov in sredstev-glavobol


Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva

PROBLEMI –OVIRE: obravnavi bolnika z glavobolom

čas

kot omejevanlni

dejavnik pri komunikaciji z

drugimislužbami

slabaorganiziranostslužb

zavračanjeteh služb s

strani bolnika

PREDNOSTI, KORISTI:

razbremenitev zdravnika

boljši izid oskrbe

Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva


Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva glavobol

Dodatne diagnostične metode večinoma niso potrebne obravnavi bolnika z glavobolom

Napotitev k specialistu praviloma ni potrebna

Sodelovanje z ostalimi strokovnjaki primarnega zdravstvenega varstva-glavobol


Povezovanje specialnosti vloga posrednika

PROBLEMI –OVIRE: obravnavi bolnika z glavobolom

bolnik ne izgradi

dovolj zaupanja do zdravnika DM in

zahteva vedno nove preiskave

PREDNOSTI- KORISTI:

bolnik ni vznemirjen

zaradi številnihukrepov zdravstvene službe

večanjezaupanja v svojega zdravnika

Povezovanje specialnosti - vloga posrednika


Povezovanje specialnosti vloga posrednika glavobol

Kljub negativnim izvidom preiskav na sekundarnem nivoju problem ostaja

Povezovanje specialnosti - vloga posrednika- glavobol


2 v osebo usmerjena zdravstvena oskrba
2. problem ostaja V osebo usmerjena zdravstvena oskrba

 • Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost

 • Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosa zdravnik/bolnik

 • Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete


Odnos osredoto en na posameznika njegovo dru ino skupnost

PROBLEMI –OVIRE problem ostaja :

zlasti pri mlajših

zdravnikih

nevarnost

prevelike klinične

usmerjenosti

PREDNOSTI-KORISTI:

obvladovanje problema

več podpore družine

boljši izid oskrbe

Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost


Odnos osredoto en na posameznika njegovo dru ino skupnost glavobol

Neugodna družinska ali delovna situacija pogosto vodi v problem ostaja

somatizacijo

prehod akutnega stanja v kronično bolezen

Odnos osredotočen na posameznika, njegovo družino, skupnost- glavobol


Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in u inkovitega odnosa zdravnik bolnik

PROBLEMI –OVIRE: problem ostaja

pretirano istovetenje z bolnikom, njegovimi težavami

pretirana navezanost

z obeh strani

možnost deviacij odnosa

PREDNOSTI- KORISTI:

zdravnik inbolnik

imata stabilen način komunikacije,

ki ga z leti razvijata

Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosazdravnik/bolnik


Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in u inkovitega odnosa zdravnik bolnik glavobol

temelj zdravljenja problem ostaja

je ustrezna

komunikacija=anamneza

klinični pregled

kritičnost pri nadaljnih preiskavah

Uporaba posebnosti posveta za razvoj dobrega in učinkovitega odnosa zdravnik/bolnik- glavobol


Zagotavljanje stalnosti kontinuitete

PROBLEMI –OVIRE: problem ostaja

izčrpavanje odnosa,

ponavljanje preiskav

nepotrebno zdravljenje

PREDNOSTI-KORISTI:

zaupanje

lažje obvladovanje

poslabšanja bolezni

Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete


Zagotavljanje stalnosti kontinuitete glavobol

Zdravnik mora graditi terapevtski odnos na vključitvi bolnika, vendar ne prepustiti bolniku pobude za terapevtske ukrepe

Zagotavljanje stalnosti, kontinuitete-glavobol


3 specifi en na in re evanja problemov
3.Specifičen način reševanja bolnika, vendar ne prepustiti bolniku pobude za terapevtske ukrepe problemov

 • Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni

 • Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov


Uporaba svojevrstnega procesa odlo anja glede na pogostnost in raz irjenost bolezni
Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni

PROBLEMI –OVIRE: zdravnikovo zanikanje bolezni še bolj veča bojazen pred njo

PREDNOSTI-KORISTI:

pomiritev in izognitev nepotrebnim preiskavam izboljša kvaliteto življenja


Uporaba svojevrstnega procesa odlo anja glede na pogostnost in raz irjenost bolezni glavobol

glavobolje nenevarno, pogosto stanje in razširjenost bolezni

resna patologija (tumor, SAH, ...) je redkejša

bolnik z glavobolom potrebuje izčrpen pogovor in pregled ob prvem pojavu težav: pomiritev, razlaga , navodila

hišni obisk

Uporaba svojevrstnega procesa odločanja glede na pogostnost in razširjenost bolezni- glavobol


So asno obvladovanje akutnih in kroni nih zdravstvenih problemov

PROBLEMI –OVIRE: in razširjenost bolezni

uskladitev prioritet

zdravnika DM in bolnika

PREDNOSTI-KORISTI:

ob hkratni obravnavi različnih bolezni bolje urejena terapija

izogib polipragmaziji

reševanje po prioritetah

večanje možnosti preživetja

Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov


So asno obvladovanje akutnih in kroni nih zdravstvenih problemov glavobol

Bolnik z glavobolom potrebuje razlago o koristnosti terapevtskih ukrepov ob poslabšanju bolezni-zlasti ob sočasni obolevnosti- škodlijivi učinki pretirane rabe zdravil

Zdravnik ne sme spregledati resnejše patologije, ki ogroža življenje pogosto težavnega bolnika z glavobolom

Sočasno obvladovanje akutnih in kroničnih zdravstvenih problemov- glavobol


4 celostni pristop
4. terapevtskih ukrepov ob poslabšanju bolezni-zlasti ob sočasni obolevnosti- škodlijivi učinki pretirane rabe zdravilCelostni pristop

 • Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju

 • Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja


Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju

PROBLEMI –OVIRE: terapevtskih ukrepov ob poslabšanju bolezni-zlasti ob sočasni obolevnosti- škodlijivi učinki pretirane rabe zdravil

manjša možnost bolnika

za dovolj kritično sodelovanje

zaradi

neprepoznavanja obrambnih

mehanizmov

PREDNOSTI-KORISTI:

kritičnost pri zgodnjem

odkrivanju prihranijo

nepotrebne stike z

zdravstveno službo

Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju


Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju glavobol

Osveščen bolnik terapevtskih ukrepov ob poslabšanju bolezni-zlasti ob sočasni obolevnosti- škodlijivi učinki pretirane rabe zdravil

bo sam prepoznal

poslabšanja

bolezni

in jih znal s

preventivnimi

ukrepi

omiliti

Obravnava bolezenskih stanj v zgodnjem stadiju- glavobol


Spodbujanje zdravega na ina ivljenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja

PROBLEMI –OVIRE: terapevtskih ukrepov ob poslabšanju bolezni-zlasti ob sočasni obolevnosti- škodlijivi učinki pretirane rabe zdravil

težko spremeniti

stereotipe

navade bolnika

PREDNOSTI- KORISTI:

promocija zdravja in

vzgoja za lastno skrb za

zdravje

omili posledice

prepreči prehod v kronično stanje

Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja


Spodbujanje zdravega na ina ivljenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja glavobol

Zdravniki in bolniki so preveč pod vplivom ponudbe medikamentozne terapije

Delovne obveznosti in slabi pogoji dela silijo bolnike v stalež

Bolniki so premalo pripravljeni za zdrav način življenja

Spodbujanje zdravega načina življenja s promocijo strategij za ohranjanje zdravja- glavobol


5 usmerjenost v skupnost
5. medikamentozne terapijeUsmerjenost v skupnost

Usklajevanje zdravstvenih potreb posameznih bolnikov in zdravstvenih potreb v skupnosti v skladu z razpoložljivimi sredstvi


Usmerjenost v skupnost

PROBLEMI-OVIRE: medikamentozne terapije

bolnik težko sprejme

dejstvo, da so

sredstva omejena

PREDNOSTI-KORISTI:

manj absentizma

manj nepotrebnih

obiskov

Usmerjenost v skupnost


Usmerjenost v skupnost1

skupnost praviloma nima posluha za preventivne programe medikamentozne terapije

delovno okolje praviloma nima posluha za preventivne programe

Usmerjenost v skupnost


6 celovito oblikovanje modelov
6. medikamentozne terapijeCelovito oblikovanje modelov

Uporaba bio-psiho-socialnega

modela ob upoštevanju kulturnih in bivanjskih razsežnosti


Celovito oblikovanje modelov

PROBLEMI –OVIRE: medikamentozne terapije

otežena komunikaciji-

bolnik noče sprejeti

zdravnikovih razlag

PREDNOSTI-KORISTI:

lažje razumevanje

bolnikovega doživljanja

bolezni, njegovih

pričakovanj, strahov,

boljši izid zdravljenja

Celovito oblikovanje modelov


Celovito oblikovanje modelov glavobol
Celovito oblikovanje modelov medikamentozne terapije-glavobol

 • Tudi pri bolniku z glavobolom je potrebno upoštevati posebnosti doživljaja bolečine v posameznih kulturnih okoljih


Zaklju ek
Zaključek medikamentozne terapije

1.Bolniki z glavobolom so pogosti in lahko najbolj težavni bolniki v ambulanti družinskega zdravnika

2.Glavobol je v več kot 50% samoozdravljeno stanje

3.Dignotika in terapija večine glavobolov sodi na primarni nivo

4.Prehod v kroničnost je slab napovedni dejavnik


Zaklju ek1
Zaključek medikamentozne terapije

Obravnava bolnika z glavobolom zahteva od zdravnika veliko naporov pri uveljavljanju njegovih kompetenc


Vloga zdravnika splo ne dru inske medicine pri zdravljenju bolnika z glavobolom

PRIMUM medikamentozne terapije

NON

NOCERE


Preventiva
PREVENTIVA medikamentozne terapije

Enominutno

hitro

približevanje in

razmikanje

vaših

dlani

bo

odgnalo vaš glavobol