edgar allan poe ivot a d lo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Edgar Allan Poe život a dílo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Edgar Allan Poe život a dílo

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 13
Download Presentation

Edgar Allan Poe život a dílo - PowerPoint PPT Presentation

joben
191 Views
Download Presentation

Edgar Allan Poe život a dílo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Edgar Allan Poeživot a dílo Tento digitální učební materiál (DUM) vznikl na základě řešení projektu OPVK, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0794 s názvem „Výuka na gymnáziu podporovaná ICT“. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 2. 19. 1. 1809 Boston – 7. 10. 1849, Baltimore • americkýromantickýbásník, prozaik, literárníteoretik a esejista • autorfantastických a mystickýchpříběhů, ale ihumornýchpříběhů • zakladateldetektivníhožánru (postavaamat. detektivaDupina • některá z jehoděllzepovažovatzaranou science fiction • jehodílo se staloobrovskýmzdrojeminspiracemnohýchevropskýchbásníkůiprozaiků • patří do základníhokánonuanglo-americkéliteratury

 3. Život • Narozen v Bostonu do rodinychudýchkočovnýchherců • Matkazáhyumíránatuberkulózu, manžel, kterýjiopustilještěpřednarozenímEdgara se pozdějiupíjí k smrti • Společně s bratrem a postiženousestrou se dostávají do sirotčince • Edgar je adoptovánpanemAllenem – odtudjehoprostředníjméno • Stěhuje se s niminakrátkýčas do Anglie, která se Poeovistanenepřebernýmzdrojeminspirace • VysokouškolustudujeveVirginii, ale začínámítpotíže s alkoholem a hráčskýmidluhy • Vefinančníkrizi se zapisujenavojenskouakademiive West Pointu – pro porušenídisciplíny je brzyvyloučen

 4. Poe a jehoženaVirginie • Rozchází se s valnoučástísvéadoptivnírodiny • Stěhuje se k tetě, kde se zamiluje do svétřináctiletésestřeniceVirginieClemmové • V r. 1836 sijiberezaženu, Virginie je bohuželnemocná a poněkolikaletechumíránatuberkulózu • Edgar je toutoztrátouhluboceotřesen, propadádepresím, alkoholismu a jehofinančníproblémy se stupňují.

 5. Poe - novinář • Ve 30. letech 19. st.nebylojednoduchéprosadit a uživit se jakonovinář. Životnostněkterýchnovinbylajenpárčísel, novináři se muselipoprat s neexistencízákona o autorskýchprávech. Většinačlánků v USA jenvykrádalapůvodníbritskéčlánky. • E. A. Poe je známjakojeden z prvníchnovinářů, kteří se snažiliuživit se samotnýmpsaním • 1833 – prvníúspěch, kdyžvyhrál1. cenubaltimorskýchnovin se svýmpříběhemRukopisnalezený v láhvi • Poslézenastupuje do časopisu Southern Literary Messenger a v r. 1835 se stávájehohlavnímšéfredaktorem • Objevujesvůjosobitýstylpublicistickéhopsaní a kritiky. • Kvůliproblémům s alkoholem a financemi je všaknakonecpropuštěn. Projdesiredakcemi Burton’s Gentleman Magazine a pozdějitaké Graham’s Magazine, Evening Mirror aj. Kolem r. 1840 se rozhodnevydávatvlastníčasopis – The Stylus. Bohuželzůstávápouze u rozhodnutí. Vývěsníštít v blízkostidomu, kde se E. A. Poe narodil.

 6. Dílo • Píšebásnějiž od r. 1827, např. Tamerlán a jinébásně, Básně (1830). V r. 1845 vycházíHavran (Raven) a E. A. Poe se přesnocstáváslavným. Dalšíslavnésamostatnébásně: • Ulalume • Eldorádo • Zvony Sbírkypovídekvydanézajehoživota: • Grotesky a arabesky (1839) • Černýkocour a jinépovídky (1843) • Povídky (1845)

 7. Povídky, vekterýchvystupujepostava C. August Dupin: • Vraždy v ulici Morgue • Záhada Marie Rogêtové • Odcizenýdopis Jinéčeskyvydanépovídky: • U konce s dechem • Dostaveníčko • Berenice • KrálMor • ZánikdomuUsherů • Muž, který se rozpadl • Eleonora • Maskačervenésmrti • Jáma a kyvadlo • Černýkocour • Zlatýbrouk • Vrahjsity! IlustraceÉdouardaManeta k překladuHavrana S. Mallarmého, 1875

 8. Esej: Filozofiebásnickéskladby • Esej, vekterém E. A. Poe popisuje, jakpostupovalpřipsaníHavrana, vyvracítímurčitémystickévnímáníspisovatelůjakolidí, kteříjsoupolíbenimúzou, kteřívechvíliosvícenípíšousvádíla. • Poe odkrylracionálnípodstatuúčinkudílanačtenáře. Jaknapsatdobrou/účinnoubáseňpodle E. A. Poea? • Čtenář by jimělpřečístnajednou – rozměr max. 100 veršů (Havranmá 108 veršů); • Ústřednímmotivemmusíbýtněcokrásného (obor) nebosmutného (tónskladby), čemurozumíkaždýčlověk (v ideálnímpřípadějde o sloučeníobojího – vizHavran a smrtmilovanékrásnéženy); • Báseň by mělabýtzapamatovatelná – použijtejednoduchý, zvučnýrefrén – Havran a jeho nevermore; • Poe složiljakoprvníposlednísloky a k nimpřidalzačátek a středbásně, abydošlo k postupnégradaci.

 9. E. A. Poe a jehoosobnost • Edgar Allan Poe bylobdarovánvysokouinteligencí, bylvelicezdvořilý, ale takéažpřehnaněprudký a divoký. • Již od dětstvíčetldílaLordaByrona, SamuelaTaylora Coleridge a většinuromantickýchautorůsvédoby. • Hlouběji se zabývalkosmogonií, přírodnímivědami a mysticismem. • Dokázal s matematickoupřesnostídosáhnoutgeniálníhoefektu a zanechattakvečtenářipředempsychologickypromyšlenouimpresi – většinoustrachu, hnusu, ale ihumoru a překvapení. • Ještězasvéhoživotaztratilvšechnyženy, kterémiloval, a znesvářil se se všemilidmi, kteří by mu byli v těžkýchokamžicíchschopnipomoci. Žil v takřkanepřetržitébídě, přestože se izasvéhoživotadočkaljistéslávy (zejménasvýmižurnalistickýmipracemi).

 10. E. A. Poe a jehovlivnaostatníspisovatele Do Evropy se takřkaneznámédílodostalodíkypřekladůmCharleseBaudelaira a částečněiStéphanaMallarmého. Ch. Baudelaire o němnapsal: „Zevšeho, co jsemčetl, nabývámpřesvědčení, žeSpojenéstátybyly pro Poeajedinévelkévězení a jehovnitřní, duchovnísvětbásníkaneboipijákabyljedinýmvytrvalýmúsilímuniknoutvlivutétoodpornéatmosféry.“ Francouzštíprokletíbásníci (Baudelaire, Verlaine a Rimbaud) v němvidělisvéhopředchůdce a velkývzor.

 11. Poe a jehovliv • Jehodílobyloinspiracímnohapozdějšíchautorů, např: • Arthur Conan Doyle (jehokult. Sherlock Holmes je výrazněovlivněnpostavouvýjimečněinteligentníhodetektivaDupina). • Jules Verne – vědeckápřesnostpopisu. • Určitývlivvnímámei v díle F. Dostojevského, J. K. Rowlingové, v básníchLovecrafta a jiných. • Jehodílo je stálepřekládáno do mnohýchjazyků. JehoHavranbylnesčetněkrátzpracován. Mnohébásněposloužilyjakotextyznámýmhudebníminterpretům.

 12. Citace: Edgar Allan Poe. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.12. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Edgar_Allan_Poe&action=edit File:Edgar Allan Poe Signature.svg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Allan_Poe_Signature.svg File:Edgar Allan Poe Birthplace Boston.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.12. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Edgar_Allan_Poe_Birthplace_Boston.jpg File:VirginiaPoe.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.12. 2012 [cit. 2012-12-09]. File:Edgar Allan Poe portrait B.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.12. 2012 [cit. 2012-12-09]. Edgar Allan Poe. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.12. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Raven_Manet_D2.jpg

 13. 7. File:Clarke-TellTaleheart.jpg. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.12. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Clarke-TellTaleHeart.jpeg 8. File:Aubrey_Beardsley. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 6.12. 2012 [cit. 2012-12-09]. Dostupné z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1c/Aubrey_Beardsley_-_Edgar_Poe_2.jpg Tentodigitálníučebnímateriál (DUM) zpracovala Mgr. Veronika Sivková 6. 12 2012 v Havířově.