Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí KIV & OSTATNÍ - PowerPoint PPT Presentation

joanne
m stsk knihovna lomnice nad lu nic kiv ostatn n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí KIV & OSTATNÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí KIV & OSTATNÍ

play fullscreen
1 / 13
Download Presentation
82 Views
Download Presentation

Městská knihovna Lomnice nad Lužnicí KIV & OSTATNÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Městská knihovnaLomnice nad Lužnicí KIV & OSTATNÍ

 2. Lomnice n. Lužnicí je město s 1800 obyvateli • Knihovna sousedí s budovou školy ( cca250 žáků) • Máme také mateřskou školu ( cca 70 dětiček) • Aktivní jsou místní spolky?!?! • Knihovna se AKTIVNĚ spolupodílí na kulturním dění a akcích pořádaných IKS Něco málo informací:

 3. Týdně 20 hodin fungujeme jako půjčovna • Denně přístup na 2 stanice veřejného internetu • Dvakrát ročně pořádám Školičku internetu pro seniory a spol • MŠ a ZŠ pravidelně navštěvují vzdělávací a informativní hodiny • Pořádám a organizuji besedy, výtvarné dílny Knihovna má dveře dokořán?!?

 4. Přišly si k nám na besedu…

 5. Informativní výchova v podobě klasických lekcí KIV – mladší žáci? – 2 x starší žáci? – 1 x mateřinka? • Tematické besedy literární, všeobecné – vždy po dohodě s vyučujícím • Základní ZNALOSTI z KIVky procvičujeme při každém setkání!!! Konečně na dané téma!


 6. Hodiny KIVky - vždy propojen poslech s praktickou částí s ohledem na věk dětí! • Do 3. třídy přednáška + výuka hrou • Od 4. třídy – hledání v on-linu • Od 6. třídy – on-line + ostatní knihovny + encyklopedie a podobné pomůcky Trochu konkrétněji

 7. Literární – po dohodě s vyučujícími • Konkrétní autoři (oblíbeni Lada, Čapek J+K, W+V, Verne, Hemingway, Němcová,..) • Ilustrátoři, Dobrodružná literatura, Pohádky o zvířátkách, Fantasy x fantazie, Vaříme knihu • Tematické – roční období, zvyky, Projektový den Těšilo mne knihovna(Den s Ferdou, Den se Žofkou neboli chytrý jako opička!,Cestou cestičkou spolu s básničkou, Válka prostě byla) • Besedy s autory, pamětníky, historiky, lékaři Další besedy

 8. Zapojení do Noci s Andersenem, Kde končí svět, Celé Česko čte – nově!, Lev čtenář • Od roku 2004 oficiální spolupráce s Rakouskem ( vzájemné návštěvy, Kateřinská, vánoční pečení, Lev, Büchertaxi, Mít rád, zahájení čtenářské sezóny • Výtvarná odpoledne – spolu s nadšenou pomocnicí seznamujeme děti s různými výtvarnými technikami • Výtvarné dílny také pro dospělé – nepravidelně dosud opět lektorky z vlastních řad • Obrovská pomoc – konference ANDERSEN, INTERNET Další akcičky

 9. Slavnost slabikáře

 10. Z moci svěřené mi panovnicí naší říše pasuji Tě tímto na rytíře ŘÁDU ČTENÁŘŮ LOMNICKÝCH! Titul tento jest propůjčen pouze hrdinům těm, jež dokázali poraziti nepřítele z nepřátel nejstrašnějších, hrůznou Negramotnici, jež dlouhá léta panovnicí říše Negramotnosti jest a neustále napadá království Vzdělanosti, vzkvétající za vlády ctihodné paní Moudrosti. Pasovací FORMULE

 11. To je vše z Lomnice Doufám jen, že naší knihovně zachovají lomničtí i nadále svou přízeň – bez čtenářů by nám bylo smutno