biznesi n d rkomb tar l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Biznesi n dërkombëtar PowerPoint Presentation
Download Presentation
Biznesi n dërkombëtar

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Biznesi n dërkombëtar - PowerPoint PPT Presentation


 • 248 Views
 • Uploaded on

Biznesi n dërkombëtar. Prof. Dr. Besim BEQAJ. Domosdoshmëria e Biznesit Ndërkombëtar : Objektivat e të mësuarit.  Të kuptojmë historinë dhe rëndësinë e biznesit global. Të mësojmë definicionin e biznesit ndërkombëtar. Të njohim (mësojmë) rritjen e lidhjeve globale të sotshme.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Biznesi n dërkombëtar' - joanna


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
biznesi n d rkomb tar

Biznesi ndërkombëtar

Prof. Dr. Besim BEQAJ

Prof. dr. Besim BEQAJ

domosdoshm ria e biznesit nd rkomb tar objektivat e t m suarit
Domosdoshmëria e Biznesit Ndërkombëtar: Objektivat e të mësuarit

 Të kuptojmë historinë dhe rëndësinë e biznesit global.

 • Të mësojmë definicionin e biznesit ndërkombëtar.
 • Të njohim (mësojmë) rritjen e lidhjeve globale të sotshme.
 • T’i vlerësojmë mundësitë dhe sfidat e ofruara nga biznesi ndërkomëtar.

Prof. dr. Besim BEQAJ

definimi i biznesi t nd rkomb tar
Definimi i Biznesit ndërkombëtar
 • Biznesi ndërkombëtar paraqet të gjitha transakcionet komerciale (private dhe qeveritare) në mes të dy apo më shumë vendeve.
 • Biznesi ndërkombëtar përbëhet prej transaksioneve të cilat lindin, kryhen dhe zhvillohen përtej kufijve të vendit me qëllim të plotësimit të objektivave të individëve dhe organizatave.
 • Qëllimi i biznesit privat është rritja ose stabilizimi i profitit i cili parcijalisht mvaret nga:
  • Shitjet e jashtme dhe
  • Resurset e jashtme

Prof. dr. Besim BEQAJ

arsyet e b rj s s bn
Arsyet e bërjës së BN
 • Zgjerimi i shitjes
 • Kërkimi i resurseve
 • Divesifikimi i burimeve të shitjes dhe furnizimit
 • Minimizimi i rrezikut konkurues
 • Cilat janë bizneset më te globalizuara në botë?
  • Sporti dhe rendësia e tij si biznes – lojtarët, tifozet, trajneret
  • Bizneset jolegale

Prof. dr. Besim BEQAJ

format e bn
Format e BN
 • Exporti i mallrave dhe shërbimeve
 • Importi i mallrave dhe shërbimeve
 • Investimet e huaja të drejtëpërdrejta
 • Investimet portofol
 • Kontratat menaxheriale
 • Aleancat strategjike
  • Joint veture
  • Veprimet tjera

Prof. dr. Besim BEQAJ

faktor t e rend sish m n bn
Faktorët e rendësishëm në BN
 • Rritja dhe zgjerimi i shpejtë i teknologjisë
 • Liberalizimi i politikave qeveritare për levizjen midis vendeve të produkteve dhe burimeve
 • Zhvillimi i institucioneve të nevojshme për të mbështetur dhe lehtësuar tregtinë ndërkombëtare
 • Rritja e konkurrencës globale
 • Konsumatorët i njohin dhe dëshirojnë produktet dhe shërbimet e jashtme
 • Raportet politike në mes fuqive të mëdha ekonomike janë përmirësuar
 • Rritja e bashkëpunimit ndër-nacional

Prof. dr. Besim BEQAJ

globalizimi
Globalizimi
  • Transportimi është më i shpejtë
  • Komunikimi mundëson kotroll të aktiviteteve nga largësitë
  • Shpenzimet e transportit dhe komunikimit nuk janë të larta për biznesin ndërkombëtar
 • Barrierat e ulëta qeveritare ndaj levizjës së mallrave, sherbimeve dhe resurseve iu mundëson ndërmarrjeve shfrytëzimin e përparësive të biznesit ndërkombëtar
 • Globalizimi është proces i rritjës së ndervashmërisë së vendeve
  • Prodhimi i automobilave
  • Prodhimi i ushqimit

Prof. dr. Besim BEQAJ

funksionimi i bn
Funksionimi i BN
 • Kur funksionohet jashtë, ndërmarrjet duhet të përshtasin metodat e tyre të zakonshme biznesore. Kjo ndodh për shkak se kushtet e jashtme shpesh diktojnë përdorimin e metodave të përshtatëshme dhe sepse menyra e funksionimit të biznesit ndërkombëtar dallon nga metodat dhe menyrat e funksionimit të biznesit vendor.

Si shpjegohet ndikimi i jashtëm në biznes?

 • Shkencat politike studiojnë marrëdheniet në mes biznesit dhe shtetit
 • Shkencat ekonomike pse levizin të mallërat, shërbimet, kapitali dhe monedhat nga një vend në tjetrin

Prof. dr. Besim BEQAJ

slide10

MJEDISI OPERATIV

OPERACIONET

 • FAKTORËT FIZIK DHE SHOQËROR
 • Poitikat dhe praktikat ligjore
 • faktorët kulturor
 • forcat ekonomike
 • ndikimi gjeografik
 • OBJEKTIVAT
 • Rritja e shitjeve
 • kërkimi i resurseve
 • minimizimi i rrezikut

STRATEGJIA

 • FAKTORËT KONKURUES
 • Përparësitë kryesore ne çmime, marketing, inovacion, apo faktorë të tjerë
 • Përparësitë dhe aftësitë komparative të konkurrencës
 • Dallimet konkurruese sipas vendeve

MJETET

 • Format
 • Importi dhe exporti
 • Turizmi dhe transporti
 • Licencimi dhe franshiza
 • Projektet me çelës në dorë
 • Menaxhimi i kontratave
 • Investimet direkte dhe portfolio
 • Funksionet
 • Marketingu
 • Prodhimi global dhe zingjiri furnizues
 • Kontabiliteti
 • Financat
 • Resurset humane
 • Alternativat
 • Zgjedhja e vendit
 • Organizimi dhe mekanizmat e kontrollit

Biznesi ndërkombëtar: Funksionimi dhe ndikimet – Daniels/Radebauch/Sullivan

Prof. dr. Besim BEQAJ

pyetjet ky e para se t l vizet drejt tregjeve nd rkomb tare
Pyetjet kyçe para se të lëvizet drejt tregjeve ndërkombëtare:
 • Si do të përshtatet ideja, produkti, ose shërbimi jonë në tregun ndërkombëtar?
 • A do të ishte më mirë të kyçemi në një treg përmes tregtisë apo përmes investimeve?
 • Cilat janë ndryshimet e nevojshme në produkt në mënyrë që produkti t’i përshtatet kushteve të tregut të jashtëm?
 • Çfarë kërcënimesh mund të na paraqiten nga konkurrenca (e brendshme/globale)?
 • Si mund të neutralizohen këto kërcënime?

Prof. dr. Besim BEQAJ

vlera e lidhjeve globale
Vlera e lidhjeve globale
 • Sot, lidhjet globale e ndërlidhin tregtinë, tregjet financiare, teknologjinë, dhe standardet jetësore së bashku në një mënyrë të paparë!
 • Investimet globale i shtyejnë kompanitë të rishikojnë dhe të luajnë me rregulla të reja në:
  • praktikat biznesore
  • kërkesat ligjore
  • etikë

Prof. dr. Besim BEQAJ

tregtia
Tregtia

 Një ngricë në Brazil dhe efektet e saj në prodhimin e kafës do të kenë pasoja negative të cilat do të manifestohen me pamjaftueshmëri të këtij produkti dhe si pasojë e kësaj çmimet do të rriten.

Prof. dr. Besim BEQAJ

tregjet financiare
Tregjet financiare

 Një rrënie e vlerës se Pezos Meksikane u manifestua me ndryshime negative në tregjet financiare të të gjitha ekonomive ne rritje dhe kishte efekte të mëdha në Poloni, Hungari dhe Republikën Çeke.

Prof. dr. Besim BEQAJ

teknologjia krijon lidhje t fuqishme individuale
Teknologjia krijon lidhje të fuqishme individuale

 Teknologjia kompjuterike, komunikimet satelitore, dhe telekomunikacioni u mundëson qasje në kohë reale të njerëzit dhe informatat në nivel global.

Prof. dr. Besim BEQAJ

njer zit
Njerëzit...
 • Dëgjimi i muzikës botërore
 • Përcjellja e programeve ndërkombëtare të trensmetuara nga CNN etj.
 • Veshja e xhinseve të kaltërta dhe vallëzimi i valleve të njëjta
 • Ushqimet si hamburger, tacos, dhe pica
 • Rezultati është që investimi ndërkombëtar është në shkallën më të lartë të paparë deri me tani.

Prof. dr. Besim BEQAJ

ndikimet makroekonomike t biznesit nd rkomb tar
Ndikimet makroekonomike të Biznesit Ndërkombëtar
 • Tregjet globale e rrisin numrin e konsumatorëve potencial.
 • Ndërmarrjet mund të rrisin aftesine e mesimit më shpejt dhe të prodhojnë produkte me shpenzime më të ulëta shumë më shpejt.
 • Ndërmarrjet mund të përmirësojnë aftësitë e tyre konkurruese.

Prof. dr. Besim BEQAJ

biznesi nd rkomb tar krijon ndryshime nd rkomb tare
Biznesi Ndërkombëtar krijon ndryshime ndërkombëtare
 • Çmimet e produkteve të teknologjisë së lartë bien si pasojë e konkurencës globale
 • VCR’s nuk prodhohen më në SHBA
 • Vetëm një përqindje e vogël e motoçikletave prodhohen në SHBA
 • Industria e këpucëve në SHBA është duke u shuar.

Prof. dr. Besim BEQAJ

p rpar sit e mundshme p r nj nd rmarrje nd rkomb tare
Përparësitë e mundshme për një ndërmarrje ndërkombëtare:

 Qasje në teknologjinë e avancuar

 • Aftësia për të kapitalizuar zhvillimin e produktit
 • Fuqia superiore financiare
 • Thellësia dhe gjerësia e talentit për të menaxhuar
 • Rreziku politik i reduktuar

Prof. dr. Besim BEQAJ

ndikimet e jashtme n bn
Ndikimet e jashtme në BN
 • Veprimi i ndërmarrjes në rrethinë kërkon jo vetëm njohuri menaxheriale për funksionimin e biznesit, por gjithashtu kërkohet njohuri bazë për shkencat shoqërore:
  • shkencat politike,
  • ligjshmerinë,
  • antropologjinë,
  • sociologjinë,
  • psikologjinë,
  • makroekonominë, dhe
  • gjeografinë.

Prof. dr. Besim BEQAJ

evoluimi i strategjive n procesin e nd rkomb tarizimit
Evoluimi i strategjive në procesin e ndërkombëtarizimit
 • Qasja pasive në aktive në drejtim të mundësive të reja
 • Veprimet ndërkombëtare krahas atyre vendore në biznes
 • Drejt qasjeve të palimituara në menyrat e veprimit
 • Lokacionet pakta të jashtme drejt atyre të shumta dhe të palimituara
 • Ngjajshmëritë drejt jongjajshmërive në ambient

Prof. dr. Besim BEQAJ

forcat kund rthen se
Forcat kundërthenëse
 • Standardizimi global vs. Praktikave nacionale
  • Praktikat e standardizimit global tentojnë të zvogëlojnë shpenzimet. Praktikat nacionale iu mundësojnë ndërmarrjeve të adaptohen në kushtet unike lokale.
 • Konkurenca e vendeve vs. Konkurencës së ndërmarrjeve
  • Vendet moderojnë plotësimin e kushteve globale të efikasitetit dhe qëllimeve biznesore sepse ka rivalitet me vendet tjera.
 • Sovraniteti vs. Raportet ndër nacionale
  • Vendet janë të gatëshme të lejojnë prekje të sovranitetit me qëllim:
   • Arritjes së reciprocitetit
   • Qasja e përbashkët ndaj problemeve
   • Ballafaqimi me shqetësimet extrateritoriale

Prof. dr. Besim BEQAJ

p rmbledhje
Përmbledhje:
 • Biznesi ndërkombëtar ka ekzistuar që nga formimi i kufijve nacional
 • Biznesi ndërkombëtar i ka dhënë formë historisë botërore
 • Lidhjet globale janë çelës i mundësive dhe sukseseve të biznesit ndërkombëtar

Prof. dr. Besim BEQAJ

pyetje p r t diskutuar
Pyetje për të diskutuar:

- Krahasoni dhe ballafaqoni biznesin vendor dhe atë ndërkombëtar.

Prof. dr. Besim BEQAJ