1 / 11

Czy Bóg rzeczywiście interesuje się Twoimi problemami ?

Czy Bóg rzeczywiście interesuje się Twoimi problemami ?. Abraham nadał pewnemu miejscu nazwę Bóg, zaopatruje. 1 Mojż. 22,1-18. Złote myśli: 1. Bóg próbuje naszą wierność zwłaszcza jeśli ma zamiar dać nam coś wyjątkowego. 1 Mojż. 22,1-18. Złote myśli:

joann
Download Presentation

Czy Bóg rzeczywiście interesuje się Twoimi problemami ?

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Czy Bóg rzeczywiście interesuje się Twoimi problemami ?

  2. Abraham nadał pewnemu miejscu nazwę Bóg, zaopatruje. 1 Mojż. 22,1-18

  3. Złote myśli: 1. Bóg próbuje naszą wierność zwłaszcza jeśli ma zamiar dać nam coś wyjątkowego. 1 Mojż. 22,1-18

  4. Złote myśli: 1. Bóg próbuje naszą wierność zwłaszcza jeśli ma zamiar dać nam coś wyjątkowego. 2. Kiedy dzieje się jakaś katastrofa to ona nie jest zakończeniem. Bóg ma zamiar zrobić coś jeszcze jeśli nadal na Niego liczysz. 1 Mojż. 22,1-18

  5. Złote myśli: 1. Bóg próbuje naszą wierność zwłaszcza jeśli ma zamiar dać nam coś wyjątkowego. 2. Kiedy dzieje się jakaś katastrofa to ona nie jest zakończeniem. Bóg ma zamiar zrobić coś jeszcze jeśli nadal na Niego liczysz. 3. Kiedy dobrze się Tobie wiedzie nie pozwól swojemu sercu, żeby Bóg przestał być potrzebny. 1 Mojż. 22,1-18

  6. Bądź dzielnym chrześcijaninem kiedy pojawiają się przeszkody.

  7. Złote myśli: 1. Bóg próbuje naszą wierność zwłaszcza jeśli ma zamiar dać nam coś wyjątkowego. 2. Kiedy dzieje się jakaś katastrofa to ona nie jest zakończeniem. Bóg ma zamiar zrobić coś jeszcze jeśli nadal na Niego liczysz. 3. Kiedy dobrze się Tobie wiedzie nie pozwól swojemu sercu, żeby Bóg przestał być potrzebny. 4. Nie bądź niedzielnym chrześcijaninem, bądź dzielnym chrześcijaninem kiedy pojawiają się przeszkody. 1 Mojż. 22,1-18

  8. Przypowieść o talentach. Ewangelia Mateusza 25, 13-30

  9. Jeśli pozostaniecie we Mnie i moje słowa pozostaną w was, proście o cokolwiek chcecie a stanie się wam. Mój Ojciec zostanie uwielbiony przez to, że przyniesiecie obfity owoc i okażecie się moimi uczniami. Ewangelia Jana 15, 7-8

  10. Złote myśli: 1. Bóg próbuje naszą wierność zwłaszcza jeśli ma zamiar dać nam coś wyjątkowego. 2. Kiedy dzieje się jakaś katastrofa to ona nie jest zakończeniem. Bóg ma zamiar zrobić coś jeszcze jeśli nadal na Niego liczysz. 3. Kiedy dobrze się Tobie wiedzie nie pozwól swojemu sercu, żeby Bóg przestał być potrzebny. 4. Nie bądź niedzielnym chrześcijaninem, bądź dzielnym chrześcijaninem kiedy pojawiają się przeszkody. 5. Bóg chętnie zajmie się Twoimi potrzebami, jeśli przekażesz Jezusowi prawa do wszystkiego co jest Twoje. To ty należysz do Boga a nie On do Ciebie. Mt. 25,13-30 1 Mojż. 22,1-18

More Related