slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ik zie… ik zie...

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Ik zie… ik zie... - PowerPoint PPT Presentation


  • 103 Views
  • Uploaded on

Ik zie… ik zie. w at jij niet ziet!. Voorafgaand aan de dienst het lied: Ken je mij – naar Psalm 139 –. Ken je mij – naar Psalm 139 Tekst:Huub Oosterhuis.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ik zie… ik zie...' - jirair


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Ik zie… ik zie...

wat jij niet ziet!

slide2
Voorafgaand aan de dienst het lied:

Ken je mij – naar Psalm 139 –

ken je mij naar psalm 139 tekst huub oosterhuis
Ken je mij – naar Psalm 139 Tekst:Huub Oosterhuis

Ik zou een woord willen spreken.Dat waar en van mij is.Dat draagt wie ik ben,dat het houdt,Ik zou een woord willen spreken.Dat rechtop staat als mens die mij aankijkt en zegt:“Ik ben jouw zuiverste zelf,vrees niet, versta mij, ik ben, ik ben”

Ken je mij? Wie ken je dan?Weet jij mij beter dan ik?Ken je mij? Wie ben ik dan?Weet jij mij beter dan ik?Ogen die door de zon heen kijken.Zoekend naar de plek waar ik woon.Ben jij beeldspraak voor iemand die aardig is, of onmetelijk ver, die niet staat en niet valt en niet voelt als ik,niet koud en hooghartig.

Ben jij de enige voor wiens ogenniet is verborgen van mijn naaktheid.Kan jij het hebben, als niemand anders,

dat ik geen licht geef, niet warm ben, dat ik niet mooi ben, niet veel.

Dat geen bron ontspringt in mijn diepte.Dat ik alleen dit gezicht heb, geen ander.Ben ik door jou, zonder schaamte, gezien, genomen, door niemand minder?Zou dat niet veel teveel waar zijn?Zou dat niet veel teveel waar zijn?

Hier is de plek waar ik woon.Een stoel op het water,een raam waarlangs het opklarend weer.Of het vallende duister voorbij vaart. Heb je geroepen? Hier ben ik.

slide4
Direct aansluitend openingslied (staande)

Spelenderwijs de hemel op aarde Geroepen om te zingen 30’

slide5
Spelenderwijs de hemel op aarde

2 Hier wor - den men -sen tot vre - de ge – no-digd, mu - ren bid - den we om - ver. Spe – len-der-wijs de he - mel op aar - de, een uur lang vre - de die kan.

slide6
Spelenderwijs de hemel op aarde

3 Hier is reeds waar wat we bui -ten nog hoop-ten, voor -proef van wat ko - men zal. Spe – len-der-wijs de he - mel op aar - de, een uur lang vreug -de die kan.

slide7
Spelenderwijs de hemel op aarde

4 Hier vie - ren wij on - ze ar- moe te bo - ven, vrij - heid, vre - de, vreu - gde kan. Spe- len-der-wijs de he - mel op aar - de, een uur lang meer dan er kan.

slide8
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Welkom door….

Bemoediging en groet

We gaan zitten

Stilte en gebed

slide9
Zingen: Psalm 139 Liedboek voor de kerken

1 HEER, die mij ziet zo - als ik ben,

die - per dan ik mij - zelf ooit ken,

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,

Gij volgt mij waar ik zit of sta.

Wat mij ten diep-ste houdt be-wo - gen,

't ligt al - les o - pen voor uw o - gen.

slide10
Psalm 139 vers 14

14 Door - grond, o God, mijn hart het ligt

toch o - pen voor uw aan- ge - zicht.

Toets mij of niet een weg in mij

mij schaadt en leidt aan U voor-bij.

O God, houd mij ge -heel om-ge - ven,

en leid mij op den weg ten le - ven.

slide11
Schriftlezing– door … (naam invullen)

Marcus 12: 38-44

38 Tijdens zijn onderricht zei hij: ‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, 39 en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden: 40 ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’

slide12
Schriftlezing

Marcus 12: 38-44

41 Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist.42 Er kwam ook een arme weduwe, die er twee

muntjes in gooide, ter waarde

van niet meer dan een quadrans.

slide13
Schriftlezing

Marcus 12: 38-44

43 Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ‘Ik verzeker jullie: deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; 44 want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

slide14
Het Lied van de Weduwe (kan ook gezongen worden, voor melodie zie couplet 4 en 5

1. Heel schuw en kleintjes komt zij aan,

Het vrouwtje in het zwart,

Dat bij de offerkist gaat staan

Met rijkdom in haar hart

2. De dure dame en hoge heer

Gaan rinkelend voorbij,

Ze kijken zuinig op haar neer

En duwen haar opzij.

slide15
3. Maar ‘t wordt nog overal verteld

Hoe ‘t muntje dat zij stort

Het niet te horen kleine geld

Haar eer en glorie wordt.

slide17
We gaan nu uiteen. We kunnen kiezen uit de

volgende activiteiten:

Kerkzaal -Nader bekeken - wat we zien in

Marcus 12

o.l.v. ….

Vredeszaal -De schijn bedriegt

o.l.v. …

Stiltecentrum -Taizé-viering

o.l.v. …

Regenboogzaal -Muziek

We maken een kleinkoor en orkestje o.l.v. ….

Olijfzaal -Schilderen

o.l.v. ….

Oasezaal -Knutselen

o.l.v. ….

slide18
We gaan nu zingend uiteen met:
  • Bless the Lord – Taizé
  • Prijs de Heer mijn ziel, en prijs Zijn heil’ge naam.
  • Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft.
dienst van de tafel
Dienst van de tafel

Inzameling van de Gaven:

Eerste collecte:

Voor de eigen kerk

Tweede collecte:

Stichting CareClowns

Nederland

slide22
Voorbeden– m.m.v. … (namen invullen)

Iedere voorbede wordt afgesloten met

Gij die onze gedachten raadt Dienstboek pag. 648

slide24
Wij wensen elkaar de vrede en vormen een

kring

Tijdens de vredeswens wordt Vrede mag hier van hand tot

hand gezongen:

slide25
Breken en delen - m.m.v. (namen invullen)

Tijdens de uitreiking: Orgelspel

We blijven in de kring staan

Dankgebed

slide26
Gedicht: ICHTYOLOGIE – Gerrit Achterberg

Er is in zee een coelacanth gevonden,

de missing klink tussen twee vissen in.

De vinder weende van verwondering.

onder zijn ogen lag voor ‘t eerste verbonden

de eeuwen onderbroken schakeling.

En allen die om deze vis heenstonden

voelden zich op dat ogenblik verslonden

door de miljoenen jaren achter hen.

Rangorde tussen mens en hagedis

en van de hagedis diep in het stof,

verder dan onze instrumenten reiken.

Bij dit besef mogen wij doen alsof

de reeks naar boven toe hetzelfde is

en kunnen zo bij God op tafel kijken.

slide28
Slotlied Lied 314 vers 1: De Heer heeft mij gezien

1 De Heer heeft mij ge - zien en on – ver - wacht

ben ik op -nieuw ge-bo -ren en ge - to - gen.

Hij heeft mijn licht ont - sto - ken in de nacht,

gaf mij een le-vend hart en nieu-we o - gen.

Zo komt Hij steeds met stil - le o - ver - macht

en zo neemt Hij voor lief mijn on -ver-mo-gen.

slide29
De Heer heeft mij gezien

2 Want waar ben ik, als Gij niet wijd en zijd waakt o - ver mij en o - ver al mijn gan - gen. Wie zou ik wor - den, waart Gij niet be - reid om, als ik val, mij tel-kens op te van - gen. Ik leef niet echt, als Gij niet met mij zijt. Ik moet in lief en leed naar U ver - lan - gen.

slide30
De Heer heeft mij gezien

Spreekt Gij het woord dat mij ver -troos-ting geeft, dat mij bevrijdt, en op- neemt in uw vre de. Ont-steek die vreug-de die geen ein - de heeft, wil al - le lief - de aan uw ind be - ste - den. Weest Gij van - daag mijn brood zo - waar Gij leeft - Gij zijt toch zelf de ziel van mijn ge - be - den.

ad