Trestn odpov dnost pr vnick ch osob
Download
1 / 5

- PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Trestní odpovědnost právnických osob. Zákon č.418/2011 Sb., O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (6 částí, 48 paragrafů). Trestní odpovědnost právnických osob. Česká republika se zařadila mezi státy, v nichž je uzákoněna trestní odpovědnost právnických osob, v roce 2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - jin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Trestn odpov dnost pr vnick ch osob

Trestní odpovědnost právnických osob

Zákon č.418/2011 Sb.,

O trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

(6 částí, 48 paragrafů)


Trestn odpov dnost pr vnick ch osob1
Trestní odpovědnost právnických osob

 • Česká republika se zařadila mezi státy, v nichž je uzákoněna trestní odpovědnost právnických osob, v roce 2011.

 • Součástí českého právního řádu je od 22.12.2011 zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Účinnost je od 1.ledna 2012. Vztahuje se na české i zahraniční právnické osoby mající svá sídla, organizační složky nebo majetek na území ČR. Z trestní odpovědnosti jsou vyloučeny pouze právnické osoby veřejného práva při výkonu veřejné moci (Česká republika, obce, kraje a hlavní město Praha).

 • V zákoně je 79 druhů trestných činů, za které mohou být právnické osoby odpovědny. Například:

  - podvod,

  - porušení autorského práva

  - krácení daně,

  - podplácení,

  - poškození životního prostředí,

  - neoprávněné zaměstnávání cizinců,

  - neoprávněné nakládání s odpady,

  - zkreslování údajů o hospodaření a jmění, atd.


Trestn odpov dnost pr vnick ch osob2

Trestný čin spáchaný právnickou osobou je protiprávný čin spáchaný jejím jménem nebo v jejím zájmu nebo v rámci její činnosti, jestliže tak jednal:

- statutární orgán nebo jeho člen,

- jiná osoba oprávněná za právnickou osobu jednat,

- ten, kdo za právnickou osobu vykonává řídící nebo kontrolní činnost,

- jakákoliv osoba, která vykonává rozhodující vliv na řízení právnické osoby,

- zaměstnanec při plnění pracovních úkolů.

Právnická osoba je odpovědna i v takovém případě, kdy se nepodaří zjistit fyzickou osobu, která svým jednáním naplnila skutkovou podstatu trestného činu. Je-li taková osoba zjištěna, je možné za totéž protiprávní jednání souběžně trestně postihnout fyzickou i právnickou osobu.

Druhy trestů:

Soud může uložit právnické osobě tyto tresty:

- zrušení právnické osoby, pokud má sídlo v ČR,

- propadnutí veškerého majetku,

- peněžitý trest,

- zákaz činnosti až na 20 roků,

- propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty,

- zákaz plnění veřejných zakázek,

- zákaz přijímání dotací,

- povinnost uveřejnění rozsudku.

Trestní odpovědnost právnických osob


Pou it literatura
Použitá literatura

 • Občanský zákoník – Zákon č.89/2012 Sb.,účinnost od 1.1.2014

 • Zákon č.90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)., účinnost od 1.1.2014

 • Ryska Radovan a Puškinová Monika – Právo pro střední školy – Eduko 2013 nakladatelství, s.r.o.,Tušimická 509/10,184 00 Praha 8, počet stran 88, vydání osmé, v nakladatelství EDUKO druhé, aktualizované a doplněné. Obchodní číslo 40113

  Zákon č.418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

 • Trestní zákoníkzákon č.40/2009 Sb.

 • Zákon č.141/1961 Sb. O trestním řízení soudní (trestní řád)