gennembrudsmetoden n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gennembrudsmetoden PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gennembrudsmetoden

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Gennembrudsmetoden - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Gennembrudsmetoden. Merlivs seminar 27. August 2008. Udgangspunkt. De små skridt ”Den dybe tallerken er er opfundet” Alice Skals den 25. august. Metoden er udviklet.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Gennembrudsmetoden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
gennembrudsmetoden

Gennembrudsmetoden

Merlivs seminar

27. August 2008

udgangspunkt
Udgangspunkt
 • De små skridt
 • ”Den dybe tallerken er er opfundet”
 • Alice Skals den 25. august
metoden er udviklet
Metoden er udviklet

af The Institute of Healthcare Improvement (IHI) i Boston, USA og er internationalt kendt som The ’Breakthrough Series’ Collaborative Method.

metoden er afpr vet i
Metoden er afprøvet i
 • Lande som Holland, England, Australien, Sverige og Norge har i flere år arbejdet med gennembrudsmetoden i forbindelse med kvalitetsudviklingsprojekter – i alt 35 lande har erfaringer.
 • I DK fra 2004
fase 2
Fase 2
 • 1. Læringsseminar 27. august (dokumentering)
 • 1. Arbejdsperiode =>
 • 2. Læringsseminar 13. november (rapportering)
 • 2. Arbejdsperiode =>
 • 3. Læringsseminar 27. januar (artikelskrivning)
 • 3. Arbejdsperiode - fastholdelse/spredning
gennembrudsmetoden er
Gennembrudsmetoden er
 • En kvalitetsudviklingsmetode der har til hensigt at skabe markante forandringer på kort tid
 • Praksisorienteret - med fokus på at implementere kendte forbedringer og erfaringer (dybe tallerkner) via PDSA-test
 • Netværksbaseret –viden og erfaringer skal deles med andre og spredes til andre afdelinger/institutioner
gennembrudsmetodens grundlag
Gennembrudsmetodens grundlag
 • Den er samarbejdende
 • Deltagelse af teams, der har sagt ja til at forbedre servicen indenfor et bestemt område og dele med andre hvordan de har opnået forbedringer
 • Deltagerne bruger en testmodel til at afprøve og evaluere mange små forandringer efter hinanden medhenblik på implementering
 • Deltagerne mødes 3 gange på læringsseminarer for at lære om metoder fortælle om deres forandringer og resultater, dele erfaringer og afgøre hvordan de spreder forbedringer til andre områder
kvalitetsudviklingsarbejdet g r ud p
Kvalitetsudviklingsarbejdet går ud på
 • at tilpasse viden om ’bedste praksis’ til lokale forhold gennem en kontinuerlig afprøvning af forandringstiltag og gennem erfaringsudveksling i netværkssamarbejdet.
valg af emne udgangspunkt
Valg af emne - udgangspunkt
 • (Stor) forskel på det vi ved og det vi gør – altså mellem praksis og bedst/bedre praksis.
 • Der findes eksempler på bedst/bedre praksis (dybe tallerkner)
 • Deltagerne skal ligne hinanden
fire hovedelementer
Fire hovedelementer
 • Hvad vil vi opnå? – Sætte mål
 • Hvordan ved vi hvornår er en forandring en forbedring? - Planlæg målinger
 • Hvilke forandringer kan vi iværksætte for at skabe forbedringer? Forandringskatalog
 • ”Små-skala” test af forandringstiltag (PDSA), så de tilpasses den enkelte organisation.
hvad nsker vi at opn
Hvad ønsker vi at opnå?
 • Beskrives vha.:
  • Projektets overordnede målsætning
  • Lokal målsætning
  • Lokale resultatmål
  • Lokale procesmål
plan planl gge
PLAN: Planlægge
 • Formål: At kontakte pårørende, som ikke har haft

kontakt med brugeren de sidste tre måneder

 • Hypotese: At der er behov for støtte til genoprettelse af kontakt mellem bruger og pårørende
 • Hvem, hvad, hvor, hvornår: Fredag tjekker Louise

hvilke brugere der ikke har haft kontakt med deres

pårørende i de sidste tre måneder og vælger to ud.

Lørdag kontakter Lars de pårørende til de to brugere.

 • Plan for vurdering af test: Louise opgør hvor mange

brugere det gælder for og hvor lang tid hun brugte. Lars

evaluerer samtalen skriftligt og brugeren spørges om

hvordan han/hun oplever opringningen.

do afpr ve
DO: Afprøve
 • Louise fandt 7 brugere som ikke har haft kontakt med

de pårørende de sidste tre måneder. Det tog 47 min.

 • Lars’s evaluering: De pårørende udtrykte tilfredshed

med at blive ringet op. Ville gerne informeres og

inddrages mere, men havde tidligere oplevet at blive

afvist både af brugeren og af personale i psykiatrien.

Lars syntes at samtalen forløb godt. Der blev i begge

tilfælde aftalt at de pårørende ville komme til næste

arrangement I tilbuddet. Både bruger og pårørende var

glade for opringningen.

study vurdere
STUDY: Vurdere
 • Kontakt til de pårørende var et godt tiltag. De var

tilfredse med opringningen. Samtalerne tog kun 17

min og 13 min

 • Det tog tid at få fat i de pårørende. Lars havde 5

forgæves opkald.

 • Vi skal overveje hvordan vi kan holde styr på hvem

vi har kontaktet og om de kommer til næste

arrangement

 • Nogle pårørende kan have brug for støtte til at

komme til arrangementerne

act handle
ACT: Handle
 • Lars ringer i næste uge resten af de pårørende

som Louise fandt. Spørger dem endvidere om de har brug for en reminder eller anden støtte for at komme til næste arrangement

 • Louise laver et forslag til hvordan vi kan holde styr på hvem der er kontaktet og om det har effekt
 • Peter laver et udkast til hvordan vi kan informere /etablere kontakt til pårørende til nye brugere.
det er centralt i processen
Det er centralt i processen
 • Mange små tiltag, 1 x ugentlig - 10 min
 • Med daglige test af forandringstiltag, det fremmer implementering.
 • Der skal være bevægelse – gerne ”De små skridt”
processt tte
Processtøtte
 • Netværksmøder
 • Telefonkonferencer
 • E-mail – adr.liste
 • Månedlige rapporter
 • Hjemmeside
 • Besøg fra proceskonsulenter/vejleder
 • www.videnscentergennembrud.dk
http www ihi org ihi topics improvement improvementmethods howtoimprove
http://www.ihi.org/IHI/Topics/Improvement/ImprovementMethods/HowToImprove/http://www.ihi.org/IHI/Topics/Improvement/ImprovementMethods/HowToImprove/