slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Barend De Reu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Barend De Reu

play fullscreen
1 / 18

Barend De Reu

211 Views Download Presentation
Download Presentation

Barend De Reu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Barend De Reu School aan de Beurt

 2. 399 52 5 uur toezicht scholen scholensites 5772 leerlingenbevraagd

 3. Schooloverschrijdend: uitwerken netwerk rond dezelfde thema’s • Schoolgericht: • gezellig • hersteld • proper • veilig • sociaal vaardige leerlingen Extra aandacht voor: aanpak van geweld en asociaal gedrag

 4. Schoolgericht | gezellig

 5. Schoolgericht | hersteld

 6. Schoolgericht | hersteld

 7. Schoolgericht | hersteld

 8. Schoolgericht | proper

 9. Schoolgericht | proper

 10. Schoolgericht | veilig

 11. Schoolgericht | veilig

 12. Schoolgericht | sociaal vaardig pesten openbaar vervoer weerbaarheid drugs

 13. Schooloverschrijdend protocol-overeenkomst buurtregie lijntoezicht netwerk buurt aan de beurt toezicht-vergadering buurttoezicht schoolspotters politie drugs-beleidplan spijbel-spiegels

 14. Schooloverschrijdend

 15. Schooloverschrijdend

 16. Schooloverschrijdend

 17. Schooloverschrijdend

 18. Schooloverschrijdend