energetski izvori i mineralna bogatstva
Download
Skip this Video
Download Presentation
ENERGETSKI IZVORI I MINERALNA BOGATSTVA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

ENERGETSKI IZVORI I MINERALNA BOGATSTVA - PowerPoint PPT Presentation


 • 427 Views
 • Uploaded on

ENERGETSKI IZVORI I MINERALNA BOGATSTVA. Denisa Stefan. Energetski izvori. Izuzetno zna č ajno prirodno bogatstvo ! Ono je i preduslov razvoja industrije i saobra ć aja . Energetski potencijal Srbije je izražen sledećim brojkama :  - ugalj 85\%

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ENERGETSKI IZVORI I MINERALNA BOGATSTVA' - jin-chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
energetski izvori
Energetski izvori

Izuzetnoznačajno prirodnobogatstvo!

Ono je ipreduslovrazvojaindustrijei saobraćaja.

 • EnergetskipotencijalSrbije je izražensledećimbrojkama: 

- ugalj 85%

-nafta i prirodni gas 5%,

- uran 3% i uljniškriljci

- hidroenergija i ostaliobnovljiviizvorienergiječine 7%.

 • Brutopotrošnjaenergije u Srbiji:

- ugalj 49%

- nafta 29%

- prirodni gas 15%

- hidroenergija 7%

ugalj
UGALJ
 • Strukturabilansnihrezerviuglja je:

- lignit 94%,

- mrko-lignitski 5%

- mrki 0,6% i kameni 0,4%

 • Proizvodnja u Srbiji:

- lignit 98,5%

- mrki 1% i kameni 0,2%.

nafta zemni gas i uljni krljci
NAFTA,ZEMNI GAS I ULJNI ŠKRLJCI
 • Proizvodnjanafteigasa u Srbijiali ne dovoljnozasvepotrebe.
 • Naftniškriljcisadržeoko 10% nafte, a rezerve se procenjujunaoko 2,3 mil. tona.
 • Savremeni načinživotapodrazumevaušteduvremena, novca i razvijenuekološkusvest.
 • Prirodni gas je najpopularnijiizvorenergijedanas u svetu.
 • Aktuelnitokovinasvetskomtržištuenergenataukazujunarastućuulogu i značajprirodnoggasa.
potro nja gasa
Potrošnja gasa
 • Procenjena potrošnjagasazaSrbiju u milijardamakubika:
hidroenergetski potencijali
Hidroenergetskipotencijali
 • Po brojurekainjihovomvodnompotencijunalazimo se izaNorveške, nanivousmofrancuskih, švedskih iitalijanskih.
 • Proizvodnja je oko 65,5 milijardi KWh

65% slivCrnogmora

28% slivJadranskogmora

7% slivEgejskogmora

 • Termalnevode
g eotermalne energije i s un eve energije
Geotermalneenergijeisunčeve energije
 • Geotermalnaenergijaozesluzitizagrejanje, alimozesluziti I zaostaleniskotemperaturneprocese, zaterapeutskesvrhe I rekreaciju
 • Srbijaraspolazevelikimbrojemsuncanihdana u tokugodine, sto je preduslovzakoriscenjesolarneenergijekaoenergetskogresursa.
 • Upotrebomsamo 1% od dostupneenergijeSuncazadovoljile bi se sveenergetskepotrebeZemlje u 21-om veku
mineralno bogatstvo
MINERALNO BOGATSTVO
 • Prinjihovomkorišćenju tokomvremenaonase iscrpljuju
 • Raspoložive količine suograničene
 • Metalične i nemetalične mineralnesirovine:bakar, olovo, cink, magnezit, kvarc
rude gvo a i obojeni metali
Rude gvožđa i obojeni metali
 • U Srbiji ne postojiviše nijedan rudnikgvožđa
 • Od obojenihmetalanaprostoruSrbijejavljaju se
 • bakar
 • antimon
 • olovo
 • cink
 • bizmut
 • magnezijum
 • -itijum
 • Najznacajnijilaki metal je aluminijum.
slide10
U proizvodnjiolovo-cinkane rude Srbijaimadugutradiciju.
 • Iz rude bakra se kaosekudarniproizvodidobijajuzlato, srebro,molibden,selen, platina I paladijum.
 • Izolovocinkove rude-zlato,srebro,kadmijum,pirit I piritin.
ad