Pastorace ml de e v katolick c rkvi
Download
1 / 15

Pastorace mládeže v katolické církvi - PowerPoint PPT Presentation


 • 71 Views
 • Uploaded on

Pastorace mládeže v katolické církvi. Vít Zatloukal. Katolická církev. Římsko – katolický ritus Řecko –katolický ritus Maronité, Koptové, Melchité, … Celkem 16 ritů Podle Annuario Pontificio 2005: katolických křesťanů - 1 114 966 000

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Pastorace mládeže v katolické církvi' - jimbo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pastorace ml de e v katolick c rkvi

Pastorace mládeže v katolické církvi

Vít Zatloukal


Katolick c rkev
Katolická církev

 • Římsko – katolický ritus

 • Řecko –katolický ritus

 • Maronité, Koptové, Melchité, …

 • Celkem 16 ritů

 • Podle Annuario Pontificio 2005:katolických křesťanů - 1 114 966 000

 • Podle sčítání 2001: 2 740 780 lidí hlásících se ke katolické církvi v ČR


Katolick c rkev1
Katolická církev

 • Česká biskupská konference

 • Církevní provincie – Česká církevní provincie (diecéze: Praha, Litoměřice, Hradec Králové, České Budějovice, Plzeň)Moravská církevní provincie(diecéze : Olomouc, Brno, Ostrava –Opava)

 • Apoštolský exarchát

 • Místní církev = diecéze (6600 mladých 15 – 25 let na nedělní bohoslužbě v ostravsko-opavské diecézi)


M stn c rkev
Místní církev

 • Diecéze se dělí na děkanáty/vikariáty(DOO: 11 děkanátů)

 • Děkanát/vikariát se dělí na farnosti (Opava - 35 farností, 650 mladých)

 • Farnost může mít více kostelů (filiální kostely), více vesnic atd… Ve městě bývá i více farností

 • ….

 • Řehole, řády, kongregace, hnutí společenství různého práva

 • spiritualita

  (jezuité/ Congregatio Iesu/Chemin Neuf)


Diec ze
Diecéze

 • Rodiny (centra pro rodiny /a sociální péči)

 • Mládež (centra pro mládež)

 • Školství (především církevní, ale i necírkevní)

 • Katecheze

 • Jiná pastorační střediska


Organizační struktura

Diecézní biskup

DCM

SEKCE pro mládež CBK

ČBK - Biskup delegát pro mládež

DCŽM

Kaplan pro mládež

v děkanátě

Laický zástupce

v děkanátě


C rkev se uskute uje
Církev se uskutečňuje

 • V diecézi (Ubiepiscopus, ibiecclesia)

 • Ve farnosti

 • Ve společenství

 • Ve vzájemných vztazích

 • Koinonie

 • Liturgie

 • Diakonie

 • Martyrie


C rkev a ne k es an
Církev a ne-křesťané

 • Misie světové

  • Humanitární projekty (Haiti)

  • Misijní aktivity

  • Papežské misijní dílo

 • Misie místní

  • Např. Antiochie, FATYM, dobrovolnictví

  • Program misijního střediska - Mírové náměstí

  • Pouliční evangelizace

  • Výukové bloky ve školách

 • Nová evangelizace

  • Evangelizační školy


 • C rkev a nekatoli t k es an
  Církev a nekatoličtí křesťané

  • Ekumenismus – teologická diskuse

  • Společné projekty sociální a humanitární

  • Společná modlitba

  • + Pozitiva (společná cesta, ztráta předsudků )

  • - Negativa (rozmělnění, relativizace, ztráty identity)


  C rkev a kriti t k es an
  Církev a „kritičtí křesťané“

  • Konfrontační způsob - překážka dialogu

  • Schopnost naslouchat a vydržet otázky

  • Vzájemný (!) respekt

  • Nejčastější (společné ) chyby: poučování, manipulace, nedostatek taktnosti, zjednodušování problémů, nepřiznání vlastních chyb, a další


  C rkev a ed z na c rkve
  Církev a „šedá zóna“ církve

  • Mladí lidé sami a pastorační pracovníci

  • Diecézní centra života mládeže

  • Střediska pro mládež

  • Různé jiné aktivity odpovídající kultuře mládeže(hudební festivaly )

  • Témata: Hudba, vztahy, smysl života, smrt a věčný život, konání dobra, ekologie, odlišnost, niterné zkušenosti, mystika.


  Ml de n bo ensk praxe
  Mládež náboženské praxe

  • Společenství mládeže

  • Setkání mládeže (děkanátní, diecézní, celostátní, světové dny mládeže)

  • Kněží a pastorační pracovníci … biskup

  • DCM, animátorský kurz, tematické víkendy osobnostní růst…

  • Přípravy na svátosti

  • Vlastní katecheze (dialogickou formou)


  Mlad lid anga ovan
  Mladí lidé angažovaní

  • Doprovázení na duchovní cestě - kněží, - duchovně vyzrálé osobnosti,

  • Vzdělání v teologii

  • Biskupové jako vlastní pastýři Božího lidu

  • DCM, DCŽM, vikariátní (děkanátní) laičtí zástupci

  • Diecézní, národní, mezinárodní fóra mládeže

  • Osobní dialog


  C rkev a lid se specifick mi pot ebami
  Církev a lidé se specifickými potřebami

  • Vězení

  • Armáda

  • Integrovaný záchranný systém (policie, hasiči, záchranka)

  • Nemocnice

  • Hospice


  C rkev a m dia a zvl t internet
  Církev a média (a zvláště internet)

  • Webov é prezentace

  • Internetové magazíny (Christnet, Křesťan dnes, Res publica)

  • Sociální sítě

   • (např.) XT3

   • Signály.cz

   • přítomnost (a prezentace )na FB


  ad