1 / 10

1/5

1/5. În Hristos Isus găsit-am Pe Mântuitorul meu, El m-a scos prin har din groapă, M-a scăpat de moarte grea. Nr. 267. Refren:. O, Isuse, chiar din lanţuri Al Tău har m-a izbăvit, Când pe cruce cu-al Tău sânge Tu păcatu-ai ispăşit!. Nr. 267. 2/5.

jimbo
Download Presentation

1/5

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 1/5 În Hristos Isus găsit-amPe Mântuitorul meu,El m-a scos prin har din groapă,M-a scăpat de moarte grea Nr. 267

  2. Refren: O, Isuse, chiar din lanţuriAl Tău har m-a izbăvit,Când pe cruce cu-al Tău sângeTu păcatu-ai ispăşit! Nr. 267

  3. 2/5 M-a primit Isus atunceaCând osânda mă-ngrozea,Când fugeam de judecată,Când mi-era vina mai grea Nr. 267

  4. Refren: O, Isuse, chiar din lanţuriAl Tău har m-a izbăvit,Când pe cruce cu-al Tău sângeTu păcatu-ai ispăşit! Nr. 267

  5. 3/5 De păcat iertat sunt astăzi,Socotit neprihănit,Mântuit prin scumpa-I jertfă,Cu nimic de osândit Nr. 267

  6. Refren: O, Isuse, chiar din lanţuriAl Tău har m-a izbăvit,Când pe cruce cu-al Tău sângeTu păcatu-ai ispăşit! Nr. 267

  7. 4/5 Sunt iubit cu-a Lui iubire,Care nu se schimbă-n veci,Binecuvântat de-a pururi,Să-L slăvesc în veci de veci Nr. 267

  8. Refren: O, Isuse, chiar din lanţuriAl Tău har m-a izbăvit,Când pe cruce cu-al Tău sângeTu păcatu-ai ispăşit! Nr. 267

  9. 5/5 În curând sosi-va ziuaCând în faţă-L voi vedea,Şi răpit de fericire,Voi cânta spre slava Sa Nr. 267

  10. Refren: O, Isuse, chiar din lanţuriAl Tău har m-a izbăvit,Când pe cruce cu-al Tău sângeTu păcatu-ai ispăşit! Nr. 267

More Related