lyukas m g a ment cs nak n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Lyukas még a mentőcsónak PowerPoint Presentation
Download Presentation
Lyukas még a mentőcsónak

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
jillian

Lyukas még a mentőcsónak - PowerPoint PPT Presentation

0 Views
Download Presentation
Lyukas még a mentőcsónak
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Lyukas még a mentőcsónak avagy több szakmai protokoll kell

 2. Mi lehet a mentőcsónak • Az illetékes miniszter által kiadott vizsgálati és terápiás eljárási rendek (szakmai protokollok) • A vizsgálati és terápiás rend meghatározza a betegellátást, illetve kihat a protokoll-dzsungel egyéb szabályainak tartalmára is ( ütközés elkerülése) • Vizsgálati és terápiás eljárási rendek megalkotására feljogosította az egészségügyet az Egészségbiztosítási és az Egészségügyi törvény 1998 júliusától kezdve, de az ilyen protokollokat csak 2005 júliusában, 2006 márciusában és most 2008. februárjában adtak ki. • Protokoll hiányában a beteg az egészségi állapotának helyreállításához szükséges ellátásra volt jogosult, ami addig mentőcsónak, amíg nem kívánja valamilyen érdek meghatározni, hogy mi tartozik ebbe a körbe

 3. Miért kell mentőcsónak I. • Egészségügy és jog találkozásánál gyakran beigazolódott, hogy az egészségügy vesztesen kerül ki • Egészségügy vereségei: • Kártérítési felelősség szinte objektív bírói gyakorlata • Szakmai felelősségbiztosítás hanyatlása • Egészségbiztosítási pénztárak többek között ha nem lesz elég szakmai protokoll.

 4. Miért kell mentőcsónak II. –”protokolldzsungel” • A pénztárak működésével egyidejűleg az alábbi szakmai követelmények állhatnak fenn: • Vizsgálati és terápiás eljárási rendek • Finanszírozási eljárásrend • Szakmai testületek irányelvei,ajánlásai módszertani levele-nem vizsgálati és terápiás eljárási rend • Szakkönyvek, amelyek gyakran protokoll címmel jelennek meg • Szakmai minimumfeltételek a 60/2003 ESZCSM rendelet mellékletében szakmánként • Szolgáltatók belső protokolljai • Bírói gyakorlat, ami szerint az elvárható gondosság szélesebb, mint a szakmai protokoll • (Finanszírozók protokolljai)

 5. Miért lehet a szakmai protokoll mentőcsónak • Az Egészségpénztárakról szóló törvény szerint: • Az egészségügyi szolgáltatások a jogszabályok, finanszírozási, vizsgálati és terápiás eljárási rendek figyelembe vételével vehetők igénybe • Pénztártag a szolgáltatónál rendlelkezésre álló mindazon finanszírozott ellátásra jogosult, amely egészségi állapotának lehetséges mértékű helyreállításához szükséges, amennyiben arra vizsgálati és terápiás eljárási rend került kialakításra az abban foglaltakat kell alkalmazni. • A szolgáltatónál a teljesítmény-jelentés utólagos jóváhagyása akkor tagadható meg, ha a szerződést felróható módon megszegte, aminek egyik esete, ha orvos-szakmailag indokolatlan, vagy nem a hatályos jogszabályoknak megfelelő ellátást számolt el. • A pénztár által végzett ellenőrzés során lehetőség van a pénztártag ellátásának orvosi, illetve gyógyszerészi szakmai indokoltságát felülvizsgálni. • Beteg (biztosított) és szolgáltató a szakmai protokollok alapján tudja tehát az elvárásait, illetve védelmét, működését felépíteni

 6. Miként lehet a szakmai protokoll mentőcsónak • Az Egészségbiztosítási Pénztárakról szóló törvény szerint a vizsgálati és terápiás eljárási rend figyelembevételével a beteg • az egészségi állapota által megkövetelt, szakmailag indokolt mértékű szolgáltatást vehet igénybe • Az egészségi állapotának lehetséges mértékű helyreállításához szükséges ellátásokat kaphatja meg • A fentiek alapján egy finanszírozó definiálhatja, hogy mit tekint a fenti követelményeknek megfelelőnek, ezt jogszabály nem tiltja • A törvény az előzőek meghatározásán felül kifejezetten nem tiltja a finanszírozó által alkotható protokollt. • Az előző értelmezési lehetőségek helyett, vagy azok korlátjaként szükségesek a vizsgálati és terápiás eljárási rendek, mivel ahol nem készülnek el ott pótolni kell azokat valamivel (pl. finanszírozó rendelkezéseivel), illetve szabadabban értelmezheti a finanszírozó pl. a szakmailag indokolt, egészségi állapot lehetséges mértékű helyreállításához szükséges követelményeket.

 7. Miért lyukas? • Kérdés elegendő szakmai protokoll készült-e el? • Számításaim szerint 304 szakmai protokoll készült el, de ebből 83 új csak most 2008 februárjában • A protokollok közül 39 kizárólag az ápolást érinti, míg 161 szól kifejezetten különböző invazív beavatkozásokról • Kérdés, hogy mennyi betegséget, betegségcsoportot, beavatkozást ismerünk, ha ez fedi a fenti számokat nem beszélhetünk a szakmai protokollok hiányáról

 8. Miként lyukas ? • A protokollok gyakran hiányoznak. Urológia (urotraumatológia), idegsebészet (súlyos koponya, agysérültek ellátása), radiológia (májtumorok komplex radiológiai kezelése) területén1, nőgyógyászati ellátásban 3, tüdőgyógyászatban 4 protokoll van jelenleg • Sebészetben van a legtöbb 30, míg jelentősnek mondható a ortopédia, kardiológia 22, fül-orr-gégészet 19, traumatológia 18 protokollja.

 9. Meddig lyukas? • A szakmai tartalomtól függetlenül az egyik legnagyobb gond lehet az időbeli hatály. • Jelenleg a 2008 februárjában elfogadott 83 új és 12 megújított protokoll hatályos 2009 december 31.-ig a többi 2008 december 31.-ig, tehát a Pénztárak érdemi működésének megkezdésekor 2009.-ben a jelenlegi protokollok jelentős része nem lenne hatályban • Nem lenne hatályos egyetlen sebészeti, ortopédiai, kardiológiai, fül-orr-gégészeti protokoll sem • Csak a fog és szájbetegségek területén történt megújításra valamennyi (6) korábbi protokoll, ezt tették továbbá 2 esetben gasztroenterológiából, és egy-egy esetben aneszthesiológiából, belgyógyászatból, infektológiából és tüdőgyógyászatból.

 10. Mennyire lyukas, mennyire hiányos? • Az a protokoll segítheti az egészségügyet, amelyik minél több részletet lefed ott nem lehet vita finanszírozó és szolgáltató között. Szakmai kérdés a protokollok tartalma • Vajon tartalmában megfelelő-e ha pl. szinte az összes sebészeti protokoll terjedelme, egy anaeszthesiológiai protokollnak felel meg? • Jó-e ha a szülészeti protokollok többsége észak-amerikai tapasztalatokra és szakairodalomra hivatkozik? Biztos, hogy az ausztriai antibiotikum terápia felel meg a magyar szakmai protokollnak? Mennyire kell azokat a hazai viszonyokhoz igazítani • Nem ártalmas-e ha egy protokoll túl széles kötelezettségeket ír elő ( pl. a műtéti sebfertőzések megelőzéséről)?

 11. A lyuk is lehet lyukas • Fontos kérdés, hogy a szolgáltatók ismerik-e protokollokat. • A műhiba perek tapasztalati mutatják, hogy a szolgáltatók nem ismerik a protokollokat mert szinte soha nem védekeznek azok betartásával, illetve azok mellett kevesebb per lenne. • A protokollt nem csak megalkotni kell, hanem a szolgáltatókat meg is kell velük ismertetni, amihez idő is kell, így minél később jelennek meg az eljárás rendek annál valószínűtlenebb a 2009 utáni működés során való használatuk.

 12. Pénztári műhiba ? • Abban az esetben, ha a szakmai ellátás tartalmát a finanszírozó határozza meg és az szűkebb a szakmai protokollnál (különösen, ha nincs protokoll) • Abban az esetben, ha a szakmai protokolltól eltérés indokolt a gyógyítás érdekében, de az eltérést a Pénztár nem teszi lehetővé ( törvény előírja, hogy mikor lehet eltérni) • Felelősség a szolgáltatóé, kártérítést beteg a szolgáltatótól kap, de a szolgáltató tovább háríthatja a kárt a pénztár felé

 13. Mentőöv – mentőcsónak –mentőhajó • Az egyes szakmai előírások, minimumfeltételek nem elegendőek, a mentőöv nem nyújt tehát elég védelmet. • Mentőhajó nincs, az egészségügy a protokollok megalkotásával magára maradt, de csak saját magának köszönheti ha a 2009-es évben megkezdődő működéskor nem lesz elég megfelelő, szakmai protokoll. • A lyukak betömhetőek, a mentőcsónakok elkészíthetőek, de remélem, hogy már ácsolják azokat. • Titanic szindróma elkerülendő és elkerülhető.