Dekoherenssin sirontamalli - PowerPoint PPT Presentation

dekoherenssin sirontamalli n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dekoherenssin sirontamalli PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dekoherenssin sirontamalli

play fullscreen
1 / 20
Download Presentation
Dekoherenssin sirontamalli
68 Views
Download Presentation

Dekoherenssin sirontamalli

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Dekoherenssin sirontamalli

 2. Perusmalli Oletus 1: Systeemi ja ympäristö ovat hetkellä t=0 täysin erottuvia. Oletus 2: Systeemin massa on niin paljon suurempi kuin siroavan kappaleen, että törmäyksen rekyyli voidaan jättää huomiotta.

 3. Perusmalli Oletus 3: Siroamisprosessi on invariantti kokonaissysteemin siirrossa.

 4. Perusmalli

 5. Perusmalli

 6. Yleinen ratkaisu

 7. Yleinen ratkaisu

 8. Yleinen ratkaisu

 9. Yleinen ratkaisu

 10. Yleinen ratkaisu

 11. Yleinen ratkaisu Oletus 4: Systeemin tila ei ehdi merkittävästi muuttua yksittäiseen siroamiseen kuluvassa ajassa. 

 12. Yleinen ratkaisu Oletus 5: Siroavat hiukkaset ovat jakautuneet isotrooppisesti.

 13. RajatapauksetLyhytaaltoraja  

 14. RajatapauksetPitkäaaltoraja

 15. RajatapauksetPitkäaaltoraja

 16. RajatapauksetPitkäaaltoraja

 17. Fotonien siroaminen Rayleigh: Planck: 

 18. Fotonien siroaminen

 19. Fotonien siroaminen

 20. Lähteet:Esityksen runko:Maximilian Schlosshauer: Decoherence and the Quantum-to-Classical Transition (Springer, 2008)Vaihtoehtoisia johtoja:Klaus Hornberger & John E. Sipe: Collisional decoherence reexamined (Phys. Rev. A68, 012105, 2003)Delta-funktion neliö, rekyylin sisältävän mallin rajakäynnit:Stephen L. Adler: Normalization of collisional decoherence: Squaring the delta function,and an independent cross-check (J. Phys. A: Math. Gen. 39, 14067–140742006)Lisälukemista:Erich Joos, Claus Kiefer, et al: Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum Theory, (Springer, 1996; korjattu painos 2003)